Ambitiøs og engageret me­d­ar­bej­der til teknisk sikkerhed, cyber- og in­for­ma­tions­sik­ker­hed


Vil du have mulighed for at udvikle din faglighed inden for informations- og cybersikkerhed? Og motiveres du af at styre en række tekniske sikkerhedsopgaver på tværs af en kompleks portefølje af it-systemer? Så søger vi lige nu en medarbejder til et team med vægt på høj faglighed og godt samarbejde.

Om stillingen

I Økonomistyrelsens sikkerhedsteam arbejder vi med at sikre sikkerheden i en portefølje af it-systemer, som anvendes på tværs af staten. Vi arbejder på tværs af disciplinerne informationssikkerhed, persondatabeskyttelse og cybersikkerhed og i tæt samarbejde med de enkelte systemers sikkerheds- og systemmedarbejdere, ligesom vi også bistår Økonomistyrelsen internt.

Du vil derfor få en meget varieret hverdag med gode muligheder for at udvikle din faglighed i tæt samarbejde med dygtige kollegaer, og du vil få berøring med nogle af de tungere sikkerhedsdagsordener i staten. Som vores nye kollega vil du særligt komme til at bidrage med tværgående styring af vores tekniske sikkerhedsindsatser, herunder:

  • Videreudvikle vores brug af sårbarheds- og penetrationstest, herunder være ansvarlig for gennemførslen og opfølgningen på disse.
  • Bistand til fastlæggelse af sikkerhedsforanstaltninger på baggrund af en konkret risikovurdering, herunder logning og adgangsstyring.
  • Bistå med fastlæggelse af krav til leverandører og processer for leverandørstyring.
  • Rådgive om gennemførsel af kontroller på de enkelte systemområder.
  • Varetage det løbende koordinerende arbejde i forhold til Statens It og bistå Økonomistyrelsen i denne relation.

Opgaveporteføljen er dynamisk og udvikler sig løbende, så du vil løbende få mulighed for at arbejde med nye opgaveområder.

Om kontoret

Du bliver en del af kontoret ‘Styring og Informationssikkerhed’, hvor vi har ansvaret for den tværgående styring af porteføljen af fællesstatslige systemer. Vi er et tværfagligt kontor med fagligt dygtige, engagerede og ambitiøse kollegaer i et godt arbejdsmiljø med en uformel tone. På sikkerhedsområdet vil du blive en del af et stærkt team på seks personer, hvor vi i hverdagen arbejder tæt sammen med vægt på at bruge og udvikle hinandens kompetencer.

Vores primære fokus er de fællesstatslige systemer, men vi bistår vi også Økonomistyrelsen internt og Finansministeriets koncernfunktioner.

Vi er således også sikkerhedsfunktion for Økonomistyrelsen, og i det daglige indgår vi i en række samarbejdsrelationer på tværs af organisationen, når vi driver en række tværgående opgaver og rådgiver om sikkerhed. Samtidigt lægger vi vægt på at opbygge relevante netværk på tværs af staten.

Vi arbejder med afsæt i vores eget sikkerhedskoncept, der bl.a. baserer sig på ISO 27001, SANS CIS samt de krav til behandling af persondata, som følger af GDPR. Vi udvikler løbende vores sikkerhedskoncept, så det afspejler det aktuelle risikobillede og de forretningsmæssige behov, og vi gør det tæt på og som led i den daglige drift, så vi løbende kan se resultaterne udmønte sig i praksis.

Vi har et højt ambitionsniveau for styring af systemporteføljen, herunder i forhold til informationssikkerhed, persondatabeskyttelse og cybersikkerhed, som afspejler, at vi leverer forretningskritiske systemer til hele staten. Du vil derfor opleve et klart ledelsesmæssigt mandat og opbakning, når du bringer din faglighed i spil og kommer med kvalificerede bud på, hvordan vi kontinuerligt sikrer, at vores indsatser matcher trusselsniveauet.

Om dig

Du har en relevant akademisk baggrund, fx som cand.it. eller cand.merc.aud., og du har erfaring med og stor interesse for cyber- og informationssikkerhed. Det er en fordel, at du har erfaring med at arbejde med indsatser inden for teknisk sikkerhed på et niveau, hvor du kan stille relevante krav til sikkerhedsindsatser og følge op på efterlevelsen. Det er endvidere en fordel, hvis du har erfaring med samarbejde med Statens It.

Det helt centrale er, at du motiveres af opgaven og finder en tilfredsstillelse ved at hjælpe organisationen med hele tiden at gøre sikkerheden bedre.

Vi leder efter dig, som:

  • er analytisk stærk, struktureret og trives i en varieret hverdag med både udviklings- og driftsopgaver og både selvstændigt arbejde og tæt samarbejde med kollegaer.
  • kan formidle vigtigheden og forretningsværdien af sikkerhedstiltag og er god til at opbygge konstruktive relationer med både chefer, teknikere og generalister.
  • tager ansvar for dine opgaver, griber bolden når den bliver kastet til dig og sætter en ære i at levere et godt produkt.
  • kan formidle mundtligt og skriftligt på en letforståelig måde og trives i en organisation, der lægger vægt på skriftlige produkter af høj kvalitet.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes efter gældende overenskomst med mulighed for individuel forhandling alt efter kvalifikationer.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT og opretholde denne under hele din ansættelse.

Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner, pt. Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriets departement, Statens Administration, Statens It og Økonomistyrelsen.

Flere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Pia Hansen på tlf. 20 48 39 61.

Ansøgning

Hvis stillingen har din interesse, så tryk på ”Søg jobbet her” og send din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag. Vi skal modtage din ansøgning senest torsdag den 28. oktober.

Vi læser ansøgninger og indkalder løbende til samtale. I forbindelse med 2. samtaler vil der blive anvendt en case.

Økonomistyrelsen opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Gem job