Un­der­vi­se­re til pro­fes­sions­ba­chel­or i IT-sikkerhed


Har du erfaring med IT-sikkerhed, og lyst til at bruge din viden på en ny måde?

IT-sikkerhed har en central og stadigt voksende plads indenfor IT-dagsordenen og KEA er en af landets førende udbydere af IT-sikkerhedsuddannelse.

KEA udbyder som top-up uddannelsen en Professionsuddannelse i IT-sikkerhed, samt på efter- og videreuddannelsesområdet en Diplom i IT-sikkerhed.

Begge uddannelser er i vækst, hvorfor KEA Digital søger en underviser, der har en kandidatuddannelse og/eller flere års erfaring som professionel inden for IT-sikkerhed.

Om jobbet

Du vil primært arbejde med undervisning, men du vil også deltage i forsknings- og/eller udviklingsprojekter. Hvis du har mange års erfaring som IT-professionel kan jobbet give dig en unik mulighed for at udvikle dine evner for formidling samt forny dine faglige kompetencer som IT-professionel, idet jobbet giver en mulighed for fordybelse.

Vi søger en underviser som syntes det vil være inspirerende både at arbejde med fuldtidsstuderende og deltidsstuderende. Din primære beskæftigelse vil være på IT-sikkerhedsuddannelserne (professionsbachelor i IT-sikkerhed og Diplom i IT-sikkerhed), men der kan også forekomme mindre aktivitet på f.eks. professionsbachelor i Softwareudvikling.

Du bliver ansat som adjunkt eller lektor med primære opgaver inden for undervisning, udvikling og relationsarbejde, men disse opgaver er relaterede til og understøtter hinanden, således at dit arbejde fremstår som en meningsfuld helhed.

Du indgår i et team af undervisere, som på fuldtidsuddannelserne i fællesskab tilrettelægger de studerendes læringsforløb som et sammenhængende, meningsfyldt og motiverende forløb og som på efter- og videreuddannelsesområdet sørger for koordinering mellem undervisningen i de enkelt forløb.

På KEA bliver du en del af et visionært og primært teknisk erhvervsakademi, hvor der er plads til, at du både kan udvikle og bringe din faglighed og erfaring i spil. Vores fornemmeste opgave er fortsat at udvikleuddannelsen i takt med branchen og har fokus på både de faglige og pædagogiske aspekter i undervisningen.

Du bliver en del af et miljø med kollegaer med forskellige baggrunde, hvor vi værdsætter og giver plads til forskellighed, men altid med de studerende læring i fokus.

Din daglige arbejdsplads er på Nørrebro, hvor du bliver en del af KEA Digital med ca. 80 ansatte undervisere og ledere.

Dine kvalifikationer og kompetencer

De rette kandidater kan have forskellige profiler, som er interessante for os. Det afgørende for os er, at du syntes det er motiverende og attraktivt at være med til at uddanne IT-professionelle. Kommer du med begrænset praktisk erfaring er det afgørende for os, at du ønsker at omsætte teoretisk viden til praksisbaseret undervisning. Vi ser gerne, at du har erfaring med undervisning, men det er ingen betingelse.

Herudover lægger vi vægt på, at du:

  • Befinder dig godt med og er god til at skabe motivation inden for et fagområde.
  • Kan planlægge og gennemføre læringsforløb sammen med kollegaer.
  • Kan lide at udfordre og udvikle dig selv inden for et fagområde i stadig bevægelse.
  • Ser forskellighed hos studerende såvel som kollegaer som en styrke og mulighed for at både at bidrage til og lære af hinanden.

Er du også drevet af handlekraft? Så vil du passe godt ind på KEA. Hvis du vil vide lidt mere om, hvad vi mener, så se denne korte film om vores strategi – drevet af handlekraft.

Klar til nye udfordringer på KEA?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelseschef Lars Bogetoft på tlf. 51850497 eller e-mail LARB@kea.dk for en fortrolig og uformel samtale om stillingen.

Ansøgningsfristen er den 1. august 2021 kl. 12.00.

Der afholdes ansættelsessamtaler løbende, hvorfor du opfordres til at søge hurtigst muligt.

Klik på søg-knappen nedenfor og send din ansøgning, CV og relevante eksamenspapirer.

Stillingen ønskes besat snarest muligt og senest 1. oktober 2021.

På KEA får du en arbejdsplads med kollegaer, som tilsammen byder på et bredt udvalg af baggrunde, faglige kvalifikationer og personlige kompetencer. Vi opfordrer alle kvalificerede, uanset køn, alder og etnisk baggrund, til at søge stillingen.

Ansættelse som adjunkt eller lektor

Er du ny i faget som underviser, ansættes du som adjunkt og vil deltage i KEAs adjunktforløb, som over fire år vil udvikle og styrke dine kompetencer med det formål at blive lektor. Der er tale om et struktureret og gennemprøvet forløb med stort fokus på din egen kompetenceudvikling, hvor du igennem bl.a. kurser og vejledning kvalificerer dig til at skrive din lektoranmodning. Dit udviklingsforløb til lektor er tilrettelagt, så du gennemfører det sammen med andre nye undervisere - som en integreret del af dine daglige opgaver.

Som adjunkt vil du deltage i KEAs adjunktforløb, der løber over fire år. Ansættelsen som lektor forudsætter en positiv lektorbedømmelse jf. bekendtgørelse nr. 673 af 13. maj 2020 om lektorkvalificering.

Hvis du har spørgsmål til lektorkvalificeringsforløbet, kan du læse mere på https://kea.dk/om-kea/job-på-kea (afsnit ”Undervisere”) eller kontakt uddannelseschef Lars Bogetoft, se kontaktinfo ovenfor.

Er du allerede lektorbedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen, er det muligt at vedlægge en anmodning om lektorbedømmelse jf. kapitel 5 i bekendtgørelsen.

Uanset om du ansættes som adjunkt eller lektor, er jobbet en fuldtidsstilling. Løn-, pensions- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst, og stillingen er omfattet af bekendtgørelse nr. 1065 af 4. juli 2016 om stillingsstruktur.

Gem job

Københavns Erhvervsakademi
Publiceret: 12. juli 2021

Arbejdssted

Location København