System­ko­or­di­na­tor til Vi­si­ta­tion & Un­der­støt­tel­se

Nyoprettet stilling som IT systemkoordinator i  forvaltningen Social & Sundhed 

Vil du være Social & Sundheds centrale nøglemedarbejder i forhold til informationssikkerhed og være tovholder på, at vi har opdaterede databehandleraftaler, risikovurderinger med mere? Har du lyst til at skabe awareness om og undervise i høj datasikkerhed, og i det hele taget understøtte den digitale udvikling i Social & Sundhed? 

Hvis du tænker, det er noget for dig, så læs videre og søg vores nyoprettede stilling på 30 timer om ugen.

Om jobbet

Som systemkoordinator har du blandt andet til opgave 

 • at fungere som Social & Sundheds operationelle ekspert på informationssikkerhed samt understøtte og fremme en databeskyttelseskultur i organisationen
 • 'at formidle viden om informationssikkerhed og hvordan databeskyttelsesforordningen overholdes via awareness-kampagner, undervisning, vejledning i områderne m.m.
 • at varetage håndtering af sikkerhedshændelser
 • af forestå ledelsesinformation i relation til informationssikkerhed
 • at koordinere tværgående digitaliseringsinitiativer
 • at bistå forvaltningen med viden om nye digitale løsning og indgå som rådgiver ved indkøb af nye IT-løsninger
 • at understøtte koordinering af IT-området på tværs af kommunen
 • at understøtte systemejerne af forvaltningens IT systemer bl.a. ved
  • at sikre opdaterede databehandleraftaler, risikovurderinger og gennemførelse af relevant opfølgning
  • at sikre opdatering af KITOS
  • at sørge for relevant ledelsesinformation i forhold til GDPR
 • at understøtte superbrugere i deres aktiviteter

Derudover er du en del af kommunens informationssikkerhedsorganisation og i den forbindelse bindeled mellem forvaltningen, de andre forvaltninger og den centrale IT-afdeling.

Vi forventer, at du

 • har interesse for, og meget gerne erfaring med at arbejde med informationssikkerhed
 • er god til at formidle både på skrift, i tale og i undervisningssituationer
 • har en faglig baggrund og erfaring i at arbejde med informationssikkerhed eller en uddannelse som f.eks.  HA (jur.) / Erhvervsjura med interesse for IT og informationssikkerhed eller måske er du nyuddannet jurist
 • er ansvarsfuld, systematisk og grundig i dine opgaver
 • er en god ambassadør for digitalisering og informationssikkerhed i holdning og handling
 • kan håndtere flere opgaver samtidigt

Om Visitation & Understøttelse

Du bliver ansat som medarbejder i Team Kvalitet & IT i afdelingen Visitation & Understøttelse.
Teamet varetager - udover systemkoordinatoropgaverne - udvikling og optimal anvendelse af fagsystemet KMD Nexus og forvaltningens intranet ”Dialognet, samt kvalitetsunderstøttende opgaver på tværs i hele Social & Sundhed.

Vi har kontorer på rådhuset i Aabenraa men kan efter aftale arbejde hjemme i et vist omfang.

Løn- og ansættelsesvilkår

Det er tale om en 30-37 timers stilling, hvor løn og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Teamleder for Kvalitet & IT Marie Gravengaard, telefon 7376 7709, mail: mgr@aabenraa.dk eller specialkonsulent Morten Jessen Hansen, telefon 7376 7753, mail mjh@aabenraa.dk.

Ansøgning

Send din ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og eventuelt tidligere beskæftigelse via linket senest den 18. august 2021.

Ansættelsessamtaler afholdes den 25. august 2021.


Aabenraa Kommune har vi løbende brug for nye kolleger, der kan bidrage til kommunens fortsatte udvikling. 

Kommunens mission er, at vi sammen skaber Det Gode Liv.

Er du tilflytter, vil vi gerne, at du falder hurtigt og godt til. Derfor har vi en række tilbud til dig - og dem der eventuelt flytter med.

Gem job

Aabenraa Kommune
Publiceret: 2. august 2021

Arbejdssted

Location Aabenraa