Ud­vik­ler­pro­fil til kon­fi­gu­re­ring og drift af Energy Com­mu­ni­ca­tion Platform


Vil du arbejde med at forbinde Energinet med resten af Norden og Europa, hvor opgaverne gør en forskel for samfundet og den grønne omstilling? Energinet søger lige nu en udviklerprofil til at udvide, konfigurere og vedligeholde vores kommunikationplatform ECP. Du indgår i vores agile platforms-/integrationsteam, hvor du også får mulighed for at bringe idéer og evner i spil ved hackatons, sprints og workshops!

Du bliver en del af en organisation, hvor fleksibilitet står højt på dagsordenen. Du får derfor tilbudt udstyr til en god hjemmearbejdsplads for at kunne afveksle bedst muligt med at være på vores hovedkontor i Fredericia og hjemme.

Din tech-stack

Energinet er ansvarlig for fremtidens energikommunikationsnetværk ECP (Energy Communication Platform) for det danske/nordiske/europæiske elmarked - og for at lykkes med en omstilling til 100 % grøn energi inden 2030, udvikler og vedligeholder vi netværket, som er bygget på MS-maskiner, Kubernetes og Azure.

Til det og andre udviklingsopgaver i driften søger vi en softwareudviklerprofil med kernekompetencer inden for en eller flere af følgende teknologier:

  • Azure
  • Kubernetes
  • Java
  • Docker images

Det er en fordel, hvis du desuden kender til:

  • Certifikater
  • YAML- og XML-konfigurationsfiler
  • PowerShell og Linux

Udviklingsorienteret DevOps-organisation

En vigtig faktor for at nå målsætningen om grøn energi er udvikling af nye løsninger, og derfor gennemlever Energinet en agil rejse med støtte i SAFe-rammeværket.

Du bliver en del af et selvkørende platforms-/integrations-team, hvor viden deles, og miljøet understøtter relationer og din trivsel. En særdeles aspirerende udviklingsagenda sætter fokus på at skabe de bedste betingelser i et fokuseret fagligt miljø i en IT-organisation med ca. 185 ansatte. Ligeledes er der tæt samarbejde med strategiske partnere både internationalt og i DK.

Din primære opgave bliver at konfigurere og drifte vores kommunikationplatform med 5 forskellige ECP-netværk sammen med de produktteams, der er afhængige af stabil og sikker ekstern kommunikation til deres applikationer, samt at være med til at skabe et nyt internt netværk, der skal understøtte sikker kommunikation imellem applikationerne.

Samarbejdsvant profil med agilt mindset

Du har sikkert en baggrund som udvikler og ønsker at bringe dine erfaringer i spil i forhold til opsætning, test og drift af vores kommunikationsplatform. Derfor er du velfunderet i mindst ét af de efterspurgte kompetenceområder, trives i et agilt miljø, samarbejder godt på tværs af faglighed og er med til at løse opgaverne sammen, når teamet har brug for det. Du har gode analytiske evner, formår at omsætte forretningsbehov til konkrete løsninger og har en stor motivation for at arbejde med smarte løsninger, der sikrer et godt flow.

Du taler og skriver et godt engelsk.

Ansøgning og kontakt

Send cv og andre relevante bilag via linket ”Søg jobbet her” hurtigst muligt. Vi forventer at holde samtaler løbende. Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset baggrund til at søge jobbet. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Ansøgningsfrist: 22. august 2021.

Energinet IT understøtter koncernen og koncernens forretningsenheder med it-udvikling og -drift. IT skal sikre, at Energinets forretningsprocesser understøttes effektivt og sikkert med informationsteknologi. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Se film om Energinet.

Gem job

Energinet
Publiceret: 4. august 2021

Arbejdssted

Location Fredericia