Nyud­dan­net Junior Azure Cloud Solution Architect

Er du på udkig efter en stilling, hvor du kan blive oplært i det nyeste indenfor Azure? Tror du på effektivisering via udvikling og anvendelsen af moderne cloud-teknologier? Holder du af at holde dig opdateret med udviklingen inden for cloud? Har du sans for IT-sammenhænge, tekniske udfordringer og forståelse for den forskel gode IT-løsninger kan gøre for brugerne? Er du i stand til at afkode et forretningskrav, så det kan omsættes til en effektiv løsning baseret på kendte cloud-teknologier? 

Hos Danmarks Miljøportal er du med hele vejen fra idé til implementering af det færdige produkt i produktionsmiljøet. Du har ansvaret for, at den fastsatte strategi for anvendelse af cloud by design bliver efterlevet ved hjælp af dialog med både udviklingsleverandøren og driftsleverandøren. Herunder anvendelse af standard komponenter fra Microsoft Azure til løsningerne.

Dine primære ansvarsområder er følgende:

 • At sikre overblik over den eksisterende arkitektur og infrastruktur, optimere driften samt drive forbedringsinitiativer. 
 • Arbejde med optimeringer af Danmarks Miljøportals Azure DevOps toolchain Application Lifecycle Management på tværs af fagområder.
 • At assistere ved implementering af udviklingsprojekter baseret på en Agil tilgang samt sikre alle leverandører følger Danmarks Miljøportal retningslinjer.
 • Bistå med teknisk hjælp indenfor kryptering og certifikater til Danmarks Miljøportal Brugerstyring.
 • At være sparringspartner for projektlederne i udviklingsprojekter. 
 • At være sparringpartner for vores eksterne leverandørers arkitekter for at sikre sammenhæng på tværs. 
 • At formidle løsningskoncepter på skrift, tegning og i tale til forretningspersoner. 
 • Komme med forslag til valg af Azure komponenter i samarbejde med løsningsarkitekter samt gennemføre review og tilpasning af produktvalg i Microsoft Azure med henblik på at undgå redundant indsats, og at sikre overensstemmelse med vores standarder og anvendelse af Microsoft Azure by design herunder valg af det rigtige driftsetup.
 • At gennemføre arkitektur reviews med henblik på at sikre lavest mulige total cost of ownership. 
 • At være projektleder for tekniske orienterede projekter.

Faglige kvalifikationer
Du har en relevant uddannelse. Du kan være nyuddannet eller have nogle års erfaring. Det vil være en fordel, hvis du har:

 • En relevant uddannelse. 
 • En god forståelse for systemers opbygning, arkitektur og erfaring med teknologi i bred forstand.
 • Et solidt teknisk fundament med et godt kendskab til Azure.
 • Kendskab til it-arkitektur, datamodeller, it-teknologier og applikationer.
 • Evnen til at gennemskue komplicerede problemstillinger og omsætte forretningens behov til IT.
 • En god forståelse for IT-systemers opbygning og erfaring med programmering på et niveau, så du kan forstå, hvad udviklerne laver.
 • Erfaring med IT sikkerhed og EUs persondataforordning.
 • Erfaring og kendskab til opbygning af log- og monitoreringsinfrastruktur.
 • IT arkitektur.
 • Evnen til at formidle tekniske sammenhænge på en letforståelig måde til forskellige målgrupper, som i mange tilfælde ikke har IT-kendskab.
 • Kendskab til gitflow, YAML og/eller terraform.

Personlige kvalifikationer

Du skal have lyst til at lære nyt og udvikle dig, da du vil indgå i et tæt samarbejde med eksperter fra Microsoft Danmark, vores IT-leverandører og interne forretningsorienterede projektledere og arkitekter. Du skal i vid omstrækning kunne arbejde selvstændigt, men det er også vigtigt, at du kan formidle og dele viden, så kolleger kan videreføre dine opgaver, når du selv må kaste ekstra kræfter efter andre opgaver. Som person er du handlekraftig, samarbejdsorienteret og evner at indgå i dialog på alle niveauer i vores organisation og i samarbejde og forhandlinger med leverandører. Du arbejder effektivt, struktureret og resultatorienteret og har gennemslagskraft. Du er ikke bleg for at kommunikere budskabet om Danmarks Miljøportal foran en større mængde af tilhørere samt at smøge ærmerne op og løse konkrete problemer.

Hvad tilbyder vi

Muligheden for at udvikle dig med spidskompetencer indenfor arkitektur og Microsoft Azure. Tæt samarbejde med eksperter fra Microsoft Danmark og vores eksterne leverandører, som fysisk er placeret sammen med Miljøportalens medarbejdere. Indflydelse og ansvar som matcher dine erfaringer og ønsker med stor mulighed for at påvirke beslutninger. Et godt arbejdsklima med dygtige og meget hjælpsomme kolleger, hvor der bliver taget ansvar og leveret hurtigt på et højt niveau samtidig med at respekten for en tilpas arbejdsbelastning bevares. Et arbejdsklima hvor folk kan lide deres arbejde og hinanden. Alt i alt et spændende job i et fagligt miljø, som er i front i forhold til at udnytte mulighederne i cloud.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten).

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås på vores hjemmeside og ved kontakt til Cloud Solution Architect Rasmus Løbner Christensen, tlf. 61 71 34 78 eller Driftschef Ane Klok, tlf. 31 36 17 27.

Sådan søger du stillingen

Stillingen søges online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest den
15. august 2021.

Vi forventer at holde samtaler ultimo august 2021.

Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab mellem staten, kommunerne og regionerne. Danmarks Miljøportals mission er at levere data om miljø, vand, natur, arealanvendelse, klimatilpasning og cirkulær økonomi til myndigheder, borgere og virksomheder. Vi leverer data til over 100.000 direkte brugere samt til over 100 eksterne systemer med ca. 1 million brugere. Danmarks Miljøportal er dermed det centrale omdrejningspunkt for økosystemet for data om miljø, vand, natur, arealanvendelse og klimatilpasning. Danmarks Miljøportals vision er at bringe data i spil, så de skaber mest mulig værdi for myndigheder, borgere og virksomheder i Danmark. Det gør vi ved at gøre stadig flere data let tilgængelige og udvikle nye services, der skaber værdi og vækst for myndigheder, borgere og virksomheder.

Gem job

Danmarks Miljøportal
Publiceret: 22. juli 2021

Arbejdssted

Location København