Product Owner til Ener­gi­nets Location In­tel­li­gen­ce-team


Energinet og energibranchen er under stor forandring, og i 2050 skal Danmark være 100 pct. uafhængig af fossile brændsler. Energinet står derfor overfor en stor og spændende opgave med at bidrage til at opnå de betydelige klimamål. Den hurtige udvikling stiller store krav til acceleration, innovation og nytænkning, og det gælder også Energinets brug af GIS. Som vores nye kollega bliver du en del af Location Intelligence-teamet i vores Enterprise Information Management center, hvor vi skaber vi fundamentet for beslutninger, innovation, udvikling og automatisering baseret på brug af data, for hele Energinet.

Du bliver en del af en organisation, hvor fleksibilitet og arbejdsliv i balance står højt på dagsordenen. Du får derfor tilbudt udstyr til en god hjemmearbejdsplads for at kunne afveksle bedst muligt med at være på vores hovedkontor i Fredericia og hjemme.

Ansvar for product roadmaps og prioritering af udviklingsopgaver

I Location Intelligence teamet er vi fem fokuserede GIS-konsulenter, der vedligeholder og udvikler Energinets GIS- og geodata platforme i hhv. ArcGIS Enterprise/Portal og GeoCortex. Vi arbejder med state-of-the-art teknologier, og vores løsninger dækker både el, gas og fiber. Her arbejder vi med GIS-understøttelse af hele livscyklus omkring energianlæg – fra den langsigtede planlægning af udvidelser af nettet til etablering og drift. Vi har fokus på, at vores løsninger er værdiskabende, og vi har et setup baseret på nyeste ESRI-løsninger.

Vi søger en Product Owner, der vil være en del af successen og kan være med til at fastholde og videreudvikle den faglige retning for vores produkter. Som teamets nye Product Owner får du ansvaret for at udarbejde product roadmaps i samarbejde med team og forretning, ligesom du løbende sikrer den rette prioritering af udviklingsopgaver i teamet. Dine kontaktflader bliver i stor grad også ud mod forretningen, hvor du sikrer, at vores produkter skaber værdi for forretningen – på kort og langt sigt.

Du fronter platformens udvikling, samtidig med at du får ansvar for at sikre sammenhæng mellem økonomi og leverancer. Derfor er det væsentligt, at du formår at skabe overblik og kommunikere klart omkring de store gevinster og muligheder ligger i Location Intelligence. Sammen med teamet agerer du sparringspartner for gas- og el-forretningen og er samtidig en god ambassadør for digitaliseringsagendaen.

Du er solidt fagligt funderet - med dyb forståelse af GIS som fagområde

Du har bred erfaring fra GIS-området, og formentlig en videregående uddannelse inden for it- eller geoinformatik-området. Vi forventer at du har erfaring med udvikling af GIS løsninger, enten i tilsvarende stilling eller som GIS-konsulent, hvor du har haft en ledende/koordinerende rolle. Du arbejder struktureret og kan sikre fokus på vores GIS-løsninger. Som person er du udadvendt, og får energi af at arbejde i team, men også af at søge nye løsninger.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”Søg jobbet her”. Vi holder samtaler løbende, så vent ikke for længe med at sende din ansøgning. Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte Agile People Leader, Michael Nielsen på 23338889. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Ansøgningsfrist: 22. august 2021.

Energinet IT understøtter koncernen og koncernens forretningsenheder med it-udvikling og -drift. IT skal sikre, at Energinets forretningsprocesser understøttes effektivt og sikkert med informationsteknologi. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Se film om Energinet.

Gem job

Energinet
Publiceret: 9. juli 2021

Arbejdssted

Location Fredericia