Cloud-arkitekt til vi­de­re­ud­vik­ling af Cloud Center of Ex­cel­len­ce


Som en del af Energinets CCoE (Cloud Center of Excellence) bliver du en bærende resurse i at videreudvikle den etablerede Azure CCoE-platform. Energinets ”Cloud First”-strategi og den grønne omstilling betyder, at CCoE Azure-platformen er den fremtidige Public Cloud-udviklingsplatform for alle Energinets mange produktteams på tværs af alle områder i forretningen. Platformen har hurtigt fået en stor betydning og værdi for hele Energinets forretning, hvorfor vi har svært ved at følge med efterspørgslen. Derfor søger vi nu endnu en Cloud-arkitekt til holdet, der kan være med til at videreudvikle på løsningen.

Du bliver en del af en organisation, hvor fleksibilitet står højt på dagsordenen. Du får derfor tilbudt udstyr til en god hjemmearbejdsplads for at kunne afveksle bedst muligt med at være på vores hovedkontor i Fredericia og hjemme.

Videreudvikling af platformen og rådgivning om design og arkitektur

Du indgår sammen med de andre arkitekter og udviklere i Energinets CCoE, som består af i alt 12 kolleger og omfatter cloud- arkitekter & udviklere, en Scrum Master og en Product Owner. Centerets hovedansvar er at levere en fælles Public Cloud-platform, der drager størst muligt fordel af fælles automatisering, governance og sikkerhed, på tværs af alle Energinets mange udvikler- og produkt-teams. Opgaven for CCoE’et er således at holde platformen opdateret, sikker, tidssvarende og tilgængelig. Sideløbende ligger der også et ansvar for at uddanne forretningen i at bruge platformen samt at kommunikere med produktteams om behov og krav de måtte have til platformen. P.t. består CCoE’et kun af et team, men da CCoE’et opgaver og platform er af strategisk vigtighed for hele Energinet, kigger vi dog ind i en fremtid, hvor der bliver etableret flere teams i CCoE’et. Arbejdsmiljøet er kendetegnet ved høj faglighed, en professionel tilgang til opgaverne samt en god portion humor.

Som cloud-arkitekt bidrager du med din erfaring til den videre udvikling og sikring af Cloud platformen, ligesom du er med til at rådgive forretningen omkring den optimale brug af platformen, det optimale design og den optimale arkitektur af produkterne, der anvender platformen. Vi forventer derfor, at du holder dig opdateret om udviklingen på den teknologiske platform samt at du kan og vil bidrage med viden og sparring til kollegerne i teamet. Da vi i hele Energinet, og dermed også i CCoE’et, arbejder ud fra de agile principper og SAFe-rammeværket, er der mulighed for at udvide horisonten på mange spændende områder. Vi har et tæt samarbejde med Microsoft, der sammen med en fremtidssikret platform, giver mulighed for stor faglig udvikling.

”Lederstilen er ”frihed under ansvar” - med en stor grad af tillid og vide rammer til arkitekterne. Jeg er stor tilhænger af at give ansvaret fra mig, da det er med til dels at løse opgaven hurtigere og dels at udvikle medarbejderne. Jeg forventer meget af mig selv – sætter baren højt – og forventer også meget af mine medarbejdere. Lederstilen er mere coachende end dikterende, og linen er lang. Jeg forventer at medarbejderne laver fejl, men forventer også at de lærer af deres fejl.” fortæller People Manager Morten Kirk Greve.

Stort kendskab til Microsoft Azure og cloud-sikkerhedsprodukter

Du har en faglig relevant it-uddannelse, fx. datamatiker, datatekniker, PBA i it-infrastruktur, datalog eller lignende. De færdigheder, der vægtes i rollen er:

  • Stort dokumenteret kendskab til Microsoft Azure. Minimum 3 års erfaring er en forudsætning
  • Generelt kendskab til Microsofts eller tredjeparts cloud-sikkerhedsprodukter og -platforme
  • Kendskab til ARM Templates
  • Kendskab til Terraform kodning og sprog
  • Kendskab til Azure DevOps og Git(hub)
  • Evt. relevante certificeringer i Azure (AZ300, AZ400, AZ500)

Gode kommunikative egenskaber er krævet, da der er en del kommunikation med teamet, forretningen og eksterne samarbejdspartnere. Derfor er flydende i engelsk, både skrift og tale, også nødvendigt.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”søg jobbet her” senest 2. august 2021. Vi forventer at holde 1. samtale 9. august (online) og 2. samtale 13. august (i Fredericia). Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Agile People Leader Morten Kirk Greve på tlf. 29 47 23 30 eller Product Owner Brian Ladefoged på tlf. 21 33 19 62. Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset baggrund til at søge jobbet. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Særlige forhold

Jobbet kræver, at du kan opnå og opretholde sikkerhedsgodkendelse. Det betyder, at du samt din ægtefælle/samlever ved ansættelse?undersøges i Politiets registre.

På PET's hjemmeside kan du læse mere om sikkerhedsgodkendelse.


Energinet IT understøtter koncernen og koncernens forretningsenheder med it-udvikling og -drift. IT skal sikre, at Energinets forretningsprocesser understøttes effektivt og sikkert med informationsteknologi. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Se film om Energinet.

Gem job

Energinet
Publiceret: 2. juli 2021

Arbejdssted

Location Fredericia