Bliv it-partner og hjælp Land­brugs­sty­rel­sen med at forstå sine it-enheder lidt bedre

Har du lyst til at være med til at understøtte samarbejdet mellem fagenheder og it? Er du hjælpsom, pædagogisk og tålmodig? Og er du god til at finde vej i processer, når de skal omsættes til handlinger? Evner du at oversætte ITIL, SAFe, SIAM, og er du samtidig god til at skrive klart og kort? Så kan du blive vores første it-partner, som skal sikre, at vi bliver endnu bedre til at understøtte fagenhederne, når de har behov for hjælp til at komme igennem processerne i it. 

Du samarbejder med fagenhederne, når de har behov for at komme igennem processerne

I Landbrugsstyrelsen sikrer vi rammerne for et af Danmarks vigtigste erhverv, nemlig Landbruget. Vi er ca. 1.250 medarbejdere fordelt på 8 lokationer i hele landet, og vi arbejder på, at Danmark skal have et landbrug, der er blandt Europas bedste, så vi kan skabe vækst og arbejdspladser til gavn for hele landet og samtidig passe på vores miljø og klima. Alt vores arbejde understøttes i digitale arbejdspladser, som driftes og udvikles eksternt. Dertil har vi en stor SAFe-organisation, hvor konfiguration af systemerne sker. Vi er lige nu i gang med mange større og mindre it-projekter for et samlet årligt budget på ca. 250 mio. kr. I de kommende år vil vi blandt andet skulle implementere en reform af EU’s landbrugspolitik i vores it-systemer, hvilket bliver en meget stor opgave. 

I Landbrugsstyrelsen har vi en række governance- og beslutningsprocesser, der skal følges, både i forbindelse med driftsrutinerne, og når nye it-projekter skal godkendes. Der skal i mange tilfælde udarbejdes skriftligt materiale, der understøtter disse beslutningsprocedurer. Når fagenhederne skal have godkendt ønsker til it-projekter vil de ofte have behov for at blive understøttet og vejledt, når de skal igennem de relevante beslutningsprocesser.

Ligesom vores fagenheder kan have behov for hjælp i forbindelse med udviklingsønsker, så kan de også have behov for hjælp til at få fuldt op på indmeldte fejl, hvis der er udfordringer med performance eller tilgængelighed for de it-systemer som sagsbehandlere eller andre medarbejdere arbejder i.

Som it-partner bliver du den primære indgang fra styrelsens fagenheder til it-enheden, når fagenhederne har behov for hjælp til forståelse af processer, udarbejdelse af materiale til godkendelse af nye it-ønsker samt opfølgning og kommunikation i forbindelse med driftsudfordringer. Opgaverne vil skulle løses i tæt samarbejde med både de relevante fagenheder, men også i samarbejde med relevante kollegaer i it. Du vil blive ansat i Team It-Stab, hvor du vil kunne sparre med kollegaer, der også medvirker til opgaveløsningen i forbindelse med partner-rollen.

Dine primære arbejdsopgaver vil være at:

  • Være en synlig, kommunikerende og hjælpsom indgang til It
  • Understøtte det gode samarbejde mellem fagenhederne og it-enheden og sikre løbende tæt koordinering vedr. drift og udvikling
  • Gennemførelse af mindre analyser, når ønsker fra forretningen skal omsættes til it-løsninger
  • Understøtte fagenhederne i forbindelse med it-udviklingsønsker, herunder forståelse og formidling er relevante processer samt udarbejdelse af beslutningsoplæg til vores It-Investeringsråd og direktion
  • Udarbejdelse af projektbeskrivelser og –dokumenter i tæt samarbejde med fagenheder
  • Holde fokus på enkle processer og medvirke til løbende procesforbedringer i forhold til styrelsens it-governance og it-projektmodel
  • Udarbejdelse af notater og beslutningsoplæg

Vi sørger naturligvis for grundig oplæring, så du kommer godt i gang.

Har du de kompetencer, vi leder efter?

Du er et godt match, hvis du vil dine kollegaer, er hjælpsom, nysgerrig og deler viden af egen drift. Vi forestiller os, at du har en lang videregående uddannelse, og du er god til at formidle komplicerede problemstillinger og forslag til løsninger i et klart sprog, både skriftligt og mundtligt. Jobbet kræver, at du kan arbejde selvstændigt, struktureret og opsøgende, da vi opnår de bedste resultater, hvis It er involveret tidligt i processerne. Ideelt set har du et par års erfaring fra en lignende rolle eller har erfaring med en delmængde af dine kommende arbejdsopgaver. Du kan og har lyst til at sætte dig ind i it-faglige og forretningsmæssige problemstillinger på et overordnet niveau, uden at du skal kunne finde på løsningerne selv.

