Sek­tions­le­der til Bru­ger­sup­port i PET


I PET værner vi om Danmark og vores fælles samfund. Opgaven er mangeartet og stiller store krav til vores dygtighed og dedikation. Det stiller også store krav til vores it-understøttelse, hvor vi har store ambitioner, og hvor vi er i fuld gang med at udbygge og styrke organisationen. Opgaven er spændende og vigtig – og du kan være med!

Vi søger en engageret og ambitiøs leder til PET’s Brugersupport, der servicerer hele organisationen. Du sætter rammerne for, at brugersupporten leverer høj service gennem effektive processer. Det betyder, at du får en bred kontaktflade i både center for Digitalisering og It, hvor du indgår i centerets ledelsesgruppe, og resten af organisationen. Ledelsesmæssigt refererer du til centerchefen for Digitalisering og It.

Din vigtigste opgave er den daglige ledelse og udvikling af sektionens medarbejdere og opgaveløsning. Her trækker du på dine erfaringer med ledelse af ITIL-processer og serviceopgaver, hvor den samlede brugeroplevelse er i centrum. Du er dygtig til at optimere opgaveløsningen, så vi bruger vores kræfter hvor der er størst behov. Vi udvikler og ibrugtager løbende nye løsninger, hvor Brugersupport udgør en naturlig og væsentlig del af den samlede digitaliseringsrejse, PET er i gang med.

Du bliver en del af et stærkt fællesskab med mange forskellige fagligheder, som hver dag arbejder for at sikre Danmarks sikkerhed og frihed. Du vil få en masse dygtige ledelseskollegaer, som vil se frem til at skubbe til dig og din udvikling, ligesom de forventer, at du gør det samme ved dem. I PET investerer vi i at udvikle og dygtiggøre vores ledere såvel som vores medarbejdere.

Om dig

Du skal have minimum to års erfaring med personaleledelse og udover at være dygtig til det, så skal det også gerne motivere dig og give dig energi. Vi forventer, at du kan dokumentere en stærk evne til at lede processer, hvor ITIL er vores naturlige arbejdsform. Du har et naturligt blik for den gode service, hvor du hele tiden har øje for den sammenhængende brugeroplevelse samtidig med at du formår at skabe effektive løsninger.

Vi byder din dedikation, din idérigdom og dine gode samarbejdsevner velkommen. Du bruger din gode dømmekraft til at træffe de rette valg og være robust når vilkårene omkring dig ændres. Du skal helst se glasset som halvt fuldt og være parat til at gennemskue nyt både hurtigt og godt. Er du fleksibel og med et godt blik for nye ideer i omverdenen, så ser det godt ud.

Ansættelsesforhold

Du ansættes efter gældende relevant overenskomst.

Stillingen ønskes besat d. 1.10.21.

Dit nye arbejdssted bliver Politiets Efterretningstjeneste med adresse på Klausdalsbrovej 1, 2860 Søborg.

Det er en forudsætning for ansættelse i Politiets Efterretningstjeneste, at du kan sikkerhedsgodkendes.

Et ansættelsesforhold i PET behandles med fortrolighed. Det anbefales, at ansøgere behandler ansøgnings- og eventuel ansættelsesproces med den højeste grad af diskretion. Det betyder, at ligesom vi ikke fortæller nogen, at du har søgt et job hos os, bedes du tilsvarende ikke dele denne oplysning med nogen.

Ved eventuel ansættelse vil du modtage yderligere vejledning omkring fortrolighed.

Kontakt

Inden du søger stillingen, skal du læse mere om jobbet i den uddybende stillings- og kapabilitetsbeskrivelse på følgende link: https://www.pet.dk/Publikationer/~/media/Rekruttering2021/SektionslederBrugersupportStillingsogkapabilitetsbeskrivelsepdf.ashx

Ønsker du yderligere information vedrørende den ledige stilling, er du velkommen til at kontakte os på hverdage mellem kl. 12.00 og kl. 13.00 på 2361 7883 for yderligere information.

Du kan finde mere information om PET på vores hjemmeside www.pet.dk og politiet generelt www.jobipolitiet.dk.

Når du søger en stilling hos politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Søger du flere stillinger, skal du lægge en ansøgning og et cv ind i systemet pr. ansøgt stilling. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilken stilling du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Ansøgningsfrist: 9. august 2021.

Gem job

Rigspolitiet (PET)
Publiceret: 15. juli 2021

Arbejdssted

Location Søborg