IT-ko­or­di­na­tor med teknisk baggrund til kontoret for Tvær­gå­en­de Di­gi­ta­li­se­ring og IT i So­ci­alsty­rel­sen


Har du en solid teknisk it-faglig baggrund, kan du sikre overblik og fremdrift på såvel små som store opgaver, og ligger det naturligt for dig at skabe udvikling og forandring gennem digitalisering med afsæt i din store tekniske erfaring? Så har vi en spændende stilling til dig!

Vi tilbyder…

Kontoret for Tværgående Digitalisering og IT søger en teknisk IT-koordinator, som kan agere sparringspartner og støtte kollegaer og resten af forretningen fra en teknisk vinkel. Du bliver en del af et kontor, der står over for en række spændende digitaliseringsopgaver, som skal effektivisere og optimere flere af vores forretningskritiske systemer. Du skal være med til at sikre, at vi kommer godt i mål. Vi lægger vægt på det professionelle samarbejde med gode relationer, god dialog og sparing på tværs af teams i kontoret og med resten af forretningen, som en hel naturlig og nødvendig del af hverdagen.
Socialstyrelsens it-platform varetages af eksterne leverandører, og kontoret har derfor stor fokus på et tæt og værdiskabende samarbejde med leverandørerne, for at sikre effektive snitflader og optimal it-drift.

Stillingsbeskrivelse

Du kommer primært til at arbejde med kontorets mere tekniske projekter og opgaver med digitalisering og systemforvaltning sammen med kolleger og øvrige fagkontorer. Med din tekniske forståelse, kommer du til at understøtte de øvrige teams i kontoret med din viden og erfaring med området.
Som IT-koordinator er det derfor vigtigt at kunne formidle viden og bygge bro mellem fagområderne, IT og leverandører, herunder at kunne stille de rigtige tekniske spørgsmål og forklare sig på en forretningsorienteret måde. Du vil komme til at arbejde med forskellige it-projekter, og gennem din projektledelse skal du kunne planlægge, gennemføre og motivere deltagere, så den forventede fremdrift sikres og projektet kommer godt i mål.

Opgaverne består bl.a. af:

 • Afdækning af behov, definering af krav og konkurrenceudsættelse af diverse it-ydelser
 • Projektledelse og koordinering af it-projekter og opgaver på tværs af Socialstyrelsen
 • Systemansvarlig for Socialstyrelsen datawarehouse og andre it-systemer
 • Teknisk vurdering af nye systemer og kravstillelse hertil
 • Understøttelse af ledelsen samt øvrige teams
 • Videreudvikle og effektivisere kontorets arbejdsgange og procedurer i forhold til anskaffelse, implementering og vedligeholdelse af it-systemer

Din profil

Du har erfaring med it- og digitaliseringsområdet, herunder it-projektledelse. Vi forventer, du har en it-relateret uddannelsesbaggrund, eller på anden vis kan dokumentere dine kompetencer og erfaring med området.

Som person er du samarbejdsorienteret, analytisk og struktureret. Du er en teamplayer og af natur altid opsøgende på opgaver og behov. Du kan spotte optimeringsmuligheder og er god til at finde løsninger på udfordringer. Du har overblik og er kvalitetsbevidst i dit arbejde og sikrer, at dine opgaver bliver fulgt til dørs. Du befinder dig godt i et snorlige miljø, hvor procedurer og årshjul skaber ensartethed og smidig opgaveløsning.

Tværgående Digitalisering og IT har en central rolle i forhold til at opbygge gode samarbejdsrelationer, både internt og ift. samarbejdspartnere. Det er derfor vigtigt, at du har en forretningsorienteret tilgang og evner at agere som kontorets ambassadør.

Desuden lægger vi vægt på, at du …

 • kan arbejde selvstændigt, effektivt og resultatorienteret
 • kan identificere behov og bidrage til udviklingen af nye og effektive løsninger
 • kan udvikle og optimere effektive arbejdsgange
 • kan vidensdele samt samarbejde godt internt og eksternt
 • er positiv, udviser engagement og motivation både fagligt og socialt
 • er omstillingsparat, ambitiøs og fleksibel
 • formidler mundtligt og skriftligt klart og præcist med overbevisning og troværdighed
 • kan agere inden for rammerne af god embedsmandsskik.

Om kontoret

Tværgående Digitalisering og IT har 22 ansatte og er en del af Socialstyrelsens søjle for Struktur og
Forretningsunderstøttelse. Kontoret er opdelt i fire teams: IT-support, Teknik og Arkitektur, Digitalisering, samt I-sikkerhed. Du vil referere til lederen for Digitaliseringsteamet. Vi arbejder ud fra en forretningsorienteret tilgang, hvor alle i kontoret bærer ansvaret for et højt serviceniveau. Høj kvalitet i opgaveløsningen går hånd i hånd med kollegial sparring og en uhøjtidelig omgangsform, hvor vi altid ser muligheder frem for begrænsninger. Vi er et kontor, hvor vidensdeling vægter højt og er en naturlig del af hverdagen. Vi tager alle ansvar for det gode arbejdsklima og prioriterer det gode samarbejde både internt og eksternt.

Socialstyrelsen er en arbejdsplads med en spændende, relevant og travl hverdag, et stærkt kollegialt sammenhold på tværs af Socialstyrelsen og et højt ambitionsniveau. Vi tilbyder fleksible arbejdsvilkår med mulighed for hjemmearbejdsdage efter aftale. Socialstyrelsen er en pendlervenlig arbejdsplads med mange ansatte fra både Sjælland og Jylland og ligger under 10 minutters gang fra Odense Banegård.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er en fast fuldtidsstilling med tiltrædelse den 1. december 2021 eller hurtigst muligt.

Du ansættes som IT-koordinator. Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og den relevante organisation.

Hvis vi tilbyder dig stillingen, kan du blive bedt om at sende en privat straffeattest til brug for vurdering af, om du kan ansættes i stillingen. Ansættelse er således betinget af både fremlæggelse af straffeattesten, og af tilfredsstillende oplysninger i attesten.

Stillingens ansættelsesområde er Social- og Ældreministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdssted er Socialstyrelsen i Odense, Edisonsvej 1, 5000 Odense C.

Ansøgningsfrist og afholdelse af samtaler

Du sender din ansøgning og relevant dokumentation (CV og eksamenspapirer) elektronisk via stillingsopslaget på vores hjemmeside www.socialstyrelsen.dk. Der er ansøgningsfrist den 23. september 2021 kl. 12.00.

Vi forventer at afholde 1. samtalerunde i uge 39 og 2. samtalerunden i uge 40. Der vil indgå en case-opgave samt testforløb for kandidater, som går videre til anden samtalerunde.

Vil du vide mere?

Du kan få flere oplysninger om stillingen og Socialstyrelsen ved at kontakte Leder for Digitaliseringsteamet, Jes Rønnow Lungskov på telefon 42 77 76 50 eller It-chef, Helle G. Berg på telefon 40 95 51 54.


Socialstyrelsen bidrager aktivt til en vidensbaseret socialpolitik, der medvirker til effektive sociale indsatser til gavn for borgerne. Vi har over 450 ansatte, som løser forskellige opgaver i forbindelse med udvikling og implementering af nye socialpolitiske initiativer. Vi arbejder tæt sammen med kommuner, ministerier, civilsamfundsaktører, uddannelsesinstitutioner, forskere og private leverandører. Vi er en del af Social- og Ældreministeriets koncern, og vores hovedsæde ligger i Odense.

Socialstyrelsen ser en styrke i mangfoldighed og arbejder for at fremme ligestillingen. Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingerne.

Gem job