Cyber Security Manager


Vil du være med til at beskytte kritisk national infrastruktur mod Cyberangreb?

Vi søger en Cyber Security Manager som kan indtræde i en central rolle i den effektive styring af Banedanmarks cyberforsvar.

Du skal, sammen med ambitiøse og dygtige kollegaer sikre, at Banedanmark fortsat kan beskytte samfundskritiske processer, systemer og infrastruktur mod aktuelle trusler og samtidig kunne sikre, at vi følger god skik og relevante standarder for informationssikkerhed.

It-sikkerhed med tydelig prioritet i den øverste ledelse

Banedanmark arbejder med it- og informationssikkerhed stærkt forankret i den øverste ledelse, og du skal, sammen med Cyber- og informationssikkerhedssektionen rådgive ledelsen, så de bedst mulige beslutninger kan træffes på fuldt oplyst grundlag.

Banedanmark har fokus på løbende at tilpasse sikkerheden overfor aktuelle risici og trusler. Du forventes derfor at være med til at foretage it-risikovurderinger, konsekvensanalyser og evaluere trusselsbilledet i forhold til Banedanmarks forretning, samfundskritiske processer, systemer og infrastruktur. Som en del af Banedanmarks sikkerhedshåndtering, vil du derudover være med til at sikre, at relevante foranstaltninger bliver implementeret til håndtering af de identificerede risici.

Du kommer til at have berøring med en række spændende teknologiprojekter, som har betydning for Banedanmarks teknologiportefølje. Dit ansvar bliver at sikre, at it-sikkerhed indtænkes fra idé til implementering og efterfølgende drift og vedligehold. Du kan bl.a. forvente at skulle bidrage med:

 • Opdatering af Banedanmarks ISMS (ISO 27001)
 • Løbende at vurdere og vedligeholde politikker, processer, regler og vejledninger m.v. i samarbejde med de relevante interessenter
 • Input og sparring vedr. drift, indkøb, udbud, udvikling, projekter og hændelser
 • Implementering af sikkerhedstiltag på tværs af IT og OT-områder
 • Projektledelse af udvalgte sikkerhedsprojekter i samarbejde med projektdeltagere fra andre afdelinger, bl.a. IT.
 • Kontrol af og opfølgning på leverandørers sikkerhed
 • Behandling af dispensationer, herunder vurdering og opfølgning

Af andre opgaver, som du vil blive involveret i, kan nævnes ledelsesrapportering, awareness-initiativer, beredskabsplaner samt håndtering af sikkerhedshændelser.

Du får et job i et spændende, udfordrende og uformelt miljø, der giver gode muligheder for både personlig og faglig udvikling.

Du kommer til at arbejde i Banedanmarks hovedkontor i Carsten Niebuhrs Gade.

Stærk formidler med fokus på samarbejde, struktur og resultater

Fællesnævneren for alle dine opgaver er, at du skal være i stand til at udvikle og udfordre organisationens tilgang til it-sikkerhed. Det kræver en god blanding af empati, politisk tæft og gennemslagskraft, men også opbygning af et indgående kendskab til Banedanmarks forretning og evne til pragmatisk at finde det rette sikkerhedsniveau. Kendskabet til Banedanmark får du med en god portion nysgerrighed og sparring med dine kollegaer.

Du kommer til at have en bred berøringsflade i hele organisationen, hvorfor det er væsentligt, at du er stærk til at formidle dine budskaber mundtligt såvel som skriftligt. Derudover formår du at samarbejde og skabe netværk på tværs af en organisation med mange fagligheder.

Som person er du struktureret, pragmatisk og resultatorienteret. Du trives med komplekse opgaver, som kræver vedholdenhed og diplomati. Du besidder en høj grad af integritet, og du tager ansvar for egne opgaver og beslutninger. Du har en generel positiv indstilling til livet, din arbejdsplads og dine kollegaer.

Som Cyber Security Manager forventes du at have:

 • En bachelor- eller kandidatuddannelse inden for et relevant område
 • Erfaring fra en tilsvarende stilling eller erfaring som sikkerhedskonsulent, sikkerhedsansvarlig e.l.
 • Solid erfaring med praktisk anvendelse af ISO 27000-standarderne og sikring af compliance hermed, gerne i en større ISO-certificeret organisation
 • Erfaring med styring af it-sikkerhed på tværs af forretning og it
 • Stærk skriftlig og mundtlig formidlingsevne, herunder evne til at udarbejde, kommunikere og forankre nye processer, regler m.v.
 • Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Certified Information Security Manager (CISM) eller tilsvarende kompetenceniveau.
 • Minimum fem års relevant erhvervserfaring.

Du tilbydes:

 • At blive del af en organisation med en professionel tilgang til udvikling og drift
 • En mangfoldig arbejdsplads med en uformel omgangstone
 • Gode muligheder for kompetenceudvikling og løbende uddannelse efter ønske og behov
 • En ledelse som er tydelig om formål og retning
 • Løbende feedback på dine præstationer
 • Work-life balance med fleksibilitet og frihed under ansvar
 • Adgang til Fitnesscenter
 • Kantineordning, gratis kaffe og frugtordning
 • Pensionsordning

Løn

Hvis du har en akademisk baggrund, ansættes du i forhold til AC-overenskomsten, og lønnen fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer. 

Ellers er ansættelsen omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det statslige område og Organisationsaftalen mellem Finans­ministeriet og HK/SAMDATA, Danmark samt protokollat for kontorfunktionærer ansat ved Banedanmark. Som udgangspunkt er stillingen placeret i løngruppe 5. Den endelige lønindplacering beror på en vurdering af de individuelle kompetencer og kvalifikationer. Udover basislønnen kommer pension og eventuelle lokale tillæg.

Ansøgning og kontakt

Har du spørgsmål til stillingen er du meget velkommen til at kontakte CISO Birger Fuhrmann Skjødt på tlf. 2063 4710 eller mail: bfsk@bane.dk.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning, CV og relevante eksamenspapirer. For at søge stillingen klikker du på linket ”Søg jobbet her” og følger instruktionen.

Ansøgningsfrist: 16-08-2021


Banedanmark er en styrelse under Transportministeriet med over 2.000 medarbejdere. Vores hovedkontor ligger på Carsten Niebuhrs Gade 43 i København, men vi har dygtige og dedikerede medarbejdere i hele Danmark. Vi har ansvaret for den danske jernbane. Det betyder, at det er os, der styrer togtrafikken og informerer om den på skærme og højttalere på stationerne på fjernbanen.

Vi vedligeholder banen og udfører milliardstore jernbaneprojekter, der til sammen er med til at forme fremtidens bæredygtige jernbane.

Gem job

Banedanmark
Publiceret: 16. juli 2021

Arbejdssted

Location København