Ex­pe­ri­en­ced full-stack developer

For English see below

Vil du prøve kræfter med nye og progressive teknologier i et projektorienteret team, hvor der er højt til loftet og kort til kaffemaskinen? Hos Intelligent Banker søger vi en selvstændig, afprøvningsivrig og erfaren full-stack udvikler til at indgå i et stærkt fagligt miljø.

Vil du være en af de bærende kræfter i et udviklingsteam, der er på forkant med tiden?

Så er det muligvis dig, vi søger.  

Du kender din vej rundt om:

 • Amazon Web Services (DevOps):
  - Lambda, RDS, CloudFront, API Gateway, CloudFormation og S3
 • Serverless
 • Node.js
 • TypeScript
 • NoSQL/SQL
 • Testing
 • VueJS (Nuxt)

Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til PHP (Laravel) og Ubuntu, men det er ikke noget, vi forventer eller har krav til.

Som full-stack udvikler hos Intelligent Banker skal du bruge din udviklingserfaring til at skabe fremtidens IT-løsninger inden for sammenligningstjenester.
Det betyder også, at du skal arbejde tæt sammen med andre udviklere og kommunikation- og marketingfolk, som vil drysse gode idéer ud på dit skrivebord – og det er her, dit løsningsorienterede mindset kommer ind i billedet. 

Dine kollegaer vil sige, at du:

 • Ikke er bange for at tale engelsk (det er et af vores primære sprog)
 • Altid er nysgerrig og ivrig efter at lære – og lære fra dig
 • Er en person, resten af vores udviklerteam kan læne sig op ad
 • Er villig til at dygtiggøre dig hele tiden
 • Er den, der går forrest, når nye projekter skal startes – eller sluttes
 • Kan mere end bare at kode (du er også en sand kunstner i teamwork)

Kender du til alle finurlighederne inden for udvikling af nye løsninger? Har du unik IT- og teamerfaring, og er det ikke ukendt for dig at sidde i et udviklingsteam?

Så er det måske dig, der skal tage os til næste niveau.

Hvorfor skal du vælge os?

Intelligent Banker er ikke en hvilken som helst arbejdsplads. Vi er ikke bange for at være lidt nørdede med det, vi laver, og så er vi altid villige til at afprøve nye ting og arbejdsmetoder. Ikke nok med at vi tager store skridt ind i fremtidens teknologiske løsninger, så sørger vi også altid for at give plads til, at den enkelte medarbejder kan udfolde sine egne idéer.

Vi tror på, at kreativ frihed skaber de bedste løsninger for vores kollektive mål.

Derudover har vi et uformelt og dynamisk miljø, hvor vi tager nej-hatten af ved døren, så kontoret er et trygt og godt sted at være – og et sted, hvor vi kan lære af hinanden. Alt er muligt her. Har du store ambitioner, er der intet, der står i vejen for dig . Vi leder derfor efter en, som bliver høj ved tanken om at skulle markere sig og sætte sit eget præg på vores fremtidige løsninger.  

Og hvis det var ikke nok, tilbyder vi også:

 • Fredagsbar
 • Frokostordning
 • Snackbar
 • Masser af sociale arrangementer i løbet af året

Ting om os, du kan finde på Google (og en enkelt ting Google ikke ved)

Intelligent Banker udvikler datadrevede sammenligningstjenester i samarbejde med banker og finansieringsvirksomheder. Vi er en international virksomhed, der opererer i mere end 30 lande på verdensplan.

Hos Intelligent Banker har vi en uformel kultur i et åbent kontormiljø, hvor vi har fokus på dialog, selvstændighed og ansvar. Her vil du opleve en kultur, der værdsætter åbenhed og sparring blandt kollegaer, som rummer forskellige profiler og nationaliteter.

Da vi opererer i mere end 30 lande, har vi stor fokus på at blande kulturer og nationaliteter. I skrivende stund finder du ikke mindre end 7 forskellige nationaliteter på kontoret – og det nyder vi godt af på mere end én måde. Med forskellige kulturer inden for mad, fest og fejring, siger vi aldrig nej til at dele nye ting med hinanden; om det så er nationalretter, musik eller traditioner.

Du vil derfor ikke kun blive en del af et engageret team af specialister inden for både IT, kommunikation og marketing, du vil blive en del af et stærkt sammenhold, der vægter hinandens forskelle og faglighed højt. 

(At der samtidig er en hulens masse lækker mad oven i, det er bare en bonus)

Tror du på fremtiden inden for IT-løsninger? Så find dit næste skrivebord her og bliv en del af et team, der har fremtiden i kikkerten.

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2021

Dit arbejdssted vil være på vores kontor i Brandts Passage i Odense C.

Samtaler vil blive afholdt løbende.

Hvis du ønsker at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Peter Bork, pbn@intelligentbanker.com.


Do you want to get your hands dirty with new and progressive technologies in a project-oriented team, where level of learning, teamwork and fun is high, and the coffee machine is close and always brewing? Intelligent Banker is looking for an independent, test-driven, and experienced full-stack developer to join our team and become part of a strong professional environment.

Do you want to be one of the driving forces behind a development team who geek out over great craftsmanship (just check out our Slack channels); we team up and share the latest trends and technology. In other words: we’d like to thing that we already live in the future of IT.

In a nutshell, if you can see yourself in the midst of this, you might be the perfect addition to our team!

You know your way around:

 • Amazon Web Services (DevOps):
  - Lambda, RDS, CloudFront, API Gateway, CloudFormation and S3
 • Serverless
 • Node.js
 • TypeScript
 • NoSQL / SQL
 • Testing
 • VueJS (Nuxt)

If you have gotten your hands dirty with either PHP (Laravel) and Ubuntu it’s great as well, but it’s not something we expect or require of you.

As a full-stack developer at Intelligent Banker, you will need to use your previous experience to create IT solutions of the future for comparison services – meaning that you will be working with the future. The job also requires working closely with other developers, and the communication and marketing team who on occasion want to run their ideas by you - and this is where your solution-oriented mindset comes into play.

Your colleagues will say that you:

 • work in English with ease (it is one of our primary languages)
 • never stop being curious and eager to learn - and teach others
 • are a reliable person that the rest of our development team could lean on
 • would be willing to improve your skills continuously
 • are prepared to step up and take the lead when new projects start - or end
 • can do more than just code (you are also a true team player)

Do you know all the specifics of developing new solutions? Do you have unique IT and teamwork experience, and is being part of a development team not foreign ground for you?

Then maybe you are the one who can take us to the next level.

Here’s the benefits:

Intelligent Banking is not just any workplace, we promise!
As a team we are not afraid to be a little nerdy with what we d – only because we all love it, so the office is our safe space to geek out, before we go home to our spouses, roommates etc. who rarely understands (you mom probably just know that you work in IT, right?)  Besides that we are a dynamic team, always willing to try out new working methods and experiment with new things.

We are innovative & true visionaries!
Not only do we take big steps into the technological solutions of the future, but we also make sure there is room for growth for everyone.

Here you can always speak your mind, share, and develop your ideas.
We believe that creative freedom leads to the best solutions which ultimately helps achieve our collective goals.

In addition, we have an informal and dynamic environment, one in which the naysayer is left behind when entering the workplace.
The office is a safe place where we teach, we learn, we share, and we have fun. Everything is possible here. If you have big ambitions, there is nothing that stands in your way. We are looking for someone who gets high of the idea to take a stand and leave his/her own mark on our future solutions.

And if that was not enough, we also offer:

 • Catered lunch (delicious food is guaranteed)
 • Friday bar
 • Snack bar (more like a chocolate bar)
 • Lots of social events throughout the year – birthdays are also considered social events and are therefore celebrated properly.

Things about us you can find on Google (and one thing Google won’t know)

Intelligent Banker develops data-driven comparison services in collaboration with banks and finance companies. We are an international company operating in more than 30 countries worldwide.

At Intelligent Banker, we have an informal culture in an open office environment, where we focus on communication, independence, and accountability. Here you will experience a work culture that values openness and sharing among colleagues, which consist of various nationalities and different profiles.

As we operate in more than 30 countries, we have a strong focus on mixing cultures and nationalities. Now our team is composed of no less than 7 different nationalities - and we enjoy this in more ways than one. The multiculturality is present in food, partying, and celebrations, we embrace the diversity and never say no to sharing new things with each other, whether it’s national dishes, music, or traditions.

When you join Intelligent Banker, you are not only becoming part of a committed team of specialists in both IT, communication, and marketing, you are also joining a community of likeminded people that value each other’s differences and professionalism.

Do you believe in the future of IT solutions, can you envision it? If that’s so, we have a desk ready here for you. Become part of a team with an exciting present and an even more exciting future!

Application deadline: October 1st, 2021

Your workplace will be at our office in Brandts Passage in Odense C.

Interviews are held on an ongoing basis.

If you would like to learn more about the position, please feel free to contact Peter Bork, at pbn@intelligentbanker.com.

Gem job

Intelligent Banker ApS
Publiceret: 23. august 2021

Arbejdssted

Location Odense