Erfaren Scrum Master til ERP ART


Energinet står for at etablere, drive og vedligeholde Danmarks overordnede el- og gasnet inklusiv alle udlandsforbindelser. Både gas- og elnettet er som led i den grønne omstilling under væsentlig ud- og ombygning, og IT spiller en stor rolle i understøttelsen og udviklingen af dette.

Omstillingen til et 100 % grønt energisystem kræver, at vi udvikler nye løsninger i et højt tempo, hvilket betyder, at vi også skal omstille os i Energinet. Vi er i gang med at afprøve nye arbejdsformer og metoder, som kan hjælpe os til at træffe hurtigere beslutninger, øge vores innovationskraft og styrke det tværgående samarbejde. Den igangværende transformation med agile metoder er et centralt omdrejningspunkt – og til at hjælpe os med dét, søger vi til vores ERP ART en erfaren Scrum Master til at sikre en succesfuld eksekvering af de agile udviklingsmetoder.

Du bliver en del af en organisation hvor fleksibilitet spiller en afgørende rolle. Du får derfor tilbudt et fuldt kontor-setup til en god hjemmearbejdsplads for at kunne afveksle bedst muligt med at være på vores hovedkontor i Fredericia og hjemme.

Fokus på mennesker, processer og facilitering

Som Scrum Master får du en væsentlig rolle i vores agile transformation. Med fokus på at skabe de optimale betingelser for ERP ART’en har du et stort drive og øje for, hvordan den agile tilgang kan bidrage til teammedlemmernes trivsel og samtidig opnå resultater i overensstemmelse med virksomhedens værdier, principper og forretningsmæssige mål.

Dine centrale ansvarsområder bliver at fungere som Scrum Master for 2 agile teams, understøtte samarbejdet og koordinationen mellem teammedlemmerne og ART-ledelsen (Product Management og ART arkitekter) samt ”Shared Services”, identificere risici og forhindringer i de to teams, som har konsekvenser for fremdriften i aktiviteterne og eventuelt eskalere dem til ART-ledelsen. I forlængelse heraf sikrer du konstant fokus på formålet med aktiviteterne.

Som Scrum Master har du ansvar for løbende at coache alle teammedlemmer i det agile tankesæt og tilhørende metoder. Du mestrer derfor både facilitering, coaching, training og mentoring.

Dine primære opgaver bliver at:

 • Være Scrum Master for de to teams i ERP ART´en.
 • Støtte PM/PO ifm. Pre-Planning forud for PI Planning.
 • Understøtte og coache teamet i agile arbejdsmetoder, sætte scenen og give klare rammer, inden for hvilke teammedlemmerne kan samarbejde og agere selvstyrende.
 • Facilitere events - i samarbejde med teamet og Product Owners.
 • Agere forandringsagent for den agile transformation.

Metodestærk og motiverende profil med lyst til at arbejde med mennesker og processer

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, da vi først og fremmest vægter, at du har:

 • Et agilt mindset.
 • En Scrum Master certificering.
 • Minimum 3 års erfaring som Scrum Master.
 • Erfaring forandringsledelse i et agilt setup.
 • Kendskab til SAFe.
 • Erfaring med at bruge Azure DevOps JIRA eller lignende.
 • Kendskab til ERP-systemer vil desuden være en væsentlig fordel.

På det personlige plan er du empatisk og nærværende. I kraft af din strukturerede og metodiske tilgang har du særdeles gode faciliteringskompetencer. Du kommunikerer med gennemslagskraft og respekt og fungerer særdeles godt i et team, hvor du qua din rolle har et særligt fokus på relationer og samarbejde. Du er ambitiøs og kan lide at blive udfordret i dine opgaver.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”Søg jobbet her”. Vi holder samtaler løbende og lukker rekrutteringen, når vi har fundet den rette kandidat – så vent ikke for længe med at sende din ansøgning. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Agile People Leader Tina Abrahamsen på telefon 24 67 37 30. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Ansøgningsfrist: 10. oktober 2021.

Energinet IT understøtter koncernen og koncernens forretningsenheder med it-udvikling og -drift. IT skal sikre, at Energinets forretningsprocesser understøttes effektivt og sikkert med informationsteknologi. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Se film om Energinet.

Gem job