Løs­nings­ar­ki­tekt digital front­lø­ber og fa­ci­li­ta­tor


Vil du med ind i fremtiden og være med til at digitalisere sundhedsvæsenet endnu mere til gavn for borgere, patienter og pårørende?

Brænder du for digitale løsninger, der skaber sammenhæng mellem patientbehandling og klinikernes behov for relevant viden i behandlingssituationen? Kan du begå dig overalt i en stor organisation, og har du erfaring, gerne fra sundhedsområdet? Så kan vi tilbyde en af Danmarks mest spændende stillinger som løsningsarkitekt.

Du kommer gennem samskabelse til at deltage i den digitale transformation af sundhedsvæsenet. En af dine vigtigste opgaver bliver at facilitere og formidle, at nye løsninger understøtter strategierne og skaber sammenhæng i arbejdsprocesserne på hospitalerne og ved patienterne. Det kræver, at du tænker kreativt og er i stand til at favne og indarbejde eksisterende, nye og kommende teknologier i et sundhedsvæsen under hastig ændring.

Dine opgaver

  • Omsætte sundhedsstrategier til rammer for digitale løsninger
  • Omsætte behov og ønsker til målbilleder for fremtidens løsninger
  • Gennemføre analyse og udarbejde design af løsninger
  • Orkestrere løsningsleverancer

Hvem er du

Helt grundlæggende er du analytisk og har stærke arkitekturkompetencer i forretnings- og informationsmodellering. Du er en stærk kommunikator og kan oversætte information fra forretnings-, informations- og applikationsmodeller til værdi i et sprog, som modtagerne forstår.

Du er imødekommende og i stand til at opbygge viden gennem samarbejde og at fastholde den. Med din empatiske tilgang og stærke indlevelsesevne, formår du nysgerrigt at sætte dig i interessenternes sted samt engagere og motivere til, at andre følger dig. Du har selvindsigt, og du ved, hvornår din egen viden ikke rækker.

Arkitektur- og designarbejde er en holdindsats, og rammerne for digitale løsninger udvikles i fællesskab med interessenter på tværs af organisationen. Der er aldrig kun én løsning på et problem. Digitale løsninger konstrueres gennem samarbejde, og du er altid selv en del af løsningen.

Du har en længere videregående uddannelse (fx cand.merc., cand.it., datalog, ingeniør, læge) og modelleringserfaring. Herudover er det en fordel, at du har kendskab til den fællesoffentlige arkitekturmetode, FDA.

Kan du lide dialog, dygtighed og dristighed? Det er værdierne hos os

Du bliver en del af It-udviklingskontoret med 50 medarbejdere, hvoraf ca. 16 er it-arkitekter.

Alle it-arkitekterne ønsker at bidrage og er meget engagerede. Vores forskellighed og engagement er to af vores styrker og grundlag for, at vi yder et stort bidrag til digitaliseringen af sundhedsvæsenet såvel i Region Midtjylland som nationalt. Engagement kan slå gnister. Faglig styrke og troværdighed er vigtig, men uden at vise omsorg for hinanden, som mennesker med forskellige følelser, historier og baggrunde, opnår vi ikke de bedste resultater.

Work-life balance

Vi har stor fokus på trivsel, arbejdsglæde og work-life balance i It-afdelingen. Fleksible arbejdsrammer giver dig indflydelse på din arbejdstilrettelæggelse og mulighed for at veksle mellem at arbejde hjemme og på kontoret. I It har vi tillid til hinanden, og vi tager medansvar for at levere en sikker og stærk performance, til gavn for borgere, patienter og ansatte i Region Midtjylland.

Onboarding og udvikling

Vi arbejder med løbende udviklingssamtaler og jævnlige 1:1-samtaler med din leder, så du og din leder hele tiden har fokus på din trivsel og udvikling. Vi arbejder for at skabe de bedste rammer, så du kan udvikle dig og blive endnu dygtigere.

Du får fra første dag en mentor, som du kan sparre med om faglige interesser og praktiske spørgsmål. Vi sørger for et tilpasset introduktionsforløb og en seriøs og interesseret opfølgning efter din ansættelse. Du kommer til at deltage på vores interne akademi, som er et struktureret kursusforløb, der skaber et fælles afsæt og et godt og bredt kendskab på tværs af It og Region Midtjylland.

Er du interesseret?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeleder Henrik Hammer Jordt på 4087 7517, mail: henrik.jordt@stab.rm.dk eller it-arkitekt Erling Wad Sørensen på 2043 2060, mail: erling.wad@stab.rm.dk.

Send din ansøgning senest den 8. august 2021.

Vi regner med at holde samtaler den 20. august 2021, og du må inden da forvente at skulle lave en personprofil.

Digitalisering på patientens og borgerens præmisser

It-afdelingen består af ca. 500 medarbejdere. Vi udvikler, drifter og supporterer it for de 36.000 brugere på hospitaler, institutioner og koncernstabe i Midtjylland. Vi er specialister i at udvikle samspillet mellem teknologien og de sundhedsprofessionelle. Vores strategi bygger på udvikling af digitale løsninger på patienternes og borgernes præmisser. Digitale løsninger skal gøre det nemmere at være ansat i regionen og nemmere at være borger.

Du kan læse mere om It-afdelingen på www.it.rm.dk.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Gem job

Region Midtjylland
Publiceret: 28. juli 2021

Arbejdssted

Location Aarhus