Software Tester


Er du vild med Build-in Quality? Er du en erfaren tester med styr over detaljen og et godt humør, så har vi jobbet og kollegaerne klar til dig!

Som Software Tester i vores QA team hos Ventu bliver du ansvarlig for alle testrelaterede aktiviteter. Du vil være omdrejningspunkt for udvikling og forbedring af vores metoder, koncepter, teknikker og processer inden for test, bl.a. ved at modne organisationens tilgang til CI/CD.  

Som Software Tester skal du varetage:

 • Identifikation af relevant testgrundlag (beskrivelser af både funktionelle og ikke-funktionelle krav, f.eks. klassiske krav, brugerhistorier og fejlrettelser)
 • Gennemgå testgrundlag for at sikre, at kravene er af en acceptabel kvalitet og kan afprøves
 • Risikoidentifikation og -vurdering
 • Valg af testdækning på grundlag af risikovurderingen og de relevante acceptkriterier, samt udarbejde detaljerede test cases.
 • Opbygning af testsuites
 • Identifikation og udarbejdelse af nødvendige testdata
 • Manuel udførsel af testprocedurer

Microbizz – driver den perfekte storm

Ventu er huset bag Microbizz. Det er markedets mest fleksible system til digitalisering af virksomhedens drift. Vores primære industrier er Facility Management, Service og Forsyningsvirksomhed.

Med Microbizz kan virksomheder digitalisere og tilpasse sig hurtigere, bedre og billigere end virksomheder der anvender andre it-systemer til at understøtte deres drift. Det er fordi vi bar designet Microbizz på baggrund af tre fundamentale principper

Microbizz – Your Way

Alle virksomheder er helt unikke. To virksomheder i samme branche og by, har alligevel helt forskellige processer og tilgange til arbejdet. Det skyldes f.eks. forskelle i kundemiks, i kultur og dermed i måden der arbejdes på. Microbizz er standardsystemet, der ser forskelligt ud for hver virksomhed der anvender det. Microbizz understøtter det som gør virksomheden unik, og tilbyder standard rutiner til alt det øvrige.

Take Back Control

Microbizz er bygget til at man som kunde selv kan opsætte og forandre systemet. Tage fuldt ejerskab og kontrol over systemet. Der kan responderes til behov for forbedringer og ændringer på dage, frem for på uger og måneder som ellers er vanligt med IT-systemer. Det er derfor at Microbizz virksomheder har lettere ved at øge tempo og kvalitet samtidig. Bedre service, hurtigere og billigere. Det ene udelukker ikke det andet.

Samarbejd eller dø

Ingen virksomhed kan klare alt selv i dag. De som lukker sig og prøver, ender ofte på et blindspor, der er langsomt, tungt og dyrt. Nutidens væld af krav, teknologier og innovationsmuligheder, kræver mere åbne og flydende samarbejdsformer. Penge og ressourcer skal kunne løbe begge veje i fødekæden. Microbizz skaber og er en del af et åbent forretningsfælleskab, designet til at virksomheder kan arbejde sammen i mange forskellige former. Tæt integreret. Tæt styret. Digitaliseret.

Personlig profil

Som person har du et stærkt empatisk gen med en god portion ”afslutter” i dig. Du motiveres af at arbejde i et miljø, hvor samarbejde er i højsæde. Du er kommunikativ og brænder for at være den sparringspartner, som dine kollegaer behøver for at kunne arbejde hen imod mere CI/CD. Det er vigtigt, at du kar en stor teknisk viden og virkelig brænder for test.

Faglige kvalifikationer

 • Du taler og skriver både dansk og engelsk flydende
 • 2-5 års erfaring fra en lignende rolle og besidder stor viden inden for test af software
 • Har erfaring med agile udviklingsmodeller, heriblandt SCRUM og CI/CD
 • Kendskab til testværktøjer og værktøjer til automatiseret test
 • Det foretrækkes, at du har en ISTQB Certificering indenfor test, f.eks. ISTQB Foundation eller ISTQB Advanced Test Management.

Ventu tilbyder

At være en del af en positiv og uformel virksomhedsstruktur, der lægger vægt på at få, en til tider hektisk dagligdag, til at gå hånd i hånd med medarbejderudvikling og de sociale relationer.

Personlig trivsel og udvikling er særlig vigtigt for os. Derfor har vi etableret en todelt ledelsesstruktur. Den ene har til formål at arbejde med personlig vækst og trivsel og den anden med faglig udvikling.

Kulturen er teambaseret. Du vil opleve høj grad af tværgående forretningsudvikling som kører i 3 måneders sprints over hele året. Jobbet rummer en høj grad af fleksibilitet. Både i forhold til at få dine egne projekter inden for det, som du synes er sjovt at lave, samt i forhold hjemmearbejde.

Du vil være en del af en virksomhed i vækst, der giver dig mulighed for at udvikle din karriere i mange retninger. Et job hos Ventu, vil meget vel kunne betyde starten på en livs lang karriere med Microbizz.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Mette Gertz på mg@ventu.dk.

Vi indkalder til samtaler løbende.

Tiltrædelse: Snarest.

Gem job

Ventu A/S
Publiceret: 5. oktober 2021

Arbejdssted

Location København