Metodisk stærke data- og ana­ly­se­me­d­ar­bej­de­re, der vil styrke vi­dens­grund­la­get på børne- og un­der­vis­nings­om­rå­det


Ønsker du at sætte dine stærke kompetencer inden for kvantitativ metode, surveys, databehandling og formidling af komplekse problemstillinger i spil? Og vil du bidrage til udviklingen af politik, analyser og beslutningsgrundlag, der gør en forskel på børne- og undervisningsområdet? Så er du måske en af de data- og analysemedarbejdere, som vi søger i Styrelsen for It og Læring.

Vi har store ambitioner, som du kan blive en del af

Styrelsen for It og Læring (STIL) er et omdrejningspunkt for Børne- og Undervisningsministeriets arbejde med data. Vi har et stærkt datafagligt miljø i STIL’s tre datakontorer, hvor vi indsamler, analyserer og formidler data på alle ministeriets områder: Dagtilbud, grundskoler, gymnasier, erhvervsskoler og voksenuddannelse. Disse data og analyser er afgørende for både kvalitets- og politikudvikling i ministeriet og på tværs børne- og undervisningssektoren.

Vi ønsker, at alle vores data skal bringes mest muligt i spil – både internt i ministeriet, men også blandt sektorens mange aktører. Det sker bl.a. i vores datavarehus på www.uddannelsesstatistik.dk, som har mere end 500.000 besøg om året, samt i ministeriets interne analysemiljø.

De ledige stillinger er i Kontor for Data på Dagtilbud og Grundskole. Du vil blive tilknyttet et relativt nyt team, som består af seks medarbejdere, der arbejder med at udvikle data- og vidensgrundlaget på dagtilbudsområdet og er ansvarlig for i tæt samspil med den øvrige organisation at udvikle og gennemføre både mindre og større surveys på hele børne- og undervisningsministeriets område.

Du vil derfor få en hverdag med spændende og udfordrende opgaver

Som del af Team Dagtilbud og Surveys vil du bidrage til at udvikle datagrundlaget på dagtilbudsområdet, og du vil få en vigtig rolle i at styrke ministeriets samlede vidensgrundlag via alle faser i arbejdet med at gennemføre surveys. Det stiller store krav til dine kvantitative metodiske kompetencer, men det stiller også krav til dine evner til at samarbejde med kollegaer på tværs af fagligheder i og uden for koncernen.

Konkret vil du i tæt samspil med dine kollegaer skulle:

 • Udarbejde og formidle statistiske baserede opgørelser og analyser til beslutningsgrundlag, ministersager og præsentationer
 • Planlægge, udforme, gennemføre og afrapportere på både mindre og meget omfattende surveys på tværs af ministeriets opgaveområde
 • Indgå i gennemførelsen af en stor international OECD-undersøgelse, TALIS 2024, blandt pædagoger, lærere og skoleledere
 • Forberede datasæt til brug for ministeriets videre analysearbejde og bidrage til at udvikle nye registre til analysebrug på særligt dagtilbudsområdet
 • Bidrage til front-end arbejde og dataformidling i vores datavarehus, bl.a. i form af design og udvikling af dashboards og visninger på særligt dagtilbudsområdet

Du vil passe godt ind, hvis du har flere af nedenstående kompetencer og interesser:

 • Du har en relevant akademisk uddannelse inden for samfundsvidenskab eller naturvidenskab med særlig interesse for data, surveys og analyse
 • Du er en stærk formidler af data og analyser, og du formår at omsætte komplekse problemstillinger til letforståelige budskaber – også til målgrupper, der ikke normalt arbejder med tal og data
 • Du har interesse for og gerne erfaring med dataindsamling bl.a. via surveys og kvalitetssikring af data – og du har lyst til at arbejde med data på et lidt teknisk niveau, fx større tværgående dataregistre til statistisk brug
 • Du har stærke kompetencer inden for kvantitativ metode og erfaring med statistikprogrammer – fx SAS, SQL, STATA, SPSS, R eller tilsvarende
 • Du er analytisk, systematisk og grundig, og du har flair for samarbejde både inden for eget fagområde og på tværs af fagligheder
 • Du kan lide at arbejde i en politisk styret organisation, hvor tempoet er højt og dagsordener kan skifte.

Hvis du har nogle års erhvervserfaring, hvor du har arbejdet med data, analyser og formidling, og evt. har kendskab til børne- og undervisningsområdet eller et af de øvrige velfærdsområder, er det en fordel. Men vi modtager også meget gerne ansøgninger fra tal- og metodestærke nyuddannede, der har lyst til at arbejde med data, analyser og formidling sammen med os.

Vi tilbyder

Vi tilbyder et alsidigt, selvstændigt og udfordrende job med gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Vi understøtter opkvalificering og oplæring i de vigtigste værktøjer, som anvendes hos os. Vi har et højt ambitionsniveau, og vores opgaver bliver løst af dygtige og engagerede medarbejdere. Trods en til tider travl hverdag lægger vi vægt på fleksibilitet i forhold til familieliv og fritid.

I STIL arbejder vi i agilt, og det betyder blandt andet, at vi arbejder teambaseret med en høj grad af transparens i opgaveløsningen, og at vi arbejder tæt sammen og hjælper hinanden med at løse vores opgaver.

Om os

STIL beskæftiger ca. 325 medarbejdere i København og Aarhus. STIL er en styrelse under Børne- og Undervisningsministeriet. Vi fremmer den digitale udvikling på undervisningsområdet, og vores primære fokusområder er øget anvendelse af it i undervisningen og understøttelse af effektiv institutionsdrift ved brug af it. Vi bringer data og analyser aktivt i spil for at styrke læring og beslutningsgrundlag lokalt og centralt. Du kan se mange af de statistik- og analyseprodukter, vi laver på www.uvm.dk/statistik og på hjemmesiden for ministeriets datavarehus www.uddannelsesstatistik.dk.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst i staten med mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Stillingerne ønskes besat hurtigst muligt og senest d. 1. oktober 2021.

Styrelsen for It og Læring har hovedkontor i København og har derudover en afdeling Aarhus. Arbejdsstedet vil være Vester Voldgade 123, 1552 København V.

Lyder det som noget for dig?

Send os elektronisk din ansøgning, CV og dokumentation for uddannelse (eksamensbevis) inden ansøgningsfristen d. 6. august 2021. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 32 og 33.

Hvis du går videre til 2. samtalerunde, vil du blive bedt om at udfylde en kognitiv test (omtanke-test).

Hvis du vil høre mere om stillingerne er du er velkommen til at kontakte kontorchef Jacob Hartmann tlf. 4019 9583 eller e-mail jacob.hartmann.sorensen@stil.dk eller chefkonsulent Line Steinmejer Nikolajsen tlf. 3587 8514 eller e-mail line.steinmejer.nikolajsen@stil.dk. I uge 28-32 foretrækkes kontakt via telefon eller SMS.

I Styrelsen for It og Læring ønsker vi en sammensætning af medarbejdere, der afspejler det omgivende samfund, og vi vurderer udelukkende ansøgere på baggrund af kvalifikationer og kompetencer.

Læs mere om Styrelsen for It og Læring på www.stil.dk og mød en medarbejder.

Gem job

Styrelsen For It og Læring
Publiceret: 8. juli 2021

Arbejdssted

Location København