Product Owner til Ap­pli­ca­tion Ma­na­ge­ment-team


Er du forretnings- og samarbejdsorienteret med en evne til at skabe professionelle relationer? Har du en solid faglig forståelse for applikations-laget og den underlæggende infrastruktur? Så er det måske dig vi søger som Product Owner til vores Application Management-team. Du bliver en del af en organisation, hvor fleksibilitet og arbejdsliv i balance står højt på dagsordenen. Du får derfor tilbudt udstyr til en god hjemmearbejdsplads for at kunne afveksle bedst muligt med at være på vores hovedkontor i Fredericia og hjemme.

Du prioriterer teamets fokusområder og omsætter forretningsbehov til it-løsninger

Du bliver en del af teamet Application Management som ligger i IT Customer Experince-centeret. Fokus er her at sikre gode brugeroplevelser i dagligdagen for alle vores kollegaer. Sammen med teamet bidrager du til gode brugeroplevelser ved at sikre bedst mulig anvendelse af vores koncern- og forretningsspecifikke applikationer. Du bidrager samtidigt til, at vores it-sikkerhed og compliance er i top, ligesom du har fokus på en stabil drift, så vores kollegaer har tid til kerneopgaverne – og således er du med til at binde det hele sammen til gavn for den grønne omstilling. Teamet er ansvarlig for mere end 50 af Energinets centrale applikationer, herunder bl.a. ESDH-systemer, sharepoint-løsninger, afregningssystemer, e-læringsportaler, kvalitetssystemer og telefoni-applikationer. Teamet er ikke ansvarligt for at udvikle applikationer. Dette varetages primært i et andet team – fokus er på applikationer, der konfigureres til Energinets behov.

Teamet består af en SCRUM-master, otte interne it- og forretningsspecialister og en mindre håndfuld eksterne it-konsulenter.

Den overordnede opgave bliver at inspirere og videreudvikle teamets produktportefølje for at skabe værdi i hele Energinet. Du skal derfor have både det kortsigtede operationelle overblik over leverancer og have den langsigtede produktstrategi for øje. Dette skal løbende afstemmes med relevante interessenter internt i Energinet. Du får et stort medansvar for at sikre, at teamet er velfungerende og har fokus på de mest værdiskabende leverancer – og at dette er afstemt med resten af forretningen. For at lykkes i rollen, er det vigtigt, at du er god til stakeholder-management og kan lide at være i tæt dialog med forretningen og eksterne samarbejdspartnere. Konkrete opgaver bliver at:

  • Styrke teamets vision og mission
  • Udarbejde produkt roadmaps og effektuere på disse
  • Prioritere teamets fokusområder
  • Have budgetansvar

Du er proces- og forretningsorienteret og har erfaring med agile arbejdsmetoder

Du har erfaring som Product Owner, projektleder, afdelingsleder eller anden ledelseserfaring. Hertil har du erfaring med agile arbejdsmetoder enten som Scrum Master eller Product Owner, ligesom du har en god forretningsforståelse og er vant til at samarbejde tæt med forretningen. Derudover vægter vi:

  • Erfaring med Application Lifecycle Management
  • Faglig forståelse for applikations-laget og den underlæggende stack
  • Økonomierfaring / budgetejerskab
  • Erfaring med vendor management

Det er desuden en fordel, hvis du har kendskab til centrale ITIL-processer

Som person tager du ansvar, arbejder selvstændigt og har interesse i at dele erfaringer. Du er nysgerrig, løsningsorienteret og er god til at forstå forretningsbehov for at omsætte dette til tekniske løsninger. Derudover er du samarbejdsorienteret og god til at skabe relationer.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”søg jobbet her”. Vi holder samtaler løbende og lukker rekrutteringen, når vi har fundet den rette kandidat, så vent ikke for længe med at sende din ansøgning. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Senior Manager & Center Head Diana Thaysen Bach-Laursen på telefon +45 3092 3003.

Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset baggrund til at søge jobbet. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.


Energinet IT understøtter koncernen og koncernens forretningsenheder med it-udvikling og -drift. IT skal sikre, at Energinets forretningsprocesser understøttes effektivt og sikkert med informationsteknologi. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Se film om Energinet.

Gem job