Leder til for­ret­nings­o­ri­en­te­ret IT

Vil du være med til at lede en digital afdeling med centralt systemejerskab på Københavns Professionshøjskole? Kan du drive tværgående forandringsprocesser i en kompleks organisation og samtidig sikre, at vi har et samlet overblik og sammenhængende IT? 

Vi har igennem de sidste tre år fusioneret alle systemer på Københavns Professionshøjskole (KP), og står nu foran næste fase i driften og udviklingen af IT på KP. Dette skal ske med udgangspunkt i KP's digitale ambitioner og i tæt samarbejde med uddannelserne og vores administrative områder.

KP har en stærk ambition om kritisk og nysgerrigt at udnytte de digitale muligheder til at højne kvaliteten af vores uddannelser. Ved at samarbejde og eksperimentere vil vi udvikle undervisningen og være på forkant med den digitale udvikling.

Vi søger en struktureret og netværksdrevet afdelingsleder, som vil bidrage aktivt til en meningsfuld anvendelse af og forståelse for digital teknologi på KP.

Om afdelingen

Afdelingen ”Forretnings-IT” (F-IT) understøtter digitale projekter på tværs af KP, og er systemejere for alle systemer på KP. IT spiller en aktiv rolle i opfyldelsen af KP's strategi og de digitale ambitioner, og vi lægger stor vægt på at samarbejde på tværs samt udvikle tæt sammen med vores brugere.

IT-afdelingen er præget af stort engagement og viden på området, og det samme kendetegner alle de afdelinger, som bidrager til de digitale løsninger på KP. Vi arbejder struktureret med projekter og har både en ambitiøs og social omgangsform i afdelingen.  Du vil få kollegaer, der bidrager ansvarsfuldt til arbejdet og kan hjælpe dig med kontakten til alle dele af KP, og du vil opleve en organisationen præget af imødekommenhed hele vejen rundt.

IT-afdelingen består, foruden Forretnings-IT, af en IT-infrastruktur afdeling. IT-afdelingen er en del af ressourceområdet sammen med HR, Økonomi, Facility Management og Studieservice. 

Om jobbet 

Du bliver personaleleder for en afdeling med 11 projektledere og konsulenter.

Som afdelingsleder er din fornemmeste opgave at skabe sammenhæng og fremdrift i afdelingens alsidige opgaveportefølje. Det er dit ansvar at: 

 • sikre de rette personaleressourcer og kompetencer til opgaverne og at udviklingsindsatserne svarer til de udfordringer og prioriteringer, der er på KP  
 • styrke det faglige fællesskab blandt medarbejderne ved at skabe følgeskab og holdånd
 • sætte retning med tydelige mål for opgaver og mestrer at samarbejde med medarbejderne
 • lede udvikling og implementering af projekt- og porteføljeoverblik over vores digitale projekter
 • forstå sammenhænge på tværs af organisationen og styrke netværk og samarbejdsrelationer, således at Forretnings-IT er en aktiv medspiller
 • have det samlede økonomiske overblik over system og udviklingsomkostninger
 • bidrage til implementeringen af KP’s digitale ambitioner.

Du refererer til chefen for Bibliotek og IT og bliver en del af en ledergruppe bestående af 3 ledere dig inklusiv. I ledergruppen er vi hinandens sparringspartnere, og vi arbejder sammen om at etablere projekter på tværs af afdelingerne, både hvad angår faglige synergier og fælles administrative arbejdsgange.  

På KP har vi et ledelsesfælleskab, hvor vi er nysgerrige på hinanden og blander os konstruktivt i hinandens områder.

Din profil 

Vi forventer, at du har en kandidatuddannelse, og at du har erfaring med faglig- og personaleledelse, hvor opgaveporteføljen er differentieret. Du har erfaring med digitalisering, gerne fra uddannelsessektoren. Herudover forestiller vi os, at du: 

 • som person er tillidsfuld og møder dine medarbejdere og samarbejdspartnere respektfuldt 
 • har erfaring fra en stor, kompleks organisation – gerne fra uddannelsessektoren 
 • har stærke kommunikative kompetencer og kan levere velformulerede strategiske oplæg til ledelsen og andre samarbejdspartnere
 • kan sætte retning og klare mål samt drive forandringsprocesser – både i afdelingen, og på tværs af hele KP 
 • er opsøgende i samarbejdet med interne og eksterne aktører for at nå dine mål og bidrage til andres succes 
 • har erfaring med at drive større projekter samt skabe overblik
 • har erfaring med personaleledelse – gerne dokumenteret.

Løn- og ansættelsesvilkår

Du bliver ansat som leder af Forretnings-IT med start d. 1. oktober 2021.

Løn- og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til aftale om Ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning, uddannelse og forskning på Uddannelses- og Forskningsministeriets område. Stillingen er en fast stilling uden højeste arbejdstid.

Din daglige arbejdsplads er på Tagensvej 86, 2200 København N. Der kan forekomme aktiviteter på Københavns Professionshøjskole øvrige adresser.

Vil du vide mere?

Hovedstadsområdet har brug for stærke professionelle, der er uddannet til at møde og besvare fremtidens udfordringer. Som en samlet Professionshøjskole har vi med vores bredde og volumen en ambition om at blive toneangivende på uddannelsesområdet.

Læs mere om Københavns Professionshøjskole og vores strategiske retning ’Fælles om fremragende undervisning’ på www.kp.dk.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til IT-chef Peter Flodin på tlf. 2962 0408.

Interesseret?

Send din ansøgning og CV via ansøgningsknappen senest søndag den 8. august 2021.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 32, 33 og 34. Der vil være test og case forberedelse mellem første og anden samtale.


Københavns Professionshøjskole skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men alene til kompetence og talent. 

Københavns Professionshøjskole er med mere end 20.000 studerende og 2.000 ansatte en af de største videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark. 

På Københavns Professionshøjskole uddanner vi pædagoger, sygeplejersker, lærere, socialrådgivere, fysioterapeuter, jordemødre og mange flere.

Sammen med vores samarbejdspartnere vil vi sætte nye standarder for professionsuddannelse, forskning, udvikling og efter- og videreuddannelse inden for skole og pædagogik, sundhed og velfærd, ledelse og forvaltning.

Gem job

Københavns Professionshøjskole
Publiceret: 23. juli 2021

Arbejdssted

Location København