Access Manager til Danmarks bedste it-sik­ker­heds­af­de­ling


Er du motiveret af at gøre en forskel for cyber- og informationssikkerheden i Danmarks mest kritiske infrastruktur – og vil du gøre karriere i en koncern, hvor det er et fokusområde? Så søg jobbet som Access Manager i Energinet. Energinets strategi for cyber- og informationssikkerhed har sat betydelige mål for acceleration, innovation og nytænkning indenfor cyber- og informationssikkerhed - og til at understøtte den udvikling har vi brug for dig!

Du bliver en del af en organisation, hvor fleksibilitet står højt på dagsordenen. Du får derfor tilbudt udstyr til en god hjemmearbejdsplads for at kunne afveksle bedst muligt med at være på vores hovedkontor i Fredericia og hjemme.

Du udvikler et nøgleområde indenfor cyber- og informationssikkerhedsområdet – Access Management!

Sikker el- og gasforsyning til den danske samfund er øverst på agendaen i Energinet. Vores forsyning bliver mere og mere digitaliseret, og derfor må vi altid være helt på forkant i forhold til håndtering af adgange og rettigheder. I Energinet er Access Management de nye parameter.

Ambitionsniveauet for Access Management hos Energinet er højt, og vores interessenters forventninger til os er tilsvarende høje. Som Access Manager får du det faglige ansvar for effektiv adgangsstyring i Energinet og håndterer adgangsstyring på alle niveauer.

Dine væsentlige arbejdsopgaver som Access Manager bliver:

  • At bidrage til at der etableres en god teamspirit om Access Management-området
  • At sikre at autoriserede brugere har adgang til Energinets it-systemer – og uautoriserede brugere ikke har!
  • At sikre at der etableres et overordnet roadmap for Access Management, som omfatter processer, kultur og teknik
  • At sikre at der er dokumenterede og effektive processer omkring Access Manager
  • At understøtte vores teams i at levere solid Access Management i deres løsninger
  • At sikre at processerne er effektivt understøttet af IT-systemer – og at processerne understøtter vores brugeres anvendelse af IT-systemerne
  • At varetage ansvar for det tekniske roadmap for Energinets applikationer til adgangsstyring (fx OMADA, CyberArk, Active Directory og Azure Active Directory m.v.)
  • At budgettet for Access Management afspejler vores ambitionsniveau
  • At sire at der er effektive it-kontroller på området omkring Access Management

Det er en kernekompetence for dig at kunne sikre struktur og præcision på området i en omskiftelig hverdag, hvor du tager beslutninger og omsætter relevant lovkrav og regulering for cyber- og informationssikkerhed indenfor Access Management til praktiske og simple processer.

Hos Energinet arbejder vi med en række tekniske platforme, og du får ansvaret for at sikre, at der er styr på adgange og rettigheder i dem. I samarbejdet med teamet, som allerede arbejder med Access Management får du ansvaret for at sætte retningen og prioritere den faglige indsats.

Du kan se frem til at blive en del af Danmarks bedste it-sikkerhedsafdeling, som er en godt sammentømret afdeling, hvor stemningen er kendetegnet ved et højt kompetenceniveau, godt humør og sparring på tværs. I afdelingen har vi færdigheder inden for hele spektret af cyber- og informationssikkerhed og et velfungerende samarbejde med hele vores organisation og vores eksterne samarbejdspartnere. Vores værdisæt betyder, at vi sætter en ære i at være professionelle og levere sikkerhedsløsninger i en god kvalitet og til aftalt tid. Vi arbejder for at skabe en ensartet tilgang til alle med respekt og ærlighed. Vi er nysgerrige og imødekommende og ser stor vigtighed i at udvikle os selv. Vi værdsætter spændende opgaver, som kan udvikle vores sikkerhedskompetencer.

Samarbejdsorienteret it-profil, som sikrer fremdrift og skaber værdi

Du er velbevandret indenfor IT og ved, at processer, teknologi og kultur i sammenspil skaber en sikker og stabil it-drift. Du har gode evner for kommunikation, er god til at skabe struktur og sætter en ære i, at der er orden i din butik. Du har erfaring med processer og ved, hvordan bedst man optimerer dem samt hvordan man arbejder pragmatisk og skaber praktiske, brugbare resultater. Langvarig erfaring med cyber- og informationssikkerhed er ikke et krav – det vigtigste er en positiv personlighed, høj motivation og din evne til at skabe resultater og fremdrift i et samarbejde.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”Søg jobbet her”, så vi har den senest 3. august 2021. Vi forventer at holde 1. samtaler 9. august (online) og 2. samtale 17. og 19 august (i Fredericia). Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte CISO Kewin Peltonen på tlf. 30 92 30 35. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk. Det er en forudsætning for ansættelsen, at du kan sikkerhedsgodkendes.

Energinet IT understøtter koncernen og koncernens forretningsenheder med it-udvikling og -drift. IT skal sikre, at Energinets forretningsprocesser understøttes effektivt og sikkert med informationsteknologi. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Se film om Energinet.

Gem job

Energinet
Publiceret: 6. juli 2021

Arbejdssted

Location Fredericia