Du skal være hjælpsom, pædagogisk og god til at samarbejde med andre, der har en anden faglighed end dig selv. Samtidig skal du kunne opbygge og vedligeholde faglige netværk. Du holder af at rådgive og hjælpe andre. Du kan nikke til, at simple processer er gode processer, og at processer skal være enkle og forståelige. Du er stærk i eksekveringen og har fokus på den gode leverance. Du arbejder struktureret og anvender din viden målrettet. Det falder dig naturligt at navigere mellem forskellige interessenter.

Endelig skal du holde af at have flere forskellige opgaver i gang på samme tid, ligesom du skal kunne håndtere fortrolighed, når sagerne kræver det.

Hvem er vi - og hvad kan vi gøre for dig?

Vi kan tilbyde dig en hverdag i en af statens største it-afdelinger, som sikrer gode systemer til vores kunder, interne fagenheder og sagsbehandlere.

Styrelsens it-enhed har ca. 230 medarbejdere, hvoraf en stor del er organisatorisk forankret i to agile release trains, der konfigurerer vores fagsystemer. Samarbejdet med leverandørerne foregår i to it-enheder, der varetager bl.a. leverandørsamarbejdet, test af leverancer, it-support og samarbejdet med eksterne og interne brugere af systemerne og udvikling af projektleverancer sammen med leverandørerne. Vi har et godt samarbejdsklima, hvor vi involverer hinanden i opgaveløsningen, og hvor det faglige niveau er højt. Landbrugsstyrelsen arbejder aktivt med at udvikle god ledelse, og du vil få en leder, der vil tilstræbe at give god og konstruktiv feedback. Vi prioriterer at have et spændende fagligt miljø med god ledelse, godt kollegaskab og gode udviklingsmuligheder - både personlig og faglig efteruddannelse - og nyder godt af både motionsrum, sund kantine og fleksible arbejdstider.

Dit nye team

Du bliver en del af Team It-Stab, hvor vi har samlet forskellige stabsfunktioner som kommunikation, informationssikkerhed og porteføljestyring, og du refererer til teamlederen. Lige nu er vi 16 i teamet med forskellige fagligheder. Vi har en uformel tone, og alle kan tale med alle. Udover det faglige har vi fokus på at sikre et godt arbejdsmiljø, hvor vi hjælper hinanden og har let til grin og smil. Teamet arbejder på tværs af både It og hele styrelsen og rummer forskellige opgaver. Det er vigtigt for os, at vi altid kan sparre med kollegaer og teamleder, selvom de konkrete opgaver ikke nødvendigvis ligner hinanden.

Ansættelsesvilkår

Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. 

Ansættelsesområdet er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med tilhørende institutioner, og tjenestestedet er Landbrugsstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V. 

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan fremvise en privat straffeattest uden forhold af betydning for stillingen. Vi gør opmærksom på, at det daglige arbejdssprog er dansk, hvorfor det forventes, at du kan læse og skrive dansk på et arbejdsmæssigt niveau.
Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Kontakt

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder i Team It-Stab Oliver Graner Sæbye på tlf. 91 32 98 16 eller IT-underdirektør Franci Johansen på tlf. 20 99 30 04.

Du kan læse om Landbrugsstyrelsen på www.lbst.dk 

Ansøgning

Søg stillingen ved at sende en ansøgning inkl. CV og evt. referencer online i vores rekrutteringssystem (tryk på ”Søg stillingen”) senest mandag den 9. august 2021.


Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Landbrugsstyrelsen er en styrelse under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vi arbejder for at skabe vækst for landbrugserhvervet og samtidig passe på vores klima og miljø. Du får ca. 1200 nye kollegaer og bliver en del af et miljø, hvor vi taler om alt fra landbrugsstøtte og Karnov til plantesundhed og digitalisering. Hvis du tør plante dit frø hos os, så lover vi, at det får de bedste vækstbetingelser.

Gem job

Landbrugsstyrelsen
Publiceret: 20. juli 2021

Arbejdssted

Location København