GIS-konsulent med fokus på User Ex­pe­ri­en­ce


Energinet og energibranchen er under stor forandring, og i 2050 vil Danmark være 100 pct. uafhængig af fossile brændsler. Energinet står derfor overfor en stor og spændende opgave med at bidrage til at opnå de betydelige klimamål. Den hurtige udvikling stiller store krav til acceleration, innovation og nytænkning, og det gælder også Energinets brug af GIS. Som vores nye kollega bliver du en del af Location Intelligence-teamet i vores Enterprise Information Management center, hvor vi skaber vi fundamentet for beslutninger, innovation, udvikling og automatisering baseret på brug af data, for hele Energinet.

Du bliver en del af en organisation, hvor fleksibilitet og arbejdsliv i balance står højt på dagsordenen. Du får derfor tilbudt udstyr til en god hjemmearbejdsplads for at kunne afveksle bedst muligt med at være på vores hovedkontor i Fredericia og hjemme. Derfor er det heller ikke vigtigt for os, hvor du bor.

Fokus på den brugerorienterede løsning

I Location Intelligence teamet er vi fem fokuserede GIS-konsulenter, der vedligeholder og udvikler Energinets GIS- og geodata platforme i hhv. ArcGIS Enterprise/Portal og GeoCortex. Vi arbejder med state-of-the-art teknologier, og vores løsninger dækker både el, gas og fiber. Her arbejder vi med GIS-understøttelse af hele livcyklus omkring energianlæg – fra den langsigtede planlægning af udvidelser af nettet til etablering og drift.

Vi søger GIS-konsulent, der i samarbejde med forretningen kan udvikle applikationer på toppen af GIS-platformen - og har vilje og interesse til at skabe en brugerorienteret løsning. Du kommer til at udvikle og drifte nye og eksisterende løsninger på web og mobil, der understøtter digitale arbejdsgange i hele Energinet. Derfor kommer du til at arbejde med alt fra ArcGIS og ARCADE til udvikling i Python.

Da vi skaber værdi med geodata sammen med forretningen, får du tæt kontakt til brugerne, hvor du yder support, underviser og foretager sidemandsoplæring. Du agerer sparringspartner for forretningen og søger alternative løsninger til eksisterende arbejdsgange og metoder.

Vi arbejder som agilt team med at der er kort vej fra idé til produkt. Derfor har du stor mulighed for at bruge din innovationsevne til at udvikle værdiskabende løsninger. Samtidig arbejder vi med vidensdeling og løsninger på tværs af teams inden for Enterprise Information Management, så du får tæt sparring med andre kollegaer med fokus på data og analytiske løsninger.

Kendskab til GIS-løsninger og interesse for at specialisere dig i ArcGIS

Vi forventer du som minimum har grundlæggende kendskab til GIS-løsninger og på sigt ønsker at dykke ned i ArcGIS. Det er en fordel, hvis du har kendskab til applikationsudvikling i ArcGIS enterprise. Om du har en videregående uddannelse som fx geoinformatik eller landinspektør, eller har erfaring med GIS som softwareudvikler – eller noget helt tredje – er ikke så væsentligt.

Som person trives du med at arbejde i teams, hvor vi har transparens og åbenhed omkring alle opgaver. Udvikling og innovation er nøgleord i din tilgang, og du har samtidig evnerne til at bringe opgaverne helt i mål. Desuden formår du også at agere i et travlt miljø med varierende arbejdsopgaver, hvor du bevarer overblikket og sikrer stabile driftsløsninger.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”Søg jobbet her”. Vi holder samtaler løbende, så vent ikke for længe med at sende din ansøgning. Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte Agile People Leader, Michael Nielsen på 23338889. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Ansøgningsfrist: 22. august 2021.

Energinet IT understøtter koncernen og koncernens forretningsenheder med it-udvikling og -drift. IT skal sikre, at Energinets forretningsprocesser understøttes effektivt og sikkert med informationsteknologi. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Se film om Energinet.

Gem job

Energinet
Publiceret: 9. juli 2021

Arbejdssted

Location Fredericia