It-ser­vi­ce­e­jer til Danmarks Domstole (genopslag)


Har du stærke kompetencer som it-serviceejer og brænder du for at sikre stabilitet og videreudvikling af it-services? Og har du lyst til at være med på en stor digital forandringsrejse? Så er vores nye stilling som it-serviceejer måske noget for dig.

Domstolsstyrelsen er en del af Danmarks Domstole. Vores opgave er at udvikle, administrere og understøtte arbejdet ved Danmarks Domstole, og vi er derfor med til at arbejde for ret og retfærdighed.

Danmarks Domstole står i de kommende år foran modernisering og udskiftning af flere it-systemer, der har stor betydning for arbejdet i retterne. Samtidig skal vi sikre en stabilisering af vores eksisterende systemer. Domstolsstyrelsen er derfor i fuld gang med at styrke vores it-organisation, og vi søger en række nye kollegaer, herunder en serviceejer.

Du er specialist i teknisk rådgivning om og udvikling af it-services

Som serviceejer bliver du en del af vores systemforvaltning. Du bliver vores tekniske koordinator for de centrale platforme og registre, som leverer services og data til resten af systemporteføljen. Det er bl.a. platforme som Næste Generation Digital Post, MitId, domstolenes afsendelsesmotor (automatisering af brugersvar) og cvr/cpr.

Som serviceejer får du desuden ansvaret for at sikre håndtering af vitale afhængigheder mellem platformene og systemerne samt at stå til rådighed for projekter, når nye it-systemer udvikles og skal anvende platformene. Din primære opgave bliver at vedligeholde og udvikle it-services i en forretningsmæssig kontekst. Du får derfor et tæt samarbejde med systemejere og leverandører og vil også skulle samarbejde med styrelsens It-driftsenhed og It-projektenhed.

Dine væsentligste opgaver bliver således at:

 • Udføre konfiguration af it-services
 • Deltage i udviklingsprojekter med henblik på at formidle viden og rådgive om den konkrete it-service samt sikre optimal brug
 • Følge med i markedet for it-services samt indsamle og prioritere udviklingsønsker
 • Udarbejde planer for samt udføre vedligeholdelse og videreudvikling af it-services
 • Udarbejde vejledninger og SOP’er samt eventuelt undervise i den konkrete service
 • Samarbejde med systemejerne om ændringer i deres systemer som følge af ændringer i services
 • Modtage og reviewe rapportering fra leverandøren eller udarbejde rapportering om den konkrete it-service på baggrund af opsamlede data samt igangsætte aktiviteter på baggrund heraf
 • Sikre at den konkrete it-service lever op til Danmarks Domstoles informationssikkerhedspolitik og er omfattet af beredskabsplaner

Som vores nye serviceejer bliver du en del af styrelsens enhed It-fagsystemer. Vi er en enhed i vækst med p.t. 10 engagerede medarbejdere. Vi arbejder for at vedligeholde domstolenes fagsystemer og dermed sikre gode brugeroplevelser for interne og eksterne brugere.  It-fagsystemer er en del af Center for It, der også består af enhederne It-projekter, It-drift og en stabsfunktion.

Vi tilbyder dig således en nyoprettet spændende stilling,

 • hvor du med din tekniske indsigt og gode rådgivnings- og samarbejdsevner får mulighed for at bidrage til en stor digitaliseringsindsats for en vigtig samfundsinstitution
 • i et alsidigt fagligt miljø med stor kontaktflade med både leverandører og gode engagerede kollegaer
 • på en uformel og udviklingsorienteret arbejdsplads, der lægger vægt på høj faglig standard, professionalisme og ikke mindst arbejdsglæde.

Hvem leder vi efter?

Da du bliver koordinator for domstolenes fællesplatforme, lægger vi afgørende vægt på, at du har god teknisk forståelse og stor teknisk erfaring med it-services. Det er derfor en fordel, hvis du har erfaring med større systemkomplekser eller lignende fælles platforme.

Du har formentlig en relevant videregående uddannelse som fx ingeniør eller anden it-teknisk uddannelse. Det afgørende er imidlertid, at du har den relevante erfaring.

Derudover forventer vi, at du:

 • Er særdeles god til at samarbejde med et bredt felt af interessenter
 • Har overblik og handler proaktivt
 • Formulerer dig godt og præcist både skriftligt og mundtligt
 • Arbejder struktureret og er god til at planlægge

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Afhængig af erfaringer og kompetencer ansættes du enten som specialkonsulent eller fuldmægtig i henhold til overenskomst for akademikere i staten indgået mellem Finansministeriet og en række AC-organisationer.

Har du en anden uddannelsesmæssig baggrund, bliver du ansat i henhold til Finansministeriets overenskomst med HK/STAT og OAO-S-fællesoverenskomsten.

Der vil kunne forhandles et pensionsgivende kvalifikationstillæg, hvis størrelse vil afhænge af erfaring og kvalifikationer.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes til niveau fortroligt og opretholde denne under hele din ansættelsesperiode.

Mere om os og stillingen  

Oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til enhedschef for It-fagsystemer Katrine Bork på tlf. 22 60 73 84.

Du kan læse mere om Domstolsstyrelsen, Danmarks Domstole og vores vision, værdier og mål på www.domstol.dk. Her kan du også læse Danmarks Domstoles digitaliseringsstrategi.

Ansøgningen  

Du sender din ansøgning online via vores rekrutteringssystem. Du bliver guidet igennem processen, når du trykker på knappen ”Søg jobbet her”.

Ud over din ansøgning bedes du vedhæfte cv, udtalelser og relevante eksamenspapirer (med karakterer) m.v.  

Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 1. november 2021.

Vi forventer at holde 1. samtaler tirsdag den 9. november og 2. samtaler forventes afholdt onsdag den 17. november.

Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold m.v.


Danmarks Domstole er den tredje statsmagt og dermed uafhængig af politiske interesser. Vi værner om vores demokrati, retssamfund og den enkeltes retssikkerhed. Domstolene pålægger straf og afgør tvister mellem personer, virksomheder og myndigheder. Det er også domstolene, der afgør fogedsager og skiftesager samt står for tinglysning af rettigheder. Danmarks Domstole består af Højesteret, to landsretter, Sø-og Handelsretten, Tinglysningsretten og 24 byretter. Hertil kommer retsvæsenet på Færøerne og i Grønland, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen. Vi beskæftiger i alt ca. 2.400 medarbejdere. Vores værdier er ansvarlighed, respektfuld behandling, troværdighed samt åbenhed og lydhørhed.

Gem job