Di­gi­ta­li­se­rings- og tek­no­lo­gi­kon­su­lent til Social & Sundhed i Gentofte Kommune

Følger du med i, hvad der rør sig på digitaliserings- og velfærdsteknologibanen? Har du selv en interesse i at udforske og anvende mulighederne i digitale- og velfærdsteknologiske løsninger og er optaget af at få dem bragt i spil i hverdagen til gavn for både borgere og medarbejdere? Har du erfaring med at omsætte strategier til implementering i dybden, hvor det handler om at gå hele vejen fra inspiration og ideer til et velfungerende match mellem teknologier og brugere i en daglig drift? Kan du både kommunikere med en strategisk ledelse, med driftsledere og medarbejdere om behov og muligheder? Og tager du også gerne konkret fat, demonstrerer og hjælper med at få bragt løsningerne i spil? Så er du måske den konsulent, der skal være med til at forny, hvordan vi med digitale- og velfærdsteknologiske løsninger kan levere en bedre service til borgerne og understøtte medarbejderne i effektive arbejdsprocesser.

Dine opgaver

Du skal kunne lave research og afklaring af teknologiske muligheder i markedet. Behovsafdækning og match mellem teknologier, processer, borgere og medarbejder på forskellige driftsområder inden for Social & Sundhed. Afklaringsprocesser og workshops med både ledelse og medarbejdere. Udarbejdelse af beslutningsoplæg i mulige gevinster ved nye tiltag koblet med implementeringsplanlægning. Og endelig omsætning af planer til daglig praksis, gevinstrealisering og evaluering. Du vil ofte løfte rollen som projektleder på nye initiativer og du vil være have en alsidig rolle og arbejdsdag.

Du vil komme til at samarbejde med mange forskellige mennesker og forskellige fagligheder. Det vil være borgere, medarbejdere og ledere på forskellige driftsområder, eksterne samarbejdspartnere; Leverandører og samarbejdspartnere i andre kommuner samt interne supportfunktioner.

Du vil ofte fungere som bindeled mellem fagområderne i Social & Sundhed, staben og IT afdelingen. Opgaven er ofte at kunne samle forskellige interessenter om ét fælles mål og have øje for, hvordan alles kompetencer kan bidrage til at løse projektopgaven.

I arbejdet med at forbedre vores evner til at udnytte potentialet i digitale- og velfærdsteknologiske løsninger hører også udviklingen af kompetencer inden for digital ledelse. Vi forestiller os derfor også, at du kan bidrage med at afdække behovene for kompetenceudvikling, kortlægge organisatoriske udfordringer, og kan være med til at designe og udvikle processer som understøtter vores ledere.

Alt i alt skal du være med til at formidle fordelene ved teknologisk transformation balanceret med en god portion kritisk sans og forståelse for, hvordan teknologi, mennesker, organisation og økonomi hænger sammen.

Dine kvalifikationer

Din konkrete uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende. Men vi forventer du har et godt metodisk, analytisk afsæt fra din uddannelse kombineret med erfaringer fra en lignende stilling i en kommune eller anden stor privat eller offentlig organisation. Du har erfaringer med at lede succesfulde mindre og større teknologi-projekter og eventuelt programmer, og ledelse af de organisatoriske forandringer de medfører. Du har en analytisk tilgang og er rutineret i interessenthåndtering og kan fx lave en businesscase sammen med kollegaer på andre fagområder. Derudover forventer vi, at:

  • Du er udadvendt og nysgerrig på forskellige behov og perspektiver.
  • Du er god til at facilitere dialoger og afklaringer, fra styregruppemøder til workshops med slutbrugere, temadage med borgere eller møder med eksterne samarbejdspartnere.
  • Du er en god kommunikator, som kan formidle budskaber til mennesker med mange forskellige baggrunde.
  • Du har en god relations- og organisationsforståelse, og kan nemt bevæge dig i et komplekst samspil med andre.
  • Du er løsningsorienteret og kan lede projekter i mål.
  • Du er positiv, kan skabe tillid og bevare roen i en kompleks hverdag.

Du bliver en del af Stab & Udvikling, der er den centrale stabsfunktion i Social & Sundhed og vil indgå i afdelingens daglige liv og opgaveløsning.

Løn og arbejdsvilkår

37 timer. Løn og pension og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Jesper Holmboe
Chef for Stab & Udvikling
jesh@gentofte.dk
Telefon: 39986020
Mobil: 30618604

Ansøgningsfrist: 15. august 2021 klokken: 23:59

Gem job

Gentofte Kommune
Publiceret: 20. juli 2021

Arbejdssted

Location Gentofte