For­ret­nings­ud­vik­ler med fokus på in­nova­tions­pro­ces­ser


For at lykkes med den grønne omstilling og et energisystem, som er 100% baseret på vedvarende energi, har vi brug for udvikling og innovation. Via Open Door Lab hjælper vi nye initiativer på vej i samarbejde med virksomheds- og markedsaktører. Som forretningsudvikler faciliterer du innovationsprocesser, der øger viden omkring fremtidens grønne løsninger og udvikler de løsninger, som er nødvendige i den grønne omstilling.

Din arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia med mulighed for hjemmearbejde og stor fleksibilitet i forhold til dit arbejde.

Samarbejde med eksterne virksomheder om datadrevet innovation i energisystemet

Du bliver en del af afdelingen Data og Systeminnovation, som arbejder med data, digitalisering og innovation. Afdelingen består af 12 kolleger fordelt på to teams med en høj faglighed, humor og tillid til hinanden. I afdelingen arbejder vi efter agile principper, og kerneopgaverne i afdelingen er:

  • Drift og udvikling af EnergiDataService og EnergiDataPortalen, herunder data management
  • Digitaliseringsopgaver med spændvidde fra automatisering til digital transformation
  • Eksterne innovationsaktiviteter via Open Door Lab

Som forretningsudvikler indgår du i innovationsteamet, hvor du er med til at drive og udvikle Open Door Lab. Open Door Lab er et innovations- og samarbejdsinitiativ, der har fokus på at fremme datadrevet innovation i energisystemet og understøtte udvikling af nye digitale initiativer og forretningsmodeller gennem åben innovation. Vi tror på, at løsningerne på både kendte og ukendte udfordringer omkring den grønne omstilling, skal findes i et samarbejde på tværs af energiøkosystemet. Vi samarbejder på forskellige måder. Det kan være alt fra et enkelt møde til workshops, co-creation, innovationssprint, hackatons og længerevarende forløb. Du bliver en del af at skalere Open Door Lab, hvor du er med til at drive både kortere og længere innovationsforløb, der styrker innovationskraften i Systemansvar. Dine primære opgaver bliver, at:

  • Opsøge nye vigtige problemstillinger og samarbejde tæt med forretningens problemejere og eksterne parter om at forme innovationsudfordringer
  • Forberede forløb, såsom sprints, herunder procesdesign og forventningsafstemning med involverede Facilitere workshops, sprints, hackathons m.m.
  • Deltage i netværksarrangementer og opsøge nye samarbejdsmuligheder og -partnere
  • Forberede og opsamle kommunikation

Med din nysgerrige tilgang har du fingeren på pulsen og følger tendenserne på det digitale område

Du har erfaring inden for forretningsudvikling og procesdesign af innovationsprocesser. Du bidrager aktivt med din viden omkring at gennemføre innovative processer med et innovativt mindset og innovative metoder som fx Design Thinking. Da du kommer til at facilitere innovationsprocesser, er det vigtigt, at du trives med at ”være på” og bidrager med din motivation for at bringe innovative værktøjer i spil. Samtidigt er det vigtigt, at du har evne for at tænke strategi, så du har øje for forretningens behov og kan koble det til vores mål.

Som person har du en positiv indstilling, er samarbejdsorienteret og god til at opbygge relationer. Du trives godt med at arbejde med komplekse problemstillinger, høj uforudsigelighed og evner at arbejde konkret og eksperimenterende ind i nye innovative muligheder. Derudover er du struktureret og har et stort overblik og gode prioriteringsevner.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”søg jobbet her”. Vi holder samtaler løbende og lukker rekrutteringen, når vi har fundet den rette kandidat, så vent ikke for længe med at sende din ansøgning. Vi håber at kunne påbegynde samtaler i uge 41. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Senior Manager Gitte Schjøtt-Kristensen på telefon 51 67 79 02. Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset baggrund til at søge jobbet. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.


Energinet Elsystemansvar A/S har ansvar for, at der til enhver tid er balance mellem produktion og forbrug i det danske elsystem. Vi er til stede i verden, særligt i Norden og i Europa, hvor vi deler viden og er med til at udvikle fælles netregler, driftssamarbejder og elmarkeder. Og endelig har vi fingeren på pulsen med rettidige og langsigtede analyser af og planer for et fremtidigt, sammenhængende energisystem. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Se film om Energinet.

Gem job