Pro­jekt­le­der til IT- og Da­ta­kon­to­ret i Fi­ske­risty­rel­sen


Vil du være en drivende kraft i gennemførelsen af Fiskeristyrelsens digitalisering? Brænder du for at projektlede udvikling af effektive løsninger, hvor teknik, administrative sagsgange og brugervenlighed skal spille sammen i en højere enhed? Kan du lede projekter, så der leveres bedst mulige resultater til aftalt tid, budget og kvalitet? Så har du lige nu mulighed for at være med som projektleder i Fiskeristyrelsens IT- og Datakontor.

Digitalisering er i centrum

Som projektleder for IT og Digitaliseringsprojekter skal du i samarbejde med projektteamet lede projekter fra de indledende stadier med forretningsanalyser og kravspecifikationer frem til implementering, ibrugtagning og opfølgning. Du vil i det daglige arbejde tæt sammen med forretningseksperter, it-arkitekter og leverandører.

Det er afgørende, at du er er analytisk skarp ift. at afdække såvel tekniske såvel som forretningsmæssige problemstillinger, og at du kan navigere i et komplekst felt mellem teknik, administration og organisatoriske processer og arbejdsgange. Du skal kunne tilrettelægge og gennemføre effektive processer og sikre fremdrift på løsningsorienteret vis. Det er afgørende, at du leder projekter med øje for de forandringsprocesser, som følger med implementering af nye digitale løsninger.

Som projektlederfor IT og digitaliseringsprojekter vil du være med til at føre styrelsens digitaleambitioner ud i livet. Størrelsen på projekterne varierer fra mindre digitaliseringsprojekter tilstørre projekter med mange interessenter og stor bevågenhed. De fleste projekter kræver etstærkt fokus på leverandørsamarbejde og styring samt samarbejde på tværs af komplekseforretningsområder inden for fiskeri.

Velkommen til IT- og Datakontoret

IT og Datakontoret er ansvarlig for en række forskellige systemer og værktøjer til indsamling af data fra fiskerierhvervet om blandt andet sejlads, fangstområder, fangst og mængder affiskearter, fangstmetoder, salg og afregning. Disse data anvendes i fiskerikontrollen tiladministrativ og fysisk kontrol af erhvervet og i administration af licenser, tilladelser og tilskud til fiskerierhvervet.

Kontoret er delt op i en række mindre teams, som varetager drift og udvikling af fagsystemer, kontrakt- og leverandørstyring på IT- kontrakter, drift og udvikling af datavarehus og BI løsninger samt udvikling af nye IT- og digitaliseringstiltag.

IT- og Datakontoret er i gang med at implementere en ny digitaliseringsstrategi, som skal optimere it-fundamentet og de digitale arbejdsprocesser, som styrelsen er ansvarlig for. Det indebærer blandt andet udvikling af en ny IT-platform, nye webportaler for fiskerierhvervet og for fiskerikontrollen, samt udvikling af ny elektronisk logbog til fiskerne. Derudover er der en række større IT-projekter omkring udveksling af data mellem EU Kommissionen, medlemslandene og tredjelande, som skal gennemføres i 2022 og 2023.

Fagligt stærk projektleder, der sikrer fremdrift

Vi ønsker, at du:

 • Har en relevant videregående uddannelse f.eks. inden for IT.
 • Har minimum 3 års projektledererfaring inden for IT- og digitaliseringsområdet, herunder erfaring med økonomistyring af projekter, forandringsledelse og leverandørstyring.
 • Er resultatorienteret og arbejder selvstændigt, struktureret og sikrer fremdrift i opgaverne.
 • Har erfaring i at lave gode projektplaner, businesscases, risikoanalyser og projektopfølgning.

Erfaring med Statens IT-projektmodel eller Prince2 og kendskab til udbudsreglerne er endvidere en fordel.

 • Er god til at formulere dig mundtligt og skriftligt.
 • Trives med at arbejde på flere projekter samtidigt og med at samarbejde med forskellige faggrupper.

Derfor skal du søge jobbet:

 • Du vil være med til at sikre grundlaget for Danmarks fiskebestande og opretholdelsen af et bæredygtigt fiskerierhverv.
 • Fiskeristyrelsen er en lille styrelse, hvor der er kort vej fra idé til handling og tæt samarbejde mellem IT og forvaltning
 • Styrelsen står foran en række spændende digitaliseringsprojekter, hvor du vil være med til at forme projekterne
 • Du vil indgå i et velfungerende projektlederteam med dygtige og samarbejdsorienterede kollegaer
 • Fiskeristyrelsen er på en rejse mod implementering af en ny IT platform med Cloudarkitektur, Kubernetes, microservices og DevOps, hvilket giver mulighed for at være med til at skabe spændende resultater med disse teknologier.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen, der er en fuldtidsstilling, er ledig til besættelse 1. december 2021 eller hurtigst muligt.

Ansættelse vil ske efter gældende overenskomst. Hvis du er omfattet af gældende overenskomst mellem Akademikernes Centralorganisation og Finansministeriet, vil ansættelsen, afhængig af kvalifikationer, ske som specialkonsulent.

Ansættelsesområdet er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med tilhørende institutioner, og tjenestested er Fiskeristyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V.

Ansøgning

Søg jobbet online ved at trykke på ”søg jobbet her” nederst i jobopslaget. Din ansøgning med CV og eksamensbevis for både bachelor- og kandidatuddannelse skal være modtaget mandag den 18. oktober 2021 kl. 12.00.

Samtaler forventes afholdt i uge 43 oktober 2021.

Yderligere oplysninger

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte: Chefkonsulent Jan Sohn på tlf. 72 18 56 73 eller e-mail: jans@fiskeristyrelsen.dk.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Du kan læse om Fiskeristyrelsen på www.fiskeristyrelsen.dk

Fiskeristyrelsen er en styrelse under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Styrelsen beskæftiger ca. 260 medarbejdere og omfatter en central del, der består af en afdeling i København og en afdeling i Augustenborg, samt den regionale fiskerikontrol.

Gem job

Fiskeristyrelsen
Publiceret: 1. oktober 2021

Arbejdssted

Location København