IT Business Partner


Vil du spille en ledende rolle i videreudvikling og vedligeholdelse af Koncenton’s nyoprettede IT–afdeling og løfte IT til at blive en strategisk sparringspartner for hele forretningen?

Du vil blive en del af en virksomhed i kraftig vækst og med fart over feltet, der befinder sig midt i en spændende transformationsfase på den digitale front. Stillingen er nyoprettet, så du vil i høj grad komme til at sætte kursen for fremtidens IT-afdeling hos Koncenton.

Missionen er inden for en kort tidshorisont at højne modenhedsniveauet markant, så forretningsprocesserne bliver konsolideret og systemunderstøttet med det formål, at IT proaktivt bidrager til at udvikle og accelerere forretningen.

Dine primære arbejdsopgaver:

 • Indgå i strategiske og operationelle ledelsesprocesser i organisationen
 • Agere drivkraft for den videre udvikling af den digitale strategi og sikre operationel planlægning for at nå forretningsmål ved at koordinere og lede interessentanalyser for at definere forretnings- og systemkrav til implementering af ny teknologi
 • Udvikling af en velfungerende It-organisationsstruktur, der understøtter organisationens behov – herunder rekruttering, udvikling og fastholdelse af It-personale
 • Prioritering, kontrol og godkendelse af IT-initiativer samt udvælgelse, anskaffelse, udvikling og implementering af projekter vedrørende større systemer
 • Stå i spidsen for IT-sikkerheden og sikre en passende IT-sikkerhedspolitik og driften af IT-systemet overholder gældende love og bestemmelser
 • Definere og kommunikere virksomhedsplaner, -politikker, og -standarder for organisationen fra anskaffelse til implementering og drift af IT-systemer
 • Sikre succesfuld implementering af nye IT-initiativer ved at danne strategiske relationer, nedbryde siloer og skabe en fælles front på tværs af både teams og afdelinger i hele organisationen
 • Ansvarlig for de årlige drifts- og kapitalbudgetter, risici vurdering af it- investeringer samt cost-benefit- analyser for digitale initiativer
 • Være på forkant med nye trends eller ændringer på it-området og rådgive organisationen herom
 • På sigt påtage dig opgaven som IT-chef

Dine kvalifikationer:

 • 3+ års erfaring med ledelse af en IT-organisation
 • Dokumenteret erfaring med strategisk planlægning, definition af organisationsmål, udvikling af IT-strategier og eksekvering af selvsamme
 • Betydelig viden om forretningsstrategi, forretningsprocesser, budgettering og bred forretningsforståelse
 • Erfaring med analyse af forretningskrav- og behov og evnen til at definere forretnings- og systemkrav til implementering af ny teknologi for interessenter
 • Bred forståelse af IT-systemers egenskaber, opbygning, generelle- og integrationsfunktioner
 • Demonstreret innovativ evne til at anvende IT som løftestang til at løse forretnings- og procesmæssige udfordringer
 • Erfaring med projektledelse af større IT-projekter
 • Indgående kendskab til gældende love og bestemmelser, som vedrører IT og IT-sikkerhed

Din personlighed er afgørende for din succes i rollen

For at opnå succes i rollen som IT Business Partner er det nødvendigt, at du motiveres af at være en del af en organisation med en stærk entreprenørånd, hvor man asfalterer, mens man kører og at du kan nikke genkendende til nedenstående kvalifikationer:

 • Du har fremragende kommunikationsevner og formår at formidle idéer og tiltag på alle niveauer
 • Du er en stærk analytiker med en evaluerende og problemløsende tilgang
 • Selvmotiveret og struktureret med en holistisk tilgang til opgaverne er en selvfølge for dig
 • Det falder dig naturligt at gå i front – lede og motivere medarbejdere, skabe gode relationer på tværs af organisationen og sikre et godt arbejdsmiljø
 • Du er innovativ og fremsynet med et skarpt helikopterblik
 • Du har et enestående servicegen og evner at lytte og sparre med dine kollegaer
 • Du tager ejerskab og evner at drive vækst og projekter fremad

Lidt om Koncenton

Koncenton blev stiftet i 2015 og er i dag Danmarks største ejendomsinvestor med over 2.500 investorer, som skaber værdi for investorerne ved at lokalisere, indkøbe, udvikle og drifte store boligudlejningsejendomme med attraktive beliggenheder. Porteføljen tæller mere end 70 ejendomme med 5.400 boliger, der indbefatter alt fra kollegier og ungdomsboliger til rækkehuse samt seniorfællesskaber til en samlet projektsum på 11,8 mia. kr. og et gennemsnitligt afkast på 8-9 % til investorerne.

Koncenton beskæftiger mere en 90 medarbejdere og er en del af Obton Group Holding, der samlet set beskæftiger ca. 250 ansatte. Hovedkontoret ligger i Prismet i Aarhus indtil 2023, hvor de flytter ind i et topmoderne kontorlandskab på mere 6000 kvm i det nybyggede Nicolinehus i Aarhus Ø.

Koncenton tager afsæt i værdierne, flid, glæde, handlekraft, vindermentalitet og ordentlighed, hvor alle arbejder sammen med visionen om at blive Danmarks stærkeste investeringsalternativ.

Bemærk, at vi ikke modtager ansøgninger via mail af hensyn til GDPR.

Kontaktperson

Pia Nathalie Andersen 
Partner
pna@sam-int.com
+45 6038 1959
+45 6038 1959

Gem job

Sam Executive Search
Publiceret: 8. august 2021

Arbejdssted

Location Aarhus