Ko­or­di­na­tor til job i spæn­dings­fel­tet mellem IT, GDPR og in­for­ma­tions­sik­ker­hed i Teknik- og Mil­jø­for­valt­nin­gen


I Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune søger vi en central koordinator til at være tovholder for vores arbejde med GDPR og informationssikkerhed. Vi er på udkig efter en initiativrig kollega, der har gode rådgivningsevner, og som er motiveret af at sikre compliance i en stor organisation med mange fagligheder og store IT-projekter.

Vi arbejder i forvaltningen med en stor portefølje af IT-projekter – bl.a. inden for ny teknologi, sensorer og kunstig intelligens – og du vil som GDPR-koordinator både rådgive i konkrete projekter og stå i spidsen for implementering af centrale initiativer.

Du bliver en del af forvaltningens digitaliseringsenhed sammen med bl.a. IT-projektledere og systemejere, men har også et tæt samarbejde med forvaltningens juraenhed, hvor der er GDPR-jurister. Vi forventer, at du kommer til at arbejde med både GDPR og informationssikkerhed i tæt samarbejde med kolleger i enheden.

I stillingen vil der også være et bredt samarbejde på tværs af Københavns Kommune, og du skal bl.a. være med til at implementere et nyt risikokoncept og en ny fortegnelse i tæt samarbejde med de øvrige forvaltninger, kommunens Koncern IT og den centrale DPO i Københavns Kommune.

Vi forventer, at dine opgaver vil være

 • Rådgivning og sparring til forvaltningen i forhold til IT-projekter og ny teknologi
 • Ansvar for årlig compliancerapport og rådgivning til ledelsen i forvaltningen
 • Sikre implementering af Københavns Kommunens tværgående initiativer i forvaltningen, fx risikovurderingskoncept, fortegnelse, årlige risikovurderinger mv.
 • Tovholder på initiativer, der højner forvaltningens complianceniveau
 • Koordinere forvaltningens arbejde med København Kommunes centrale DPO

Om dig

Din uddannelse kan være cand.jur., cand.scient.pol., cand.it. eller lign. Det afgørende er dog, at du brænder for området og hurtigt kan sætte dig ind i det.

Herudover forventer vi, at du

 • har stort kendskab til GDPR og informationssikkerhed
 • har lyst til at arbejde med digitaliseringsområdet
 • besidder gode formidlingsevner både mundtligt og skriftligt
 • har erfaring fra en stor, politisk organisation
 • arbejder selvstændigt og har gode analytiske evner, så du formår at finde gode løsninger på komplekse udfordringer
 • er god til at samarbejde med forskellige fagligheder

Du tilbydes

Stillingen indebærer spændende udfordringer i et tæt samspil med engagerede og hjælpsomme kolleger i en enhed under udvikling. Digitaliseringsenheden består i dag af tre teams med i alt godt 30 engagerede kollegaer, hvor vi lægger vægt på kvalitet i opgaveløsningen, høj faglighed, en afslappet og humoristisk omgangstone og et godt kollegialt fællesskab.

Digitaliseringsenheden er en del af forvaltningens centrale stabsfunktion og fungerer som bindeled mellem forvaltningens systemejere, eksterne leverandører og Københavns Kommunes centrale Koncern IT. Vi har ansvaret for, at de digitale forandringer og projekter bliver en naturlig del af forvaltningens drift. Vi arbejder ud fra devisen om, at digitalisering skal være et værktøj i brugernes dagligdag og opgaveløsning – digitalisering skal derfor udvikles og tilpasses til forretningens behov.

Vi kan tilbyde 37 timers arbejdsuge, inkl. frokostpause. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst, afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. Du får samtidig gode muligheder for personlig og faglig udvikling og stor indflydelse på eget arbejdsområde.

Arbejdspladsen ligger på Islands Brygge 37. Fuldtidsstillingen forventes besat fra den 1. november 2021 eller snarest muligt.

Yderligere information

For yderligere information om stillingen er du meget velkommen til at kontakte digitaliseringschef Marie Hvid Damborg på 3053 0236.

Søg via nedenstående link senest onsdag den 22. september 2021


Om Teknik- og Miljøforvaltningen

Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.050 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 3 mia. kr. 

Gem job

Københavns Kommune
Publiceret: 31. august 2021

Arbejdssted

Location København