Teknisk stærk IT-solution arkitekt til Fi­ske­risty­rel­sen


Er du en teknisk stærk IT solution arkitekt, som både kan se sagen fra helikopterperspektivet og dykke ned i detaljen? Vil du være med til at sikre fremtidens registrering og kontrol af fiskeri i Danmark, så søg vores stilling og få en spændende alsidig hverdag.

Fiskeristyrelsen arbejder for at skabe de bedste rammer for dansk fiskeri. Vi skaber vækst og arbejdspladser til gavn for hele landet for samtidigt at passe på vores fælles miljø og fiskebestande. Fiskeristyrelsen har et stort og bredt systemlandskab, og vi har outsourcet størstedelen af vores server- og applikationsdrift til Statens It, samtidigt med at vi har en betydelig udviklingsportefølje ved eksterne leverandører.

Fiskeristyrelsen har udarbejdet en ny digitaliseringsstrategi. Frem til udgangen af 2023 implementerer styrelsen de dele, der er nødvendige for at kunne håndtere krav til dataregistrering og dataudveksling som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Dette omfatter etablering af ny IT arkitektur samt bedre brugervendte løsninger for såvel erhvervet som styrelsens brugere.

Som IT-arkitekt vil du skulle rådgive internt og eksternt på både projekt- og udviklerniveau. En væsentlig opgave vil være at sikre, at udvikling, deployering og dokumentation på Fiskeristyrelsens nye GovCloud platform sker ensartet på tværs af eksterne og interne leverandører. Som en del af implementeringen af de Brexit-relaterede dele af digitaliseringsstrategien, er styrelsen er i færd med at udarbejde en arkitekturguide, som det fremover vil være din opgave at opdatere og udvikle, samt ikke mindst at sikre blive fulgt af leverandører.  

Som arkitekt besidder du betydelige kompetencer indenfor Cloud arkitektur og Kubernetes platform. Du er bekendt med Kubernetes, Microservices arkitekturer, Cloud PaaS, Agil og DevOps-metoder Tool Chains og CI/CD. Du har erfaring med best practices i udvikling og drift i et Cloud miljø og er parat til at tage diskussioner med eksterne leverandører i forhold til Fiskeristyrelsens arkitekturguide. Du har sikkert opnået viden gennem konkrete projekter og gennem en vis portion nysgerrighed. Det vil selvfølgelig være en fordel med relevante certificeringer såsom CKAD, men gåpåmod, erhvervet erfaring og lyst til at være på forkant sammen med os vægter mindst lige så højt.

Du har flair for at udarbejde arkitekturoversigter og du har stærke kommunikationskompetencer og kan forestå formidling både mundtligt og skriftligt af it-arkitekturen overfor såvel leverandører og internt i Fiskeristyrelsen

Stillingen er relevant for dig, som:

  • Har et bredt og konkret kendskab til Cloud teknologi og evner at omsætte din viden til rådgivning til såvel forretning som IT-eksperter
  • Både kan orientere dig i detaljerne på et område og samtidigt skabe og vedligeholde det tekniske overblik over vores systemportefølje
  • Du kan omsætte brugerbehov til at stille tekniske krav til nyudviklinger og systemændringer
  • Du trives med en bred opgaveportefølje, hvor du både står i spidsen for at gennemføre analyser vedr. det eksisterende systemlandskab, deltager i diverse projekter og har en generel rådgivende funktion om IT-arkitektur
  • Arbejder struktureret, analytisk og ser afhængigheder – både i detaljerne og i større sammenhænge
  • Har en relevant videregående it-uddannelse eller erhvervserfaring kombineret med relevant kompetencegivende efteruddannelse.

Det er en stilling med en bred kontaktflade til såvel interne kolleger som til eksterne leverandører. Dine opgaver bliver bl.a. at:

  • Skabe overblik og langsigtede planer i samarbejde med linjeledelse, projektledere og systemforvaltere
  • Forestå opdatering, udvikling og implementering af arkitekturguide, samt sikre at eksterne leverandører lever op til retningslinjerne i arkitekturguiden
  • Agere som teknisk rådgiver internt fx til forretningskonsulenter, systemforvaltere, sikkerhