Data Engineer/softwa­re­ud­vik­le­re til En­ter­pri­se In­for­ma­tion Ma­na­ge­ment Center


Vi søger flere dygtige kolleger med interesse for både data- og softwareudvikling til vores Enterprise Information Management center. Vi udvikler løsninger, der giver en bred tilgængelighed af vores vigtige råstof – data. Her skaber vi fundamentet for datadrevet beslutningstagning, innovation, udvikling og automatisering i hele Energinet. Det gør vi, fordi intelligent brug af data er et væsentligt fundament for at kunne lykkes med den grønne omstilling, hvor informationsmængden og intelligensen i energisystemet øges markant. Med vores teams og løsninger understøtter vi hele datarejsen fra indsamling, kvalitetssikring og deling af data på vores dataplatform til rapportering og analyse i både vores Business Intelligence-, Location Intelligence- og Machine Learning-platforme.

Du bliver en del af en organisation, hvor fleksibilitet og arbejdsliv i balance står højt på dagsordenen. Du får derfor tilbudt udstyr til en god hjemmearbejdsplads for at kunne afveksle bedst muligt med at være på vores hovedkontor i Fredericia og hjemme. Derfor er det heller ikke vigtigt for os, hvor du bor.

Fokus på udvikling, data og problemknusning

Som vores nye kollega får du mulighed for at fremme udviklingen af Energinets Dataplatform og andre centrale løsninger med fokus på Energinets data – og dermed bringe data i spil for vores mange digitaliseringsinitiativer. Platformen stiller data til rådighed for applikationer, BI-værktøjer, analyser, machine learning-algoritmer m.m. - og giver interne og eksterne interessenter adgang til Energinets data. Herudover giver den indsigt i datasæt via vores egenudviklede datakatalog.

Du kan også få mulighed for at være en del af udviklingsholdet på vores Azure-baserede Machine Learning-platform, hvor vi bygger en open source Data Science-løsning på toppen af Azure ML. Her udvikler og vedligeholder vi en Data Science-platform, der accelererer udviklingen af ML-modeller og er medudviklere af ML algoritmer.

Vi fokuserer på at skabe selvstyrende teams, og søger derfor til vores dataplatform og vores Machine Learning-platform nye kollegaer, som kan varetage enten rollen som Data Engieer eller platformudvikler.

>>>> Data Engineer:

Her får du ansvaret for at udvikle dataintegrationer og data pipelines i Python, så de rette data bliver stillet til rådighed for både analytikere og it-løsninger. Dit fokus på datakvalitet og datatilgængelighed er det, der sikrer, at vores produkter og løsninger i sidste ende skaber den rigtige værdi. Det sker i samarbejde med forretningsspecialister og data stewards samt ikke mindst vores eget team.

Vores data pipeline-arkitektur er bygget i Python på FastAPI og Apache Beam og integrerer mod Azure Data Lake Storage G2. Vi arbejder med at definere enterprise-arkitekturen for data, og som data engineer får du en rolle i at designe den fremtidige robuste enterprise-arkitektur i tæt samarbejde med vores arkitekter.

Erfaring med CI/CD, datamodellering, databaser og API er et plus, men det vigtigste er at du er motiveret for at udvikle løsninger og skabe værdi med data.

>>>> Platformudviklere med fokus på DevOps:

Du får ansvaret for at sikre en kontinuerlig udvikling af kapabiliteter på vores data- eller Machine Learning-platform, samtidig med at du sikrer øget automatisering og skalerbarhed på platformen. Vi har fokus på at skabe en god softwarelivscyklus, så vi får en optimal udviklingsrutine kombineret med en solid drift. Sideløbende er du derfor også involveret i at skabe et SRE-baseret mindset.

Du kommer til at fokusere på at skabe en effektiv platform i form af CI/CD, monitorering, logging, tracing og self-service, som gennem standardiserede projekter gør det nemmere for data engineers og data scientists at bruge platformen og komme i gang med nye opgaver. Du kommer til at arbejde med Open Source, da dette er et fokusområde for vores teams.

Vi forventer, at du som udvikler har solid erfaring i Python-programmering, Shell scripting, versionsstyringsværktøjer, containerization, udvikling imod API’er og CI/CD.
Hvis du har samatidigt har arbejdet med Data Science-frameworks (som Azure ML), cloud-baserede tjenester (Azure, AWS eller GCP) og infrastructure-as-code, vil du være oplagt til vores Machine Learning-platform.

Eksperter og talenter med god holdånd og baggrund indenfor IT og softwareudvikling

Du har formentlig en videregående uddannelse inden for IT og softwareudvikling.

Fælles for alle roller er, at du som person fungerer godt i et team-samarbejde og har fokus på at skabe resultater sammen. Du har evnen til at knuse komplekse problemer og nytænker gerne processer, samtidig med at du har fokus på at lande løsningen.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”Søg jobbet her” senest 11. august 2021. Vi forventer at holde samtaler 18.-19. august (online) og 24. august (i Fredericia). Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte Agile People Leader, Michael Nielsen på 23338889. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Energinet IT understøtter koncernen og koncernens forretningsenheder med it-udvikling og -drift. IT skal sikre, at Energinets forretningsprocesser understøttes effektivt og sikkert med informationsteknologi. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Se film om Energinet.

Gem job

Energinet
Publiceret: 9. juli 2021

Arbejdssted

Location Fredericia