Løs­nings­ar­ki­tek­ter til PET

Søborg, Politiets Efterretningstjeneste

I PET værner vi om Danmark og vores fælles samfund. Det er en mangeartet opgave og stiller store krav til vores dygtighed og dedikation. Det betyder, at der ligeledes stilles høje krav til vores it-understøttelse, hvor vi har store ambitioner, og hvor vi er i fuld gang med at udbygge og styrke organisationen. Opgaven er spændende og vigtig – og du kan være med.

Vi tilbyder en central rolle i den fortsatte digitalisering af Politiets Efterretningstjeneste som løsningsarkitekt. Du bliver en central del af et stærkt team, der hver dag arbejder for at udvikle og forbedre it-fundamentet og digitaliseringen af PET og derigennem sikre, at PET’s medarbejdere har de nødvendige it-værktøjer og løsninger, de skal bruge i arbejdet med at identificere, forebygge, efterforske og modvirke trusler mod friheden, demokratiet og sikkerheden i det danske samfund.

Vi tilbyder dig en række spændende opgaver, hvor du kommer til at arbejde tæt sammen med brugere, eksterne specialister og dine kolleger i center for Digitalisering og IT. Du anvender dine stærke kompetencer inden for applikationsarkitektur og løsningsarkitektur i tæt samarbejde med vores systemteams og øvrige it-arkitekter om videreudviklingen af nogle af PET’s mest centrale systemer. Du bliver en del af et stærkt arkitektteam, ligesom du vil have dagligt samarbejde med udviklere, it-projektledere, forretningsanalytikere mv.

De fem vigtigste opgaver i stillingen:

 • Udarbejde og vedligeholde af målarkitekturer og principper for videreudvikling af PET’s centrale systemer, systemkomplekser og integrationer. Herunder principper for teknologivalg, arkitekturdesign mv.
 • Udarbejde af konkrete løsningsdesigns for nye løsninger, integrationsopgaver eller moderniseringer af eksisterende systemer
 • Sikre god dokumentationspraksis og metodik gennem hele udviklingsprocessen
 • Vedligeholde et systematisk overblik over den samlede applikationsportefølje og dens tilstand
 • Bidrage til PET’s samlede arkitekturarbejde med naturligt afsæt i din rolle og dine kompetencer som applikationsarkitekt.

Endelig tilbyder vi et fællesskab med mange forskellige fagligheder, som hver dag arbejder for at sikre Danmarks og Rigsfællesskabets sikkerhed. Du får en masse dygtige kollegaer, der vil se frem til at samarbejde med dig og skubbe til din udvikling, ligesom de forventer, at du gør det samme ved dem. I PET investerer vi i at udvikle og dygtiggøre vores ledere såvel som vores medarbejdere.

Om dig

Vi forventer, at du har en relevant videregående uddannelse suppleret med flere års erfaring med lignende opgaver. Du er metodestærk inden for it-arkitektur og sikkerhed, ligesom du har et godt kendskab til både agile metoder og projektledelse. Derudover forventer vi, at du

 • har mindst 3 års erfaring som applikations- eller løsningsarkitekt.
 • har erfaring fra en intern udviklingsorganisation, hvor du har kendskab til metoder, processer og standarder.
 • har mindst 2 års erfaring med it-arkitektur hvor it- og informationssikkerhed er afgørende - både i det samlede målbillede og i den enkelte løsning.
 • har solidt kendskab til rammeværk og metoder for arkitektur.
 • har erfaring med at arbejde med og under gængse projektledelsesmetoder.
 • er i stand til at bevare overblikket over komplekse løsninger så det konkrete løsningsdesign hænger sammen med helheden.

Vi byder din dedikation, din idérigdom og dine gode samarbejdsevner velkommen. Du skal også bruge din gode dømmekraft til at træffe de rette valg og være robust, når vilkårene omkring dig ændres. PET er en aktiv del af samfundet, hvorfor din nysgerrighed på omverdenen og nye opgaver er gode forudsætninger for at lykkes. Fastholder du samtidig en positiv tilgang, ser muligheder og gennemskuer hurtigt nyt, så falder du helt sikkert godt til.

Ansættelsesforhold

Stillingen ønskes besat d. 1.11.21.

Du ansættes på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende aftale mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Dit nye arbejdssted bliver Politiets Efterretningstjeneste med adresse på Klausdalsbrovej 1, 2860 Søborg.

Det er en forudsætning for ansættelse i Politiets Efterretningstjeneste, at du kan sikkerhedsgodkendes.

Et ansættelsesforhold i PET behandles med fortrolighed. Det anbefales, at ansøgere behandler ansøgnings- og eventuel ansættelsesproces med den højeste grad af diskretion. Det betyder, at ligesom vi ikke fortæller nogen, at du har søgt et job hos os, bedes du tilsvarende ikke dele denne oplysning med nogen.

Ved eventuel ansættelse vil du modtage yderligere vejledning omkring fortrolighed.

Kontakt

Inden du søger stillingen, skal du læse mere om jobbet i den uddybende stillings- og kapabilitetsbeskrivelse på følgende link:

https://www.pet.dk/Publikationer/~/media/Rekruttering2021/LsningsarkitektStillingsogkapabilitetsbeskrivelsepdf.ashx

Ønsker du yderligere information vedrørende den ledige stilling, er du velkommen til at kontakte os på hverdage mellem kl. 12.00 og kl. 13.00 på 40225448 for yderligere information.

Du kan finde mere information om PET på vores hjemmeside www.pet.dk og politiet generelt www.jobipolitiet.dk.

Når du søger en stilling hos politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Søger du flere stillinger, skal du lægge en ansøgning og et cv ind i systemet pr. ansøgt stilling. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilken stilling du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Ansøgningsfrist: 27. august 2021

Gem job

Rigspolitiet (PET)
Publiceret: 23. juli 2021

Arbejdssted

Location Søborg