IT-drifts­chef til Høje-Taastrup Kommune


Kunne du tænke dig et job, hvor du er tæt på driften samtidig med, at du har det strategiske blik for de gode IT-løsninger organisationen har brug for? Og vil du være IT-driftschef i en kommune, hvor IT og digitalisering er prioriteret som et vigtigt indsatsområde?

Så grib chancen og bliv en del af Høje-Taastrup Kommune. Vi en ambition om at stå bedst muligt rustet til den digitale udvikling. Borgernes oplevelse af vores serviceydelser, nye omlægninger af IT-systemer og vigtigheden af cybersikkerhed kræver, at vi er dygtige i det daglige samarbejde om IT og digitalisering.

Som IT-driftschef får du det ledelsesmæssige ansvar for IT-drift og IT-arkitektur. Du får en helt central rolle for hele vores organisation, da du sikrer, at IT-afdelingens support og driftsopgaver løses professionelt. Samtidig er du i god dialog med vores eksterne IT-samarbejdspartnere, hvor du bidrager til, at kommunens IT-platform- og arkitektur er moderne og (drifts)-sikker.

Dine opgaver vil blandt andet være at:

  • Sætte nationale og fælleskommunale dagsordener for IT-udvikling ind i en lokal kontekst
  • Bidrage til at implementere en række væsentlige tværgående systemer og standarder (MitID, NNSIS, IDM og meget mere).
  • Sikre at IT-afdelingens support og driftsopgaver løses professionelt, hvor du systematisk arbejder med dokumentation og den gode brugeroplevelse
  • Udvikler kommunens område for cybersikkerhed
  • Har et tæt samspil med organisationen omkring nye tiltag på IT-området
  • Prioriterer kommunikation om IT-afdelingens ydelser

Du bliver leder af en afdeling med 15 kompetente og erfarne medarbejdere, som løser opgaver indenfor IT-forretningsudvikling- og infrastruktur, support og drift. Herudover er du en central aktør ind i kommunens IT-visitationen, som godkender nye løsninger, og du er desuden ansvarlig for vores tætte samarbejde med Fujitsu, som drifter størstedelen af kommunens servere.

Du får en social medarbejdergruppe fyldt med humor – og som værdsætter de uformelle møder, hvor bl.a. torsdagskagen er vigtig. Vi vil gerne lære endnu mere om hinandens fagligheder og opgaver og det glæder vi os til, at du hjælper med at understøtte.

Du skal - sammen med medarbejderne - sætte et teknisk og organisatorisk aftryk, som er nationalt og fælleskommunalt baseret, men med et fokus der passer til Høje-Taastrup Kommune. Du er derfor god til at skabe mening og vise vejen for at mål og ambitioner omsættes til konkrete handlinger, der kan driftes i den virkelige verden.

Du har en god forretnings- og organisationsforståelse, som du kan sætte i spil i både dialogen med medarbejderne og med kommunens fagcentre og eksterne samarbejdspartnere. Heri ligger også, at du følger op på aftalte leverancer både i forhold til udviklings- og driftsmedarbejdere og fra eksterne leverandører.

Du synliggør IT-afdelingen ved hjælp af din klare og tydelige kommunikation og er god til at danne arbejdsrelationer i de samarbejder, du indgår i. Derudover har du et godt bruger- og serviceperspektiv i forhold til de mange brugere, hvor dialog og kommunikation er vigtigt.

Du bliver bindeleddet mellem IT og kommunens digitaliserings-, projektledelses og GDPR-medarbejdere. Dette bindeled er vigtigt, da det særligt er her, der sættes strøm til teknologien, og hvor de gode løsninger tilpasses den kommunale kernedrift.

Du ser sammenhænge og bringer kompetencer i spil. Du er ikke specialist på alle områder, men du er garant for, at medarbejderne i afdelingen er klædt på til at håndtere den daglige drift og kan indgå i dialog om videreudvikling af digitale projekter. Det betyder også, at du er dygtig til at uddelegere opgaver og ansvar til dine medarbejdere.

Du tager dig tid til at lytte til dine medarbejdere, og du prioriterer at være tilgængelig i et rimeligt omfang. Du tager dig tiden til at få alle med ombord og skabe fælles kurs med fokus på resultatet.

Du giver medarbejderne ansvar, og giver rum for, at opgaver ofte kan løses forskelligt. Du er en leder, der tror på, at tillid mellem mennesker er det, der driver en god produktiv arbejdsplads.

Du har formentlig flere års erfaring med IT-teknisk ansvar for drift og udvikling i en kommunal kontekst. Du formår at tale fagligt med medarbejderne i driften samtidig med, at du formidler vigtige IT-tematikker og perspektiver ind i fx en chefgruppe eller i anden strategisk sammenhæng.

Du bliver en del af et lederteam på 11 i Byrådscentret. Vi er en gruppe af erfarne og hjælpsomme ledere, der gerne træder til og giver sparring eller et godt råd. Du refererer til digitaliserings- og borgerservicechef Klaus Gade Fisker. Du vil i samarbejdet med Klaus møde en uformel ledelsesstil med fokus på både den strategiske retning og hverdagsdrift. Klaus og den øvrige ledergruppe har desuden forventninger om et smidigt samarbejde mellem medarbejdere på IT- og digitaliseringsområdet, hvor det er afgørende, at vi gør hinanden gode i det fælles samarbejde med resten af Høje-Taastrup Kommune.

Ansøgningsfristen er søndag den 3. oktober 2021.

Vi afholder 1. samtale den 7. oktober og 2. samtale den 13. oktober. Hvis du går videre til 2. samtale, skal du være indstillet på at afsætte tid til at besvare et spørgeskema til en personprofil.

Ansættelse er pr. 1. december 2021 eller snarest muligt.

Ansøgning, CV og andre relevante dokumenter sendes via ansøgningsknappen "Søg jobbet her" nederst på siden.

Løn og -ansættelsesvilkår sker efter overenskomst mellem KL og den relevante faglige organisation. Lønnen aftales konkret ud fra baggrund og erfaring. Vi indhenter referencer fra tidligere ansættelser i forbindelse med ansættelsen.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Digitaliserings- og Borgerservicechef Klaus Fisker på 21516511 eller mail klausfi@htk.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Gem job

Høje-Taastrup Kommune
Publiceret: 17. september 2021

Arbejdssted

Location Høje-Taastrup