It-spe­ci­a­list til Region Midtjyl­lands elek­tro­ni­ske pa­tientjour­nal


Brænder du for at arbejde med vores succesfulde elektroniske patientjournal – MidtEPJ?
Ønsker du et job med stor indflydelse og impact? Så kan du nu blive del af et fantastisk hold med aktiviteter, som er konkrete og meningsfulde for hospitaler og patienter.

Jobbet som integrationsspecialist

Sammen med dine 30 kollegaer i Patientjournal Produkter skal du forvalte MidtEPJ, et it-system som dagligt skaber stor værdi i Region Midtjyllands hospitalers behandling af patienter.
Det er samme elektroniske patientjournal, som er på vej til alle hospitaler i resten af Vestdanmark.

Integrationerne til MidtEPJ er mangeartede og komplekse. Fælles for dem alle er, at de udfylder en kritisk funktion i behandlingen af patienterne.

Hos os får du en varieret hverdag, hvor dine primære opgaver bliver at:

 • Arbejde med kommende og eksisterende integrationer mellem MidtEPJ og systemer inden for og uden for Region Midtjylland
 • Installere og konfigurere de komponenter, der er nødvendige for de pågældende integrationer
 • Kvalitetssikre at integrationer lever op til Region Midtjyllands krav til kommunikation af patientkritiske informationer
 • Overdrage og dokumentere integrationer til driftsorganisationen
 • Udrede fejlindmeldinger på test- og driftsmiljøer
 • Sparre med samarbejdspartnere, leverandører, andre områder i It-afdelingen samt klinisk personale
 • Deltage i tværgående projekter

Udviklingen af MidtEPJ sker hos eksterne leverandører uden for regionen.

En central afdeling i It

Du bliver en del af teamet omkring et komplekst it-miljø, hvor du får engagerede kollegaer med høj faglighed. Vi har alle fokus på at gøre en forskel til fordel for patienter og brugere i Region Midtjylland. Vi er en afdeling, hvor du både kommer til at møde kollegaer med klinisk og teknisk baggrund, placeret i det dynamiske krydsfelt mellem udvikling og drift.

Vi er gode til at tage imod nye kollegaer og lægger stor vægt på indføring i vores arbejdsopgaver gennem et grundigt introduktionsforløb. Du får en faglig mentor, som vil hjælpe dig til rette i afdelingen. I It er vores samarbejde baseret på tillid, og vores værdier og Samarbejdsværdier, som vægter evnen til at kunne samarbejde professionelt lige så højt som faglige kompetence.

Vi har løbende en-til-en-samtaler og medarbejderudviklingssamtaler, så vi kommer omkring trivsel, opgaveprioritering og faglig udvikling.

Fleksible arbejdsrammer

Vi har stor fokus på trivsel, arbejdsglæde og fleksible arbejdsrammer i It-afdelingen. Vores fleksible rammer giver mulighed for at veksle mellem at arbejde hjemme og på kontoret. I It har vi tillid til hinanden, og du vil blive en del af et stærkt fællesskab, hvor vi alle tager medansvar for at levere en sikker og stærk performance, til gavn for borgere, patienter og ansatte i Region Midtjylland.

Hvem er du

Du har en relevant videregående uddannelse bag dig, f.eks. datalog, ingeniør eller datamatiker, og du kan se dig selv indgå naturligt i vores afslappede og imødekommende miljø, der lægger op til sparring om opgaveløsning.

Din arbejdstilgang er analytisk, og du kan gennemskue komplekse sammenhænge og problemstillinger. Du evner at systematisere dine opgaver og kan arbejde både selvstændigt med skarpe deadlines og i projekter, hvor opgaverne kommer løbende. Samtidig forventer vi, at du leverer kvalitet, mens du bevarer dit gode humør og din serviceorienterede tilgang.

Vi forestiller os, at du har erhvervserfaring inden for et eller flere af nedenstående punkter:

Principper for dataudveksling, f.eks. synkron/asynkron kommunikation via en ESB/Integrationsplatform

 • Principper og standarder for integrationer, f.eks. HL7, FHIR eller XML
 • Webservices
 • Softwarearkitektur og komplekse systemlandskaber
 • Scripting på Windows eller Unix

Vi opfordrer dig også til at søge, hvis du er en nyuddannet med interesse, motivation og lyst til at lære nyt.

Er du interesseret?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeleder Henrik Thuren på 2492 2426 / hethur@rm.dk eller teknisk it-konsulent Anders Degn Frederiksen på 2135 8896 / anders.frederiksen@rm.dk

Send din ansøgning senest den 24. oktober 2021. Vi regner med at holde samtaler den 5. november 2021, og du må inden da forvente at skulle lave en personprofil.

Gem job