Konsulent til Test, Change og Release & deploy­ment ma­na­ge­ment i Statens It


Vil du i samarbejde med vores kunder, ledelse og kolleger være med til at sikre udvikling og vedligehold af Test, Change og Release & Deployment management?

Om stillingen

Stillingen er placeret i Team PMO. Teamet understøtter tværgående PMO processer i Statens It og er opdelt i to faggrupper; Test, Change, Release & Deployment management samt Ressource, Portefølje management og Projektmodellen. Team PMO har et tværgående processamarbejde med Statens It på alle niveauer i organisationen.

Du vil som konsulent have det daglige faglige ansvar for Test, Change og Release & Deployment processerne i Statens It. Processerne er kendte processer i Statens It, og er værktøjsunderstøttet i Service Now undtagen test management processen.

Du får bl.a. til opgave at drive løbende udvikling af Test, Change og Release & Deployment processer og værktøjer i samarbejde med procesmanager og -ejer, så processerne lever op til Service Management i regi af ISO27001 og ISO 20000. I 2021-22 har vi blandt andet følgende fokusområder i teamet:

 • Udvide scope for produkter i release kontrol
 • Implementere tiltag som yderlig mindsker risiko for unsuccesfulde changes
 • Effektiviserer og forbedre CAB planlægning, gennemførelse og dokumentation
 • Synliggør incident som har relation til changes og sikre optimering mv.

Derudover vil du også få til opgave at:

 • udarbejde ledelsesrapportering, procesmaterialer og analyser i forhold til processerne bl.a. i Excel
 • deltage i intern og ekstern audit samt revision af processerne
 • indgå i relevant samarbejde og kommunikation med kunderne
 • forberede og gennemføre månedlig faggruppemøde Test, Change og Release hermed også faglig sparringspartner
 • ved kritisk behov varetage den operationelle del af Change og Release & Deployment management.

Om dig

Vi forventer, at du har indgående ITIL proces kendskab til det faglige område inden for Change, Release og Test management. Dertil har du it-faglig viden med en bred teknisk forståelse. Det er en fordel, men ikke krav, at du har en it-faglig uddannelse samt er ITIL v.3 certificeret.

Du vil være den helt rigtige til jobbet, hvis du bl.a:

 • har kendskab til ISO 27001 og ISO 20000 samt Service Now
 • er proces stærk og analytisk med fokus på det værdiskabende
 • er stærk i skriftlig og mundtlig kommunikation og kan indgå i dialog med både kunder, teknikere og ledelse
 • er vant til at bruge Microsoft Office produkter og har et væsentligt kendskab til Excel
 • er en selvstændig person med god gennemslagskraft og gode samarbejdsevner
 • er en teamplayer, som er serviceminded og ansvarsfuld over for dine kolleger.

Om os

Statens It har ca. 450 ansatte, som dagligt arbejder med at levere sikker og stabil it-drift til ca. 28.000 brugere på 16 ministerområder.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes efter gældende overenskomst med mulighed for individuel forhandling alt efter kvalifikationer.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes og efterfølgende kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen i hele din ansættelsesperiode.

Stillingen er en fuldtidsstilling og forventes besat den 1. oktober 2021, men gerne før.

Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner, pt. Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriets departement, Statens Administration, Statens It og Økonomistyrelsen.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Pia Batz telefon 72 31 13 10.

Ansøgning

Hvis stillingen har din interesse, så tryk på ”Søg jobbet her” og send din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag. Vi skal modtage din ansøgning seneste 8. august 2021.

Afhængigt af udviklingen i den aktuelle COVID-19 situation, kan det komme på tale at gennemføre samtalerne via videomøde.

Vi forventer at indkalde samtaler primo august.

Alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold eller handicap opfordres til at søge stillingen.

Gem job

Statens It
Publiceret: 15. juli 2021

Arbejdssted

Location Ballerup