Om­rå­de­le­der til stort it-projekt i Ud­dan­nel­ses og Forsk­nings­sty­rel­sen (Genopslag)


Drømmer du om en once-in-a-lifetime mulighed for at lede et stort it-projekt til uddannelsessektoren? Har du lyst til at videreudvikle et konstruktivt og resultatorienteret samarbejde med vores mere end 20 brugerorganisationer og med leverandøren? Kan du skabe en god arbejdsplads med tydelig retning for vores dygtige specialister? Så er du måske vores nye områdeleder for esas-teamet.

Vil du være med til at skabe fundamentet for fremtiden?

Du bliver en del af et større it-kontor, Studie- og Tilskudsadministrative systemer, der anskaffer, drifter og forvalter en række store fagsystemer i tæt samarbejde med vores interessenter. Esas er et studieadministrativt kernesystem, som anvendes af professionshøjskoler, erhvervsakademier og maritime videregående uddannelser. Løsningen understøtter den studerendes vej igennem studiet fra optagelse til bevis og administrerer årligt over 125.000 studerende på mere end 20 uddannelsesinstitutioner. Esas leverer bl.a. data til korrekt udbetaling af SU og institutionstilskud. Aktuelt er løsningen under implementering og videreudvikling, og du vil således få en unik mulighed for at være med til at sætte strøm til og retning på en af fremtidens digitale løsninger på uddannelsesområdet.

Som områdeleder får du i samarbejde med kontorchefen det daglige ansvar for løsningen, herunder for drift, support og videreudvikling af løsningen. Du indgår i styregruppearbejdet sammen med institutionsrepræsentanterne, og du indgår på ledelsesplan i det løbende samarbejde og dialog med leverandøren og sikrer høj kvalitet i teamets arbejde. Det omfatter bl.a. at du skal bidrage til robuste processer i såvel ændringsstyring, release- og deploystyring samt support. Sidst, men ikke mindst, er der en væsentlig personaleledelsesopgave i jobbet.

Teamet består af godt 10 medarbejdere, som varetager styring af udviklingsindsatsen, herunder test- og releasestyring, samt den daglige drift og support af løsningen. Selve applikationsudviklingen varetages af ekstern leverandør efter den agile metode og i tæt samarbejde med vores produktejer og specialister.

Arbejdsopgaverne vil hovedsageligt ligge inden for følgende områder:

 • Daglig ledelse af teamet, herunder opgavesparring, prioritering af opgaver, kompetenceudvikling og varetagelse af administrative opgaver som fx økonomiopfølgning, fakturahåndtering m.v.
 • Forretningsmæssig dialog med interessenterne, både i projektets to styregrupper og i samarbejde med institutionernes implementerings- og teknikansvarlige.
 • Kontrakt- og leverandørstyring i forhold til udviklingsleverandøren.
 • Teknisk dialog omkring driftsprocesser, overvågning og overholdelse af SLA-aftaler med den interne driftsafdeling.
 • Bidrage til det samlede kontors udvikling og tværgående opgaver, herunder indgå i kontorets ledergruppe sammen med de tre øvrige områdeledere og kontorchefen.

Er du vores nye kollega?

Vi forestiller os, at du:

 • Har flere års erfaring med team- og personaleledelse.
 • Kan dokumentere resultater fra tidligere opgaver med styring af it-udviklingsleverancer.
 • Kan bidrage med erfaringer fra arbejdet med styrkelse af interne processer, fx incident management, ændringsstyring, test- og releasemanagement.
 • Har viden om studieadministration.
 • Har erfaring med at arbejde med informationssikkerhed og databeskyttelse
 • Er en troværdig leder, der både evner at være tydelig og empatisk og på den måde sikrer god trivsel og leverancer af høj kvalitet. Erfaring med ledelse af et team af specialister med forskellig dybdefaglighed er en fordel.

Du vil få en bred kontaktflade både internt i styrelsen og i forhold til eksterne samarbejdspartnere og interessenter. Og du vil få en travl hverdag helt tæt på beslutningsprocesserne omkring flere meget store offentlige it-projekter.

En ambitiøs og social arbejdsplads

Viden former fremtiden. I Uddannelses- og Forskningsministeriet arbejder vi for at skabe værdi i samfundet gennem fremragende uddannelse og forskning. Vi skaber et solidt fundament for de videregående uddannelser og forskningen i Danmark, så nye idéer kan spire og skabe vækst. Esas-teamet har et stærkt samarbejde med brugerorganisationerne om at videreudvikle og implementere løsningen, så vi sætter brugeren i centrum og automatiserer manuelle rutiner.

Du bliver en del af en ambitiøs arbejdsplads med dedikerede og fagligt stærke kollegaer, hvor vi prioriterer et godt samarbejde og arbejdsglæde i hverdagen. Vi mener nemlig, at en god kultur med dialog og samarbejde er forudsætningen for, at vi lykkes. Derfor er er der højt til loftet, og en uformel tone som giver plads til grin i den travle hverdag. Samtidig får du gode muligheder for at udvikle dig fagligt såvel som personligt og stor fleksibilitet, så du kan balancere faglige ambitioner og privatliv.

Løn og ansættelsesvilkår

Du ansættes som chefkonsulent med personaleansvar efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer. Der er ligeledes tilknyttet resultatløn til stillingen.

Arbejds- og tjenestested er Haraldsgade 53, 2100 København Ø.

Søg stillingen

Klik på knappen ”Søg jobbet her”. Vi skal have din ansøgning og CV senest onsdag den 25. august 2021.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Flemming Bøge på telefonnummer 7231 9550 eller på e-mail fle@ufm.dk.

Vi forventer at holde to samtalerunder. Første samtalerunde afholdes i uge 36, anden runde i uge 37. Mellem første og anden samtalerunde gennemføres personlighedstest.

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Uddannelses- og Forskningsministeriet er medlem af foreningen Nydansker.

Om Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

I Uddannelses- og Forskningsstyrelsen løfter vi en bred portefølje af faglige og administrative opgaver og projekter, der understøtter videreudvikling af dansk forskning, videnbaseret innovation og en løbende kvalitetsudvikling på de videregående uddannelser i et godt internationalt samspil på både forsknings- og uddannelsesområdet. Det sker i tæt dialog med de videregående uddannelsesinstitutioner og øvrige aktører med afsæt i dyb faglighed på de relevante områder. Styrelsen har også ansvaret for den ordinære uddannelsesstøtte (SU) og en række andre særlige støtteordninger for uddannelsessøgende samt ansvaret for drift og udvikling af SU-systemer, studieadministrative it-systemer m.v.

Gem job

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Publiceret: 12. juli 2021

Arbejdssted

Location København