Me­d­ar­bej­der til in­nova­ti­ve løsninger indenfor au­to­ma­ti­se­ring af SMV’ernes fi­nan­si­el­le data


Erhvervsstyrelsen har som ambition at være en datadreven styrelse, og vi arbejder løbende på at forbedre vores erhvervsservice gennem øget automatisering af virksomhedernes kontakt med det offentlige, blandt andet ved at automatisere erhvervsrettede finansielle indberetninger og skabe et digitalt fundament for sikker udveksling af virksomhedsdata – også på nordisk niveau. Der er tale om en stilling, hvor du skal arbejde på tværs af projekter i et samlet team. 

Om stillingen

I Digital Innovation og Virk arbejder vi dels med at drive og udvikle Virk - virksomhedernes platform for digital selvbetjening. Dels forholder vi os til nye digitale muligheder som fx automatisering og machine learning, og hvordan de kan være til gavn for danske virksomheder og Erhvervsstyrelsens forvaltning.

Du vil indgå i Team Digital Innovation og Offentligt Samarbejde, der er bindeled mellem teknik, lovgivning og politik. Vi søger en kollega, der har indsigt i og forståelse for de tekniske muligheder ved digitalisering af finansielle og grønne data, og som forstår at omsætte mulighederne til konkrete løsninger for de små og mellemstore virksomheder. Vores team udgør en gruppe af folk, som er engageret i en af vor tids største digitale transformationer af virksomhederne, og vi har brug for en kollega mere, der befinder sig i spændet mellem det gale og det geniale.

Dine opgaver vil bl.a. være, at:

  • bidrage til udviklingen af innovative løsninger, der kan understøtte digitalisering og automatisering af de små og mellemstore virksomheder
  • deltage i projektarbejde vedr. emner såsom automatisering af virksomhedernes købs- og salgsprocesser, samt økonomistyring, bogføring og øvrige forretningsprocesser
  • udarbejde nye løsninger og tiltag, der kan understøtte den digitale omstilling af virksomhedernes forretningsprocesser, herunder deling af forretningsdata med andre parter, og enklere rapportering til myndighederne
  • indgå i dialog og samarbejde med brancheforeninger, erhvervsorganisationer og andre private aktører med henblik på at opnå de bedste løsninger til erhvervslivet.

Om dig

Du skal have et teknisk mindset og lysten til at undersøge de nye digitale muligheder særligt indenfor fintech-området. Specifikt vil viden omkring procure-to-pay processer og/eller indsigt i stamdatastyring være særligt relevant. Du skal være nysgerrig og fascineret af teknologi og digitalisering. Du skal have et naturligt drive og en gejst til at ville forandre noget i samfundet. Du skal være forberedt på, at arbejdet kræver tålmodighed, for store forandringer tager tid. Du behøver ikke at være IT-ekspert, men du skal have evnen til at sætte dig ind i de teknologier, der arbejdes med i Digital Innovation og Virk. Vi lægger desuden vægt på, at du kan samarbejde både internt og eksternt, da vi ofte er afhængige af gode samarbejdsrelationer for at kunne realisere vores mål.

Du vil indgå i et team med dygtige kollegaer, som du kan sparre med. Vi forventer, at du selv kan tage styring, foreslå løsninger og ikke er bange for at stille spørgsmål. Som person er du initiativrig og engageret i dit arbejde. Du trives med at have mange forskellige opgaver og samarbejde på tværs, hvor alle bidrager med forskellig viden, kompetencer og nysgerrighed. Du bidrager til et godt arbejdsmiljø, hvor humor også indgår som en hjørnesten. Du har en høj ansvarsfølelse og er ikke bange for at have travlt i perioder samt formår at prioritere din tid.

Du har en videregående uddannelse fx samfundsvidenskabelig eller merkantil uddannelse. Det vil være en fordel at have indsigt i virksomhedernes finansielle processer. Derudover vil erfaring fra erhvervslivet eller centraladministrationen være en fordel, men det er ikke et krav.

Om os

Erhvervsstyrelsen er en del af Erhvervsministeriet og har ca. 950 medarbejdere. Medarbejderne er fordelt på fire forskellige afdelinger rundt om i landet. Dit ansættelsessted vil være i København.

Erhvervsstyrelsen er en ambitiøs og moderne myndighed med en stærk digital dagsorden. Vi har fagligt dygtige medarbejdere, og vi er ikke bange for at gå nye veje for at finde løsninger. Derfor arbejder vi bl.a. med nye teknologier og data til at effektivisere vores drift og skabe ny værdi for virksomhederne. Vi lærer gerne af andre, og vi arbejder altid i partnerskab med andre myndigheder, organisationer og virksomheder.

Du kan læse mere om Erhvervsstyrelsen på www.erst.dk.

Om ansættelsen

Ansættelse sker som fuldmægtig eller specialkonsulent efter overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Der er tale om en fast fuldtidsstilling med tiltrædelse snarest muligt.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte projektleder Rasmus Eskild Jensen tlf. 35 29 14 94 eller kontorchef Carsten Ingerslev tlf. 35 29 19 10. Oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår kan fås ved henvendelse til HR-rekrutteringspartner Zenia Lotus Hansen tlf. 91 33 70 61.

Interesseret?

Lyder det som noget for dig? Så klik på ”Søg jobbet her” knappen nederst på siden. Din ansøgning med CV og eksamenspapirer skal være modtaget senest den 9. august 2021 kl.12.00.

Samtaler forventes afholdt i uge 32 og 33. Der vil blive anvendt test i rekrutteringsprocessen.

Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle uanset personlig baggrund til at søge.

Gem job

Erhvervsstyrelsen
Publiceret: 7. juli 2021

Arbejdssted

Location København