People Leader til agil it-or­ga­ni­sa­tion med fokus på udvikling


Som Agile People Leader har du en central rolle i at facilitere medarbejdernes trivsel og udvikling med fokus på mennesket, kultur og kommunikation. Det er essentielt, at du stræber efter at skabe et miljø baseret på gensidig tillid, hvor kompetente og motiverede medarbejdere og teams trives og sikrer udvikling og support af Energinets it-produkter og -services. Din arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia med mulighed for hjemmearbejde og stor fleksibilitet i forhold til at tilrettelægge dit arbejde.

Fokus på trivsel og udvikling af mennesker

Du bliver en del af et større lederteam og refererer ind til en Centerhead i IT. Du kommer ind i en forholdsvis ny it-organisation med fokus på agil transformation, hvor vi dyrker beslutningskraften i teamet. Du får en unik mulighed for at være med til at påvirke og understøtte hele den organisatoriske transformation i IT. Alt er ikke mejslet i sten, så du er i høj grad selv med til at skabe rollen og påvirke organisationen i samarbejde med Center Heads og dine Agile People Leader-kolleger. Du bliver Agile People Leader for ca. 30 medarbejdere med forskellige profiler som fx. udvikler, scrum master og IT-specialist.

Dit overordnede fokus er på menneskers udvikling og trivsel, fremfor leveranceansvar og faglig ledelse, som varetages af en Product Owner. Det er din opgave at sikre sammenhænge mellem it-strategiske retninger, forretningens ambitioner og it-organisationens leveranceevne.Du er i samarbejde med Product Owner, Product Manger og Center Heads ansvarlig for, på kort og lang sigt, at udvikle og rekruttere de efterspurgte kompetencer samt sikre etablering og udvikling af teams. Samtidig faciliterer du medarbejdernes faglige og personlige udvikling gennem formelle og uformelle samtaler, coaching og sparring. Du arbejder tæt sammen med Scrum Mastere om performance og trivsel i teamet, hvor dit fokus primært er på individet. Endeligt er du ansvarlig for insourcing af konsulentydelser og sikrer aftaler med leverandører i tæt samarbejde med indkøbsafdelingen. Du har ligeledes blik for den langsigtede udvikling af kompetencer og indgår idialog med såvel forretningen og it-organisationen som strategiske leverandører, uddannelsesinstitutioner og andre aktører i energibranchen.

Da få af vores medarbejdere har arbejdsplads på Energinets kontor i Ballerup, skal du være indstillet på at tage til Ballerup et par gange om måneden.

Erfaren Agile People Leader med strategisk overblik

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men vi forventer, at du har 3- 5 års erfaring med personaleledelse i en it-udviklingsorganisation. Samtidig er du helt afklaret med, at du ønsker et lederjob med fokus på mennesker, trivsel og udvikling, fremfor leverancer. Du har desuden erfaring med forandringsledelse og agile udviklingsmetoder – og du har lysten og evnen til at sætte dig ind i en kompleks forretning.

Som person og leder har du et højt personligt drive og et smittende engagement, ligesom du er en god relationsskaber. Du kan lide at dele viden og formår at skabe et harmonisk miljø med et godt sammenhold og masser af energi. Du skal i høj grad selv være forandringsparat, men skal også kunne drive store forandringer og gå foran

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med CV og andre relevante bilag via linket ”søg jobbet her”. Vi indkalder løbende til 1. samtaler, som afholdes online. Vi forventer at afholde 2. samtaler d. 24. og 27. september på vores hovedkontor i Fredericia. Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte HR Partner Maj Norman på telefon 52 15 91 16. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.


Energinet IT understøtter koncernen og koncernens forretningsenheder med it-udvikling og -drift. IT skal sikre, at Energinets forretningsprocesser understøttes effektivt og sikkert med informationsteknologi. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Se film om Energinet.

Gem job