Teamleder til ny­e­tab­le­ret IT-drift­steam


Vil du være med til at etablere, konsolidere og udvikle vores nye IT-organisation? Brænder du for den forskel god ledelse kan gøre? Så er du måske vores kommende teamleder for vores helt nye IT-driftsteam.

Færdselsstyrelsen er i rivende udvikling. Siden 2016 har vi været placeret i Ribe som en del af Trafikstyrelsen, men den 1. januar 2020 blev Færdselsstyrelsen en selvstændig styrelse under Transportministeriet. Den 1. oktober 2021 overtager vi en ny stor opgave på kørekortområdet, som mere end tredobler vores organisation. Vi står med andre ord overfor en periode med store og ambitiøse mål på færdselsområdet, hvor IT og digitalisering vil have en central rolle.

Om stillingen

Færdselsstyrelsens IT-opgaver er hidtil blevet løst i Trafikstyrelsen. Din opgave bliver, i tæt samarbejde med det øvrige kontor for IT og Digitalisering, at hjemtage driftsopgaven til Færdselsstyrelsen - og herefter som ansvarlig for den videre drift og vedligehold af nuværende samt kommende IT-systemer. Som teamleder for IT-Drift vil du blandt andet være ansvarlig for:

 • Personaleledelse samt koordinering i teamet
 • Drift af IT-infrastruktur og telefoni i samarbejde med Statens IT samt andre leverandører
 • Applikationssupport og systemforvaltning
 • Teknisk IT-sikkerhed og informationssikkerhed
 • Styring af roller og rettigheder på tværs af systemlandskab
 • Leverandøransvarlig for driftsrelaterede leverandører
 • Implementering og vedligehold af driftsrelaterede IT-processer (procesejer)
 • Projektledelse af projekter indenfor eget fagområde
 • Implementering og drift af superbrugerorganisation
 • Udarbejdelse og implementering af KPI’er
 • IT-beredskab, IT-revision og tilsyn

Det er således en alsidig funktion, og du skal selv være med til at opbygge og videreudvikle teamet. Du vil referere til kontorchefen for IT og Digitalisering samt indgå i kontorets ledergruppe.

I forbindelse med drift og vedligehold af styrelsens IT-systemer, vil du skulle arbejde tæt sammen med Færdselsstyrelsens øvrige medarbejdere og ledere, for at sikre den bedst mulige IT-understøttelse af styrelsen forskelligartede forretningsområder.

I Færdselsstyrelsen har vi fokus på at udvikle en kultur, hvor vi tager ansvar på tværs af organisationen. Vi ved nemlig, at vi er hinandens forudsætninger for at lykkes med organisationens mål. Meningsskabende ledelse, med fokus på læring og rum til handlekraft, er en del af vores ledelsestænkning og grundlaget for den kultur, vi ønsker udviklet. Vi er nået langt – men vi vil gerne endnu længere. Og du skal i tæt samspil med dit team, den øvrige ledelse og resten af organisationen udvikle og understøtte implementering af Færdselsstyrelsens strategi og værdigrundlag - og skabe sammenhængende og tværgående løsninger.

Som teamleder har du naturligvis personaleledelsen af dit team, ligesom du har udpræget fagforståelse og er en dygtig faglig leder.

Din personlige profil

Du skal arbejde selvstændigt, men samtidig kunne skabe gode samarbejdsrelationer. Du kan bidrage til at skabe mening, klarhed og følgeskab, og du trives i et travlt, tværfagligt miljø præget af pionerånd. Du bidrager også til udviklingen og samarbejdet i ledergruppen og som sparringspartner for kontorchefen.

Professionelt forventer vi, at du har en relevant, længerevarende uddannelse og gerne erfaring fra et lignende job. Vi lægger særligt vægt på, at du:

 • har erfaring som personaleleder
 • har erfaring med sikkerhedsstandarder - herunder ISO 27701
 • har erfaring med ITIL – og gerne certificeret.
 • har gode mundtlige og skriftlige formidlingsevner
 • er struktureret, samarbejdende og selvkørende.

Løn og ansættelsesforhold

Stillingen er en fast stilling, der er til besættelse snarest muligt, og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.

Det er en betingelse for ansættelsen, at sikkerhedsgodkendelse kan opnås og opretholdes under hele ansættelsen.

Dit ansættelsessted vil som udgangspunkt være Færdselsstyrelsens hovedkontor i Ribe, men for den rette kandidat vil det være muligt, at have tjenested på en af Færdselsstyrelsens andre lokationer i Danmark. Der forventes dog fremmøde minimum tre gange om ugen i Ribe.

Yderligere information

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte kontorchefen for IT og Digitalisering Søren B. Nielsen på tlf.: 41 87 17 97.

Send din ansøgning via Færdselsstyrelsens ansøgningsportal senest den 19. oktober 2021.

Vi forventer at afholde første samtaler den 22. oktober og anden samtaler den 27. oktober.

Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle, uanset personlig baggrund, til at søge.


Færdselsstyrelsen er i rivende udvikling, og vi har brug for flere dygtige medarbejdere. Vi er ca. 200 engagerede kollegaer, med forskellige fagligheder og opgaver, og vi står overfor en periode med store og ambitiøse mål på færdselsområdet.

Gem job