IT-testere (ny­ud­dan­net eller erfaren) til agile teams I Land­brugsstyrelsen


Vil du være med til at sikre, at vores IT-systemer fungerer både i sagsbehandlingen og for vores kunder? Arbejder du systematisk og metodisk? Og kan du med din IT-tekniske viden se dig selv i rollen som vores IT-tester, der kvalitetssikrer fremtidens automatiske tilskudsordninger i et agilt team? Så er du måske vores nye kollega.

IT-testere med høj faglighed og lyst til at arbejde i et agilt team

I Landbrugsstyrelsen har vi indført det agile rammeværktøj SAFe og etableret to Agile Release Trains, ART’er. Hver ART består af en ART-ledelse og en række agile teams. Du vil skulle indgå i et team, hvor du i samarbejde med dygtige og engagerede kolleger skal arbejde med systemtesten af vores opsætning som dit faglige udgangspunkt. Først og fremmest er du dog ”teammedlem” og skal sammen med teamet løse de opgaver i backloggen, som er højst prioriteret. De agile teams er selvorganiserende og sammen arbejder I efter de agile metoder i tæt samarbejde med ART’ens øvrige teams og ledelse.

Som IT-tester vil du sammen med de øvrige team medlemmer udgøre et udviklingsteam, som sammen sikrer, at produkterne bliver leveret i rette kvalitet og til tiden. Din vigtigste opgave som tester er løbende at bidrage til, at de endelige produkter har en høj kvalitet – og at du sætter din faglighed i spil i hele processen fra det indledende arbejde med bekendtgørelse- og kravspecifikationer, over IT-opsætningen til produktionssætning. Det er teamets ansvar at sikre, at alle opgaver afsluttes til de aftalte deadlines og du kan forvente at få forskelligartede opgaver. Som team medlem vil du derfor få en afvekslende hverdag, hvor du får rig mulighed for at bidrage til, at styrelsen leverer det bedst mulige produkt til vores kunder samtidigt med, at du kan udvikle både dine faglige og personlige kompetencer.

Vi forventer, at du som tester og teammedlem:

 • Arbejder agilt, metodisk og struktureret
 • Overholder deadlines – og forstår vigtigheden heraf
 • Er vant til at dokumentere dit arbejde og udarbejde testrapporter
 • Bidrager til analyse, kravstillelse og afklaring af forretningsregler og løbende koordinering af opsætningsopgaver
 • Er god til at samarbejde – både med kollegaer i eget team og på tværs både indenfor og udenfor ART’en.
 • Trives i en travl hverdag med afvekslende opgaver
 • Deltager aktivt i teamet både fagligt og med godt humør

Det er en fordel, hvis du:

 • Er ISTQB certificeret
 • Har erfaring med de forskellige testmetodikker
 • Har kendskab til den agile metode 
 • Har databasekendskab
 • Har erfaring med TFS og Visual Studio
 • Har relevant arbejdserfaring inden for IT eller har relevant IT-uddannelse

Du bliver en del af et agilt team med en høj faglighed og mange spændende opgaver. Teamstørrelsen vil variere, men vil formentlig ligge mellem 8-12 personer. Du får dygtige og søde kollegaer, som mestrer balancen mellem sjov i hverdagen og opnå sine mål, så deadlines nås og trivslen forbliver i top. Vi sikrer god oplæring og du vil blive tilknyttet en mentor i din første tid i styrelsen.

IT i Landbrugsstyrelsen

Landbrugsstyrelsen er i gang med implementeringen af sin nye meget omfattende digitaliseringsplan. Planen er meget ambitiøs og vil sammen med reformen af EU's landbrugspolitik frem mod 2023 understøtte, at vi kan levere løsninger hurtigere og i endnu bedre kvalitet til vores kunder og brugere, samtidig med at automatiseringsgraden øges yderligere. 

Ansættelsesvilkår

Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Ansættelsesområdet er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med tilhørende institutioner, og tjenestestedet er Landbrugsstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V. Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan fremvise en privat straffeattest uden forhold af betydning for stillingen.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan fremvise en privat straffeattest, der er uden forbehold af betydning for stillingen.

Vi gør opmærksom på, at det daglige arbejdssprog er dansk, hvorfor det forventes, at du kan læse og skrive dansk på et arbejdsmæssigt niveau.

Stillingen ønskes besat snarest muligt og der indkaldes løbende til samtaler.

Kontakt

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Resource Manager Ib Spanggaard på 25 13 85 91 eller Resource Manager Mette Jensen på 25 23 84 80.

Du kan læse om Landbrugsstyrelsen på www.lbst.dk/job.

Ansøgning

Søg stillingen ved at sende en ansøgning inkl. CV, eksamensbevis og evt. referencer online i vores rekrutteringssystem (tryk på ”Søg jobbet her”) senest den 11. august 2021.

Gem job

Landbrugsstyrelsen
Publiceret: 12 July 2021

Arbejdssted

Location København