Erfaren SAP BI-konsulent


Vil du arbejde med at optimere brugen af SAP BI og forbedre forståelsen af økonomiske data i en kompleks organisation, der udvikler og vedligeholder jernbanen?

Du kommer til at arbejde med en række spændende problemstillinger i en organisation med mange aktiviteter og store projekter de kommende år. Banedanmark er en organisation med ca. 2.500 kollegaer, hvor der for den rette kandidat vil være gode muligheder for at gøre karriere.

Du bliver en del af området ”Økonomistyring og Regnskab”, hvor vi i dag er 90 medarbejdere med forskellig økonomisk baggrund. Vi har oprettet et nyt SAP BI supportteam, der har til formål at understøtte og koordinere udviklingen af SAP BI i området. Du vil få en hverdag i vores nye moderne hovedkontor 5 min. gang fra Dybbølsbro Station, med gratis parkering, fitness faciliteter og en god kantine.

Bliv nøgleperson i forbedring af Banedanmarks økonomistyring

Som Business Intelligence-analytiker har du tovholderrollen i forbindelse med forbedringer af brugen af SAP BI i Banedanmark, hvilket giver dig en stor kontaktflade og et tæt samarbejde med alle interessenter i Økonomistyring og Regnskab. Du vil derfor indgå aktivt i et samspil med øvrige medarbejdere i Økonomi, der har ansvar for økonomistyringen på specifikke områder og ikke mindst medarbejdere med ansvar for vores ledelsesrapportering og bevillingsstyring.

Du bliver en nøgleperson i forbindelse med udvikling og fejlretning af vores nuværende økonomimodel. Du skal eksempelvis forbedre oplevelsen hos brugerne af den økonomiske rapportering og sikre datasikkerhed i forbindelse med systemopdateringer. Du skal kunne se mulighederne i vores databrug, udvikle principper for databrug og styrke vores udviklingen af vores SAP BI.

Samtidig står Banedanmark over for at skulle opgradere vores nuværende SAP-løsning til en SAP S4 Hana-løsning, hvor du også vil få en central rolle, særligt med henblik på at sikre den rigtige SAP BI-løsning.

Analytisk flair med økonomisk fokus

Du kan eksempelvis have en samfundsvidenskabelig uddannelse som cand.polit., cand.merc. eller cand.oecon., men kandidater med solid og relevant erfaring vil også komme i betragtning. Vi søger en medarbejder, som har erfaring med SAP BI og som er i stand til at stille krav til udviklingen af nye SAP BI-rapporter. Erfaring med Microsoft Office-pakken er ligeledes nødvendig og stærke Excel kompetencer er et krav.

Som person tilegner du dig hurtigt ny viden og har en god forståelse for tekniske problemstillinger. Du tager selvstændigt initiativ og beslutninger og kan styre dine opgaver i mål. Du er struktureret og påtager dig gerne en koordinerende rolle. Desuden er du opsøgende over for kolleger rundt i organisationen.

Den ideelle kandidat har erfaring og kompetencer til at løse opgaverne på et højt og komplekst niveau.

Løn

Hvis du har en akademisk uddannelse, ansættes du i forhold til AC-overenskomsten, og lønnen fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer eksempelvis på niveau som specialkonsulent.

Ellers vil ansættelsen være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det statslige område og Organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/SAMDATA, Danmark samt protokollat for kontorfunktionærer ansat ved Banedanmark. 

Som udgangspunkt er stillingen placeret i løngruppe 4. Den endelige lønindplacering beror på en vurdering af de individuelle kompetencer og kvalifikationer. Udover basislønnen kommer pension og eventuelle lokale tillæg.

Ansøgning og kontakt

Vil du vide mere, så kontakt Kasper Nyholm. Vi vurderer ansøgninger og indkalder til samtaler løbende så send din ansøgning og CV hurtigst muligt. 

Kasper Nyholm 
knhl@bane.dk
25 23 52 21

Ansøgningsfrist: 16. august 2021.


Banedanmark er en styrelse under Transport- og Boligministeriet med over 2.000 medarbejdere. Vores hovedkontor ligger på Carsten Niebuhrs Gade 43 i København, men vi har dygtige og dedikerede medarbejdere i hele Danmark. Vi har ansvaret for den danske jernbane. Det betyder, at det er os, der styrer togtrafikken og informerer om den på skærme og højttalere på stationerne på fjernbanen.

Vi vedligeholder banen og udfører milliardstore jernbaneprojekter, der til sammen er med til at forme fremtidens bæredygtige jernbane.

Gem job