En­heds­le­der til it-sikkerhed på ope­ra­tio­nelt niveau

Giver det mening for dig, at it-sikkerhed skal være til dagligt brug? Og har du lyst til at sætte dit præg på, hvordan it-sikkerhed udfoldes i praksis i en stor og mangfoldig organisation, der udfører en vigtig samfundsbærende opgave? Til udvikling og drift af vores nyoprettede funktion for operationel it-sikkerhed søger vi nu en enhedsleder, der kan smøge ærmerne op og tage fat.

Dine opgaver

Stillingen er nyoprettet, og du skal, i samarbejde med enhedens øvrige ledelse og medarbejdere, i gang med at opbygge og implementere en funktion med fokus på operationel it-sikkerhed. Operationel it-sikkerhed betragtes som en driftsdisciplin, hvorfor arbejdet foregår i tæt samarbejde med medarbejdere og ledere i Kriminalforsorgens øvrige it-driftsorganisation. Der er en solid grundstamme bestående af 5 medarbejdere, der allerede er godt i gang med at håndtere it-sikkerhedsopgaverne. Det forventes, at der skal udvides, i takt med at opgavemængden og –mangfoldigheden vokser. 

Du arbejder sammen med mange mennesker med forskellige baggrunde og indgangsvinkler til opgaverne. Du veksler mellem at arbejde med at opnå resultater gennem dine medarbejdere, samtidig med at du håndterer egne leverancer, og samtidig med at du deltager aktivt i arbejdet i ledergruppen.

Du får et stort selvstændigt ansvar i opgaven med at få den operationelle it-sikkerhed sat på skinner. Det drejer sig om rent it-faglige, praktiske opgaver og vurderinger, og det drejer sig om opgaver af mere administrativ art. Der vil være behov for dit ledelsesfokus på fx kompetencer og kompetenceudvikling, støttesystemer, automatisering, kvalitet, arbejdsgange og kontaktflader. 

Eksempler på opgaver, der skal udføres i dit team, kunne være integritetskontroller, sikring af korrekt og effektiv logning, implementering af sikkerhedsovervågning, sårbarheds- og perimeterscanninger, disaster-recovery-øvelser samt håndtering af sikkerhedshændelser, trusselsmeldinger og incidents. Du står for løbende opfølgning og rapportering både eksternt og internt. Du får mulighed for at sætte dit præg på it-organisationens overordnede arbejde med opbygning af sikkerhedspolitikker og standarder, ligesom der venter en opgave i at sikre udvikling og implementering af sikkerhedsstandarder for infrastruktur og systemer.

Hvem er du? 

Du har solid erfaring inden for arbejdet med it-drift, gerne fra en it-driftsorganisation. Du har måske erfaring som leder eller projektleder - det er ikke så afgørende. Det vigtigste er, at du har en leder i maven, og at du har lyst til at arbejde med dit fag i tæt samspil med andre mennesker, hvor du brænder for at sætte tydelig retning.

Din uddannelsesmæssige baggrund kan være it-teknisk, fx datafagtekniker, it-faglig PBA eller lignende. Du kan også have en akademisk uddannelse, fx datalog, ingeniør, cand.it. eller lignende. Vi lægger vægt på, at du kan bruge dine kompetencer i praksis, så du får afsluttet dine opgaver med fokus på god kvalitet. 

Du har en høj grad af struktur og orden i udførelsen af dit arbejde, og du sørger for, at både dine egne og dine medarbejderes leverancer kommer ud over rampen. Du trives i samarbejdet med mange mennesker med forskellige baggrunde, og du kan balancere håndteringen af fortrolige oplysninger med en åben og inddragende ledelsesstil.

Du er en skarp kommunikator skriftligt og mundtligt. Du trives i et job med mange relationer både til kolleger og ledere på alle niveauer, hvor du opleves som åben og tilgængelig og optræder med empati og situationsfornemmelse. Du kan udfordre os på en konstruktiv og løsningsorienteret måde, samtidigt med at du forstår og respekterer kompleksiteten i en stor organisation.

Derudover lægger vi vægt på, at du har it-værktøjskassen i orden. Du er ITIL-certificeret eller parat til at blive det, og du kan begå dig i et broget it-landskab med overordnet og bred forståelse for dets teknologier. Samtidig finder du det meningsgivende at arbejde med digitalisering i en organisation, der rummer mange fagligheder.

Vi tilbyder

Vi tilbyder et spændende job med en bred vifte af opgaver og projekter i en organisation i rivende udvikling med masser af dygtige og engagerede kollegaer. Du kommer med på en digital transformationsrejse, hvor vi er ved at opbygge en fagligt stærk it-organisation, der i tæt dialog med forretningen skal sikre en effektiv, moderne og specialiseret it-understøttelse af Kriminalforsorgens virksomhed. 

Vi lægger vægt på, at vi er gode hver for sig, men det er sammen, vi er bedst. Og selvom vi oftest har travlt og ikke altid kan forudse, hvordan en dag forløber, så stræber vi efter, at vores kompetencer vedligeholdes og udvikles.

Som enhedsleder får du en afvekslende arbejdsdag med en blanding af planlagte opgaver og af og til akutte opgaver, der kræver hurtig omstilling og indsats. Vi har et godt arbejdsmiljø præget af en god omgangstone og engagerede og kompetente kolleger. Vi stiller krav til hinanden, og hjælper hinanden, til vi i fælleskab er i mål med opgaven. 

Vores arbejdsplads er centralt beliggende på en attraktiv adresse midt i København, på det skønne Christianshavn tæt på metro og de nye inderhavnsbroer. 

Om os

Stillingen er placeret i It Service, som er en del af Center for IT og Digitalisering. I Center for IT og Digitalisering er vi ca. 80 medarbejdere, der arbejder med drift, support, udviklingsprojekter, databeskyttelse og informationssikkerhed samt systemforvaltning og vedligeholdelse.

It Service består af en fagchef, tre enhedsledere og ca. 30 medarbejdere. It Service har ansvaret for drift, infrastruktur, vedligeholdelse, teknisk support af it-systemerne og naturligvis it-sikkerhed i operationelt perspektiv. Du vil skulle samarbejde med kolleger på tværs af centret og resten af Kriminalforsorgen. 

Løn- og ansættelsesvilkår 

Ansættelse sker i henhold til relevant overenskomst, afhængig af dine kvalifikationer, og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsesområdet er Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Arbejdsstedet er Direktoratet for Kriminalforsorgen, Strandgade 100, 1401 København K. 

Sikkerhedsgodkendelse er en forudsætning for ansættelse, ligesom at du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem din ansættelse.
Deltagelse i vagtordning indgår i stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fagchef Henning Thomsen på telefon 72 55 94 50.

Ansøgning 

Stillingen søges elektronisk via knappen ”Søg jobbet her”. 

Ansøgning, CV, dokumentation for uddannelse samt andet relevant materiale skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest søndag den 17. oktober 2021.

Vi indkalder til samtaler løbende.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Kriminalforsorgen begrænser kriminalitet og skaber tryghed i samfundet. Det har vi tilfælles med politiet, anklagemyndigheden og domstolene, som er de andre myndigheder i straffesagskæden. Vi sikrer, at domstolenes domme bliver fuldbyrdet. Det er både frihedsstraffe, som afsones i fængsler og arrester eller med fodlænke, og tilsyn i forbindelse med betingede domme, herunder samfundstjeneste. Vi fører også tilsyn med prøveløsladte. Straf bliver gennemført med den nødvendige kontrol og sikkerhed, men også med støtte og motivation, så de dømte ikke falder tilbage til kriminalitet. Kriminalforsorgen består af et direktorat og fire områder og beskæftiger ca. 4300 medarbejdere. Lidt over halvdelen er fængselsbetjente.

Gem job

Kriminalforsorgen
Publiceret: 16. september 2021

Arbejdssted

Location København