Erfaren og hand­le­kraf­tig pro­gram­le­der til Koncern IT


Drives du af at gøre en forskel, er du handlekraftig og samtidig en erfaren programleder? Så har du her muligheden for en attraktiv stilling, hvor du vil få en væsentlig og central rolle i at udvikle og implementere de bedste systemer til fremtidens sundhedsvæsen.

Din opgave vil bestå af ledelse af et komplekst og strategisk vigtigt program for det fælles Landsdelsprogram for Telemedicin hjemmemonitorering i Region Sjælland. I din rolle som programleder, vil du arbejde tæt sammen med flere kollegaer, fra andre afdelinger i Koncern IT, samt Det Nære Sundhedsvæsen, eHospitalet og Kompetencecenter for Lungesygdom. Du vil ligeledes være i kontakt med personer på tværs af kommuner, sygehuse og almen praksis.

KL, Danske Regioner og regeringen er enige om at udbrede telemedicin til borgere med KOL og til borgere med hjertesvigt i hele landet. Udbredelsen skal ske med afsæt i tilvejebringelse af et fælles, nationalt og generisk telemedicinsk løsningslandskab. Den fælles anskaffelse af løsninger er organiseret i FUT (Fælles Udbud Telemedicin). Region Sjælland og de 17 kommuner har således etableret et fælles Landsdelsprogram for telemedicinsk hjemmemonitorering. FUT skal gøre Danmark til det første land i verden med en samlet national telemedicinsk infrastruktur og tilhørende løsninger.

For at blive succesfuld i din rolle, er det vigtig, at du kan:

 • Sikre at programmet gennemføres succesfuldt indenfor de aftalte rammer (tid, økonomi og kvalitet), hvorefter de specificerede gevinster høstes
 • Sikre at alle interessenter oplever, at de involveres og informeres på rette niveau
 • Sikre at alle deltagere i programmet er motiverede, og har de rette betingelser for at performe på højt niveau

Om dig:

Vi forventer, at du har omfattende erfaring med ledelse af større programmer/projekter, herunder projektteams på tværs af organisationer, faggrupper og evt. sektorer. Derudover forestiller vi os, at du besidder følgende kompetencer:

 • Stor erfaring med arbejde i store komplekse organisationer – gerne inden for den offentlige sektor
 • Er forretningsorienteret med strategisk og politisk tæft
 • Motiveres af at påtage dig denne centrale og vigtige rolle i forhold til at bidrage til at skabe fremtidens nære og sammenhængende sundhedsvæsen
 • Er pragmatisk og har en løsningsorienteret tilgang til problemstillinger
 • Overbevisende og respektfuld adfærd samt stor gennemslagskraft
 • Ambitiøs og resultatorienteret og samtidig kvalitetsbevidst
 • God til at bevare overblikket i pressede situationer
 • God til at til at se nye muligheder og skabe positive resultater
 • Godt styr på programlederens, og projektlederens værktøjskasse. Gerne certificeret i Prince2 og MSP
 • Lederkompetencer til at sikre, at projektlederne kan udføre deres arbejde og vokser med opgaven
 • Erfaring med strategieksekvering samt forretningsudvikling og transformationsprocesser
 • Erfaring med håndtering af styregruppemedlemmer på topledelsesniveau
 • Erfaring med både den regionale og kommunale sektor
 • Erfaring med gevinstrealisering
 • Stærke kommunikative evner i både skrift og tale

Du har en relevant uddannelse – gerne på kandidatniveau. Hvis du har kendskab til sundhedssektoren vil det være en fordel, men ikke et krav.

Arbejdssted vil som udgangspunkt være i Ringsted, men det forventes, at du er mobil og jævnligt kan deltage i møder på andre lokationer.

Vi tilbyder en attraktiv og spændende stilling i IT Projektledelse, hvor du kan være med til at være retningsgivende, og hvor der er stor mulighed for personlig og faglig udvikling.

Om IT Projektledelse:

IT Projektledelse gennemfører alle it-projekter i hele Region Sjælland, og har således en fagligt meget bred portefølje af projekter indenfor både sundhedsområdet, socialområdet, økonomi, HR, præhospital center, vaskeri og mange flere.
Du vil blive en del af et stærkt kompetencecenter bestående af ca. 50 programledere, projektledere, testmanagere og PMO-konsulenter, der har det til fælles, at de brænder for projektledelsesfaget.

I afdelingen har vi fokus på ’at spille hinanden gode’, både i form af bl.a. buddyordninger og videndeling på tværs af områder.

Om Koncern IT:

Koncern IT er Region Sjællands fælles it-organisation med ca. 380 medarbejdere. Vi leverer digitale løsninger til regionens virksomhedsområder og i særdeleshed til regionens sygehuse. Vi råder over moderne kontorfaciliteter i tilknytning til vores datacenter i Ringsted, tæt på Ringsted station og motorvejen.

Og vi er med vores supportorganisation placeret på regionens sygehuse tæt på mange af vores 18.000 brugere. Vi har et uformelt og udviklende arbejdsmiljø, og vi holder os ajour med trends og teknologiske fremtidsmuligheder og kombinerer det med løbende kompetenceudvikling.

Koncern IT ønsker at være en stærkt serviceorienteret organisation. Vi arbejder efter værdisættet FLER – Forandringsparat, Loyal, Engageret, Respektfuld og forventer, at nye kollegaer konstruktivt vil bidrage til, at vi får FLER gode arbejdsdage.

Du kan læse mere om Koncern IT på regionens hjemmeside: http://www.regionsjaelland.dk/koncern-it

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst efter principperne om ny løn. Arbejdstid er 37 timer inkl. frokost med flekstidsordning, som sikrer en fornuftig balance mellem arbejde og fritid. Derudover tilbyder vi også mulighed for hjemmearbejde efter aftale med egen leder.

Ansøgningsfrist

Hvis det lyder som noget for dig, så send din ansøgning og CV senest 10. august 2021. Vi inviterer løbende til samtaler, og tiltrædelse er efter aftale.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at skrive til vores IT-postkasse: it@regionsjaelland.dk.

Gem job

Region Sjælland
Publiceret: 31. juli 2021

Arbejdssted

Location Ringsted