Tvær­gå­en­de in­for­ma­tions­sik­ker­heds­ko­or­di­na­tor og in­for­ma­tions­sik­ker­heds­kon­su­lent


Kan du skabe optimale rammer for informationssikkerhed og beskyttelse af personoplysninger?

Gentofte Kommune har gennem de seneste år i et programformat arbejdet med at definere rammerne for kommunens informationssikkerhed og beskyttelse af personoplysninger i overensstemmelse med ISO27001, GDPR og NSIS. Gentofte Kommune søger nu to nye profiler, der evner at udfolde og forankre programmets leverancer i en driftsorganisation og dermed styrke kommunens arbejde med informationssikkerhed og beskyttelse af personoplysninger.

Som vores nye tværgående informationssikkerhedskoordinator får du fagligt ansvar for rådgivning, tværgående koordinering og drift af arbejdet med informationssikkerhed og GDPR. Som vores nye informationssikkerhedskonsulent får du ansvar for GDPR-compliance og revision. Stillingerne er placeret i afdelingen for Digitalisering og Informationssikkerhed. Du får 20 kolleger, som hovedsageligt arbejder med it-projekter og -programmer, er systemejere af tværgående systemer som ESDH og vores Gentofte Platform, IT-sikkerhed, digital arkivering, digitalisering, ledelsesbetjening og styring af økonomi, it-kontrakter og projektporteføljen.

For at lykkes som tværgående informationssikkerhedskoordinator har du erfaring med og forståelse for en kommunal organisation og politisk styring, og du kan begå dig på alle niveauer i organisationen. Du har en relevant uddannelse og som minimum et par års erfaring med sikkerhedsarbejde, GDPR og ISO27001. Du må gerne være uddannet i og have erfaring med projektledelse eller systemadministration/ejerskab.

For at lykkes som informationssikkerhedskonsulent har du dokumenteret erfaring med risikostyring af informationssikkerhed, herunder med GDPR-compliance og revision. Du har formentligt kendskab til ISO27001 og ITIL-processer. Teknisk indsigt og systemforståelse er en fordel.

Læs den fulde job- og personprofil (pdf) her, hvor stillingerne og de ønskede kvalifikationer og kompetencer er nærmere beskrevet.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte lederen for Digitalisering og Informationssikkerhed Mathilde Henneberg på mobilnummer 2134 7557 eller partner i Genitor Sebastian Volkers på mobilnummer 3141 1334 eller e-mail sv@genitor.dk.

Du søger stillingerne via knappen "Søg jobbet her" nedenfor. Husk at angive hvilken af stillingerne, du søger.

Ansøgningsfristen er den 29. august 2021.

Forventet tiltrædelse er den 1. november 2021.

Gem job

Genitor ApS
Publiceret: 8. juli 2021

Arbejdssted

Location Charlottenlund