Datanørd med mo­de­l­ud­vik­le­rer­fa­ring


Du vil være med til at sætte retningen inden for Jyske Banks fremtidige datafundament. Du bliver en del af et squad/team, der vil sætte en agenda, hvor data bliver en væsentlig game changer for Jyske Bank. Hvis du samtidig kan lide at dykke ned i data og bidrage til at afklare problemstillinger, så er du måske vores kommende kollega.

Vær med til at gøre arbejdet med data nemt og let tilgængeligt for vores brugere

I Jyske Bank vil vi fokusere endnu mere på at være datadrevet, og derfor har vi brug for endnu en forretningsudvikler til vores modeldata squad. Vores mål er at skabe et nyt datagrundlag for vores kreditmodeller og til det har vi behov for en profil, der forstår data og kan være bindeleddet mellem modeludviklere og dataudviklere.

Opgaven løses i tæt samarbejde med både Modeludviklersquads og Data Warehouse squads i et frit og uformelt miljø, hvor forretningssans, faglighed, medindflydelse og godt humør prioriteres.

Dine primære arbejdsopgaver er blandt andet, at:

  • være bindeled mellem dataudviklere og modeludviklere for at afdække krav og databehov til nyt modeldatagrundlag,
  • analysere datakilder,
  • dokumentere data og flows,
  • indgå i dialog med Product Owner og forretning om forretningsbehov (refinement), og bidrage med viden om data samt det tekniske til at finde de bedste løsninger, herunder splitte forretningskrav til mindre leverancer,
  • deltage engageret i vores faste ritualer i squadet (SCRUM).

Er du en faglig højdespringer, som er nysgerrig og har gode samarbejdsevner?

Vi forestiller os, at du har en relevant videregående uddannelse samt har interesse for store datamængder, et solidt kendskab til databehandling, modeludvikling og gerne erfaring med at arbejde med agil udvikling i et selvorganiseret squad.

Derudover vil det være en fordel, at du:

  • kender til modeludvikling,
  • er vidende om Data Warehouse begreber og teknologier,
  • har erfaring med dataanalyse og har SQL kendskab,
  • har et fagligt højt niveau og har interesse for at holde dig opdateret med ny teknologi inden for området.

Organisering

Du bliver en del af triben Kreditmodeller og Datawarehouse. Vi har ansvaret for at udvikle modeller til opgørelse og styring af kreditrisici samt at udstille alle de nødvendige data hertil. Vi har også ansvaret for de generelle Data Warehouse-funktioner for både bank og realkredit. Kreditmodellerne anvendes bredt i koncernen eksempelvis til intern og ekstern rapportering på kreditområdet samt bevilling og prisfastsættelse af produkter med kreditrisiko. Triben består af seks udviklingssquads i Silkeborg og Lyngby. Denne stilling er i squad modeldata og med base i Silkeborg

Triben er kendt for stor faglighed, et anerkendt arbejdsklima med højt til loftet, og en holdning til at det er sjovt at gå på arbejde - det giver effektive og værdiskabende løsninger for både kunder og bank.

Ansøgning

Søg jobbet inden ansøgningsfristens udløb d. 24.09.2021

Senior HR Partner Karsten Seeberg (Sebbe) vil i samarbejde med lederteamet tage sig af din ansøgning. 

Mere information

Hvis du er interesseret i jobbet, eller har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os:

Klaus Brodersen
Product Owner Datawarehouse
klbr@jyskebank.dk
89 89 65 84
24 61 71 14

Jan Mark Sørensen
Chapter Lead og Chief Product Owner
janmark@jyskebank.dk
89 89 25 41
20 11 38 10

Gem job