Product manager til Præho­spi­ta­lets it-systemer


Synes du det kunne være spændende at arbejde med de systemer, der understøtter det, ofte livredende, præhospitale forløb, fra ambulancer og læge-helikoptere udsendes, til patienten modtages på hospitalet? Kan du overskue kravene fra vidt forskellige interessentgrupper og it-brugere? Og vil du være med til at præge den digitale fremtid i sundhedssektoren? Kan du svare ja til dette, er stillingen som product manager til Præhospitalets it-systemer sikkert lige dig.

Du får mange spændende opgaver

Dit primære fokus bliver at sikre et veltilrettelagt udviklingsforløb for de centrale it-platforme i Præhospitalet. Du tager i samarbejde med dit team dialogen med brugere, leverandører og andre interessenter, for at sikre produkt-livscyklus-forløbet omkring de missionskritiske systemer i den Præhospitale enhed.

I Kliniske Specialeprodukter har vi ansvaret for systemerne til planlægning af patientens forløb - lige fra patientindkaldelse, booking af behandlingsudstyr og helt frem til, at sengen er vasket og står klar, når operationen er færdig. Kort sagt, det område vi samlet set kalder hospitalslogistik. Logistik, der støtter hospitalspersonalets overblik over stadigt mere komplekse processer og medvirker til, at patienten oplever så skånsomt og smidigt et møde med hospitalsverdenen som muligt.

Dit primære arbejdsområde bliver den præhospitale indsats, fra nødopkaldet modtages, og til ambulancen eller helikopteren når selve hospitalet. Du kommer bl.a. til at arbejde med:

  • Produktforvaltning for et eller flere missionskritiske sundheds-it-systemer
  • Leverandørstyring.
  • Change-/Release-management.
  • Samarbejde med styregrupper, brugergrupper og andre interessenter.
  • Deltagelse i og koordinering på tværs af større it-udviklingsprojekter.

Struktureret koordinator med stærke kommunikative evner

Du formår både at arbejde selvstændigt og at indgå i teamsamarbejdet, med god forståelse for rollefordelingen mellem klinikere, teknikere og systemspecialister. Du er udpræget struktureret, har stærke kommunikationsevner og formår at skabe og formidle overblik, både på skrift og i tale.

Du har tilstrækkelig stor viden om softwareprodukt- og udviklingslivscyklus-håndtering til at vide, at en god teknisk forståelse er en forudsætning for at kunne dokumentere og beskrive opgaverne over

for dem, der skal levere løsningen. Samtidig ved du, at det er lige så vigtigt at forstå den organisation og de processer, der skal understøttes til bunds.

Det falder dig helt naturligt at prioritere dine opgaver og tage personligt ansvar, men du ved samtidig, at de bedste beslutninger sker i meget tæt samarbejde med dygtige kolleger. Evnen til at organisere opgaverne er en nøglekompetence hos dig, da du ofte er den, der skal samle trådene i en både organisatorisk, sundhedsfagligt og teknisk kompleks helhed.

Du kommer til at arbejde tæt sammen med dit team, som er kendetegnet ved stærk faglighed, godt humør og højt aktivitetsniveau, men også på tværs af flere teams i afdelingen for Kliniske Specialeprodukter og på tværs af hele It-afdelingen og den præhospitale organisation.

Vi forventer, at du har:

  • Kendskab til produkt-livscyklus-administration, meget gerne fra en ITIL-baseret organisation.
  • Meget gerne kendskab til et eller flere systemer inden for sundhedssektoren - eller måske tilsvarende logistiske/procesorienterede systemer uden for sundhedssektoren.
  • Kendskab til systemintegration og de udfordringer dette rummer.

Dine erfaringer og din viden kan komme fra flere steder: Måske fra arbejdet med it-systemer i sundhedssektoren, måske fra en rolle som systemadministrator eller forretningsarkitekt. Det kan også være, du har en baggrund som ingeniør, Service Delivery Manager eller lignende. Måske har du en helt anden relevant it-baggrund og kan herfra vise stærke kompetencer på området.

Kan du lide dialog, dygtighed og dristighed? Det er værdierne hos os

It-afdelingen spænder fra økonomi-folk og it-udviklere til it-supportere, så der er i den grad plads til forskelligheder hos os. Dialog og åbenhed er derfor afgørende for at finde den rette løsning; vi skal kunne tale, lytte og spørge hinanden. Vores samarbejde er baseret på tillid, vores værdier og på vores samarbejdsværdier, der vægter evnen til at kunne samarbejde professionelt ligeså højt som faglig kompetence.

Work-life balance

Vi har stor fokus på trivsel, arbejdsglæde og work-life balance i It-afdelingen. Fleksible arbejdsrammer giver dig indflydelse på din arbejdstilrettelæggelse og mulighed for at veksle mellem at arbejde hjemme og på kontoret. I It har vi tillid til hinanden, og vi tager medansvar for at levere en sikker og stærk performance, til gavn for borgere, patienter og ansatte i Region Midtjylland.

Onboarding og udvikling

Du får fra første dag en mentor, som du kan sparre med om faglige interesser og praktiske spørgsmål. Vi sørger for et tilpasset introduktionsforløb og en seriøs og interesseret opfølgning efter din ansættelse. Du kommer til at deltage på vores interne akademi, som er et struktureret kursusforløb, der skaber et fælles afsæt og et godt og bredt kendskab på tværs af It og Region Midtjylland.

Vi arbejder med agil MUS, så ud over dine løbende 1:1-samtaler med din leder, har du minimum 4 gange årligt MUS, hvor du og din leder sætter fokus på din trivsel og udvikling. Vi arbejder for at skabe de bedste rammer, så du kan udvikle dig og blive endnu dygtigere.

Er du interesseret?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeleder Niels Hertzum på 6124 1475 eller nihert@rm.dk.

Send din ansøgning senest den 8. august 2021. Vi regner med at holde samtaler den 18. august 2021, og du må inden da forvente at skulle lave en personprofil.

Digitalisering på patientens og borgerens præmisser

It-afdelingen består af ca. 500 medarbejdere. Vi udvikler, drifter og supporterer it for de 36.000 brugere på hospitaler, institutioner og koncernstabe i Midtjylland. Vi er specialister i at udvikle samspillet mellem teknologien og de sundhedsprofessionelle. Vores strategi bygger på udvikling af digitale løsninger på patienternes og borgernes præmisser. Digitale løsninger skal gøre det nemmere at være ansat i regionen og nemmere at være borger.

Du kan læse mere om It-afdelingen på www.it.rm.dk.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Gem job

Region Midtjylland
Publiceret: 25. juni 2021

Arbejdssted

Location Aarhus