Solution Architect til WISEflow


Kan du se nye muligheder og koncepter i brugeres ønsker og ideer, og kan du omsætte det til solide og gennemtænkte løsninger, der kan udvikles, udgives og udvide anvendeligheden af et bredt anvendt netbaseret eksamenssystem?

UNIwise var blandt de første til at gøre eksaminer på universiteter og højere læreanstalter digitalt understøttede. Lige siden har UNIwise været banebrydende inden for området. Vil du bidrage til vores vision om at bringe uddannelse sikkert ind i det 21. århundrede?

Vi søger en løsningsarkitekt til vores Research & Solutions-afdeling baseret i Aarhus. Afdelingen varetager spændingsfeltet mellem kunder, behov og ideer på den ene side og konkrete implementerbare løsninger, der kan videreudvikle platformen i en attraktiv og sund retning på den anden side.

Arbejdsområde

Du vil blive en del af et team, der har en portefølje af igangværende projekter, som alle har det mål at udvide WISEflow med ny og brugbar funktionalitet. Teamets primære arbejdsområde er at drive projekterne frem til udvikling, i tæt dialog med interne og eksterne interessenter (eksisterende kunder), samt dernæst at følge projekter under udvikling med løbende forretningsforståelse og kvalitetssikring.

Din rolle i teamet vil i høj grad bestå af at være den fagligt domænestærke ressource, der forstår interessentens underliggende behov i en uddannelsesmæssig kontekst, og kan omsætte denne forståelse til (nye/udvidede) koncepter, der passer ind i platformens generiske virkemåde. Når et koncept er landet overordnet set, vil dit arbejde i teamet også være at beskrive konceptet i en sådan grad at både projektets interessenter og vores udviklingsafdeling vil kunne forstå de finere detaljer og virkemåder. Dette vil typisk være en blanding af tekstbårne user stories og konceptbeskrivelser, og visuelle mockups, skitser og flowcharts.  

Snitfladen til udviklingsafdelingen for igangværende projekter er en dedikeret, fælles designfase, hvor et udviklingsteam varetager den nærmere tekniske og strukturelle udlægning af projektet, samt planlægger det egentlige udviklingsforløb. Din rolle i udviklingsdelen af projektet er at sikre, at den reelle, tekniske implementering af konceptet stadig løser det oprindelige behov på den aftalte og bedst mulige måde. Du skal således gennemskue de funktionelle konsekvenser af forskellige tekniske beslutninger, samt sørge for at de nye virkemåder bliver/forbliver optimale i forhold til både interessentens og den generelle brugers behov.

Dine kompetencer

 • Har en relevant IT-rettet uddannelse (fx Cand.it eller lignende)
 • Stor erfaring med brug af online værktøjer til avancerede opgaver
 • Er god til at snakke med mennesker og til at sætte sig ind i deres udfordringer
 • Er god til både at tænke stort og abstrakt, men også koncist og detaljeorienteret
 • Kan formidle dine ideer skarpt og klart både skriftligt og visuelt
 • Teknisk forståelse af (men ikke nødvendigvis praktisk erfaring med) udviklingsprocesser, webteknologi og UI/UX
 • Erfaring med højere læringsanstalter og processerne omkring test og udprøvning af studerende
 • Skrift og tale på dansk og engelsk på højt niveau

Dig som person

Du finder glæde i selv at være med til at finde de bedste løsninger og motiveres af at opnå overblik og ejerskab over applikationen.

Det forventes også, at du trives med at arbejde med frihed under ansvar, er detaljeorienteret og vigtigst af alt, at du er en god teamplayer.

Du er ikke blot tilfreds med at få hakket noget af og så videre til næste opgave. Du går op i den værdi, der skal skabes og at det aftryk, du farver platformen med, er fagligt sundt.

Du leder efter en arbejdsplads med god Work-Life-Balance, hvor du kan ”falde til” og bare have det godt, mens du gør det, du kan lide.

Virksomheden

UNIwise er et software- og konsulenthus, der leverer den cloudbaserede test- og eksamensplatform WISEflow. UNIwise er udsprunget af uddannelsessektoren som spinout fra Aarhus Universitet og mange har på forskellig vis en lang baggrund i uddannelsesverdenen. Derfor er UNIwise også funderet i og arbejder kontinuerligt for at besidde stor viden og forståelse for den palette af pædagogik, administration og faglighed, som moderne uddannelse i dag rummer.

Gennem eksamensplatformen WISEflow og et stærkt team af udviklere, konsulenter og supportere stræber UNIwise efter at gøre en forskel for uddannelsesverdenen i dag og i fremtiden.

UNIwise samarbejder i dag med over 100 uddannelsesinstitutioner i Norden, Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Belgien, Østrig, Portugal mv. og beskæftiger omkring 40 personer og har hovedsæde i Aarhus samt kontorer i Manchester, UK og Skien, Norge.

UNIwise kan tilbyde dig:

 • et uformelt arbejdsmiljø med højt til loftet, samt dedikerede og motiverede kollegaer
 • et centralt arbejdsområde med alsidige opgaver og med stor selvstændighed i udførelsen
 • mulighed for fleksible arbejdstider og fleksibilitet i arbejdsudførelsen
 • ansættelse i en dynamisk virksomhed der ekspanderer internationalt
 • gode personaleforhold med sundhedssikring, frokostordning, frugt, fredagsmorgenbrød, div. drikkevarer, sociale arrangementer og fester mv.
 • mulighed for medarbejder-anparter efter et års ansættelse

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt. Mere information om stillingen kan fås ved henvendelse til Head of Research & Solutions, Mads Stenhøj Andresen på telefon 2161 5515.

Send din ansøgning via portalen hurtigst muligt. Sammen med ansøgning bør medsendes CV, relevante eksamensbeviser, samt referencer. Der forventes afholdt samtaler løbende og over minimum to samtalerunder, hvor den første altid er som videomøde.

Gem job