IT-test­ma­na­ger til agile teams i Land­brugs­sty­rel­sen


Vil du være med til at sikre, at vores IT-systemer fungerer både i sagsbehandlingen og for vores kunder? Arbejder du systematisk og metodisk? Og kan du med din IT-tekniske viden se dig selv i rollen som vores IT-testmanager, der kvalitetssikrer testarbejdet i de agile teams? Så er du måske vores nye kollega.

IT-testmanager med høj faglighed og lyst til at arbejde i et agilt team

I Landbrugsstyrelsen har vi indført det agile rammeværktøj SAFe og etableret to Agile Release Trains, ART’er. Hver ART består af en ART-ledelse og ca. 20 agile teams. Du vil skulle støtte teams, i deres testforberedelse og –gennemførelse, så testen gennemføres så effektiv som muligt og ud fra fælles standarder og med den tilhørende dokumentation af systemtesten. Du refererer til ART-ledelsen i Projekt-ART’en og guide, koordinere og styre på tværs af teams. De agile teams er selvorganiserende og sammen arbejder de efter de agile metoder i tæt samarbejde med ART’ernes øvrige teams og ledelse.

Som IT-testmanager får du en overordnet koordinerende rolle, hvor du i samarbejde med de enkelte teams skal sikre, at produkterne bliver leveret i rette kvalitet og til tiden. Din vigtigste opgave som testmanager er løbende at bidrage til, at de endelige produkter har en høj kvalitet – og at du sætter din faglighed i spil i hele processen fra det indledende arbejde med forberedelse af test ud fra bekendtgørelse- og kravspecifikationer, over IT-opsætningen til produktionssætning. Herunder skal du være med til at sikre, at de enkelte teams får afsluttet alle opgaver til de aftalte deadlines og du kan forvente at få forskelligartede opgaver. Som testmanager vil du derfor få en afvekslende hverdag, hvor du får rig mulighed for at bidrage til, at styrelsen leverer det bedst mulige produkt til vores kunder samtidigt med, at du kan udvikle både dine faglige og personlige kompetencer.

Vi forventer, at du som testmanager for teams:

 • Arbejder agilt, metodisk og struktureret
 • Overholder deadlines – og forstår vigtigheden heraf
 • Udarbejder teststrategier og testplaner
 • Bistår med at styre testteams og testforløb
 • Koordinerer og følger op på testforløb og metoder
 • Udarbejder status og fremdriftsrapportering
 • Sikrer testafslutningsrapportering
 • Støtter testere og testkoordinatorer
 • Er god til at samarbejde – både med kollegaer i eget team og på tværs både indenfor og udenfor ART’en.
 • Trives i en travl hverdag med afvekslende opgaver
 • Deltager aktivt i ARTen både fagligt og med godt humør

Det er en fordel, hvis du:

 • Er ISEB eller ISTQB certificeret
 • Har erfaring med de forskellige testmetodikker
 • Har kendskab til den agile metode 
 • Har erfaring med TFS og Visual Studio
 • Har erfaring med forskellige testværktøjer, testteknikker og testautomatisering
 • Har relevant arbejdserfaring inden for IT eller har relevant IT-uddannelse

Du bliver en del af det agil tog og vil have tæt samarbejde med de agile teams. Teamstørrelsen varierer, men vil typisk ligge mellem 9-11 personer. Du får dygtige og søde kollegaer, som mestrer balancen mellem sjov i hverdagen og opnå sine mål, så deadlines nås og trivslen forbliver i top. Vi sikrer god introduktion og du vil blive tilknyttet en mentor i din første tid i styrelsen.

IT i Landbrugsstyrelsen

Landbrugsstyrelsen er i gang med implementeringen af sin nye meget omfattende digitaliseringsplan. Planen er meget ambitiøs og vil sammen med reformen af EU's landbrugspolitik frem mod 2023 understøtte, at vi kan levere løsninger hurtigere og i endnu bedre kvalitet til vores kunder og brugere, samtidig med at automatiseringsgraden øges yderligere. 

Ansættelsesvilkår

Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Ansættelsesområdet er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med tilhørende institutioner, og tjenestestedet er Landbrugsstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V. Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan fremvise en privat straffeattest uden forhold af betydning for stillingen.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan fremvise en privat straffeattest, der er uden forbehold af betydning for stillingen.

Vi gør opmærksom på, at det daglige arbejdssprog er dansk, hvorfor det forventes, at du kan læse og skrive dansk på et arbejdsmæssigt niveau.

Stillingen ønskes besat snarest muligt og der indkaldes løbende til samtaler.

Kontakt

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Resource Manager Ib Spanggaard på 25 13 85 91 eller Resource Manager Mette Jensen på 25 23 84 80.

Du kan læse om Landbrugsstyrelsen på www.lbst.dk/job.

Ansøgning

Søg stillingen ved at sende en ansøgning inkl. CV, eksamensbevis og evt. referencer online i vores rekrutteringssystem (tryk på ”Søg jobbet her”) senest den 11. august 2021.

Gem job

Landbrugsstyrelsen
Publiceret: 13. juli 2021

Arbejdssted

Location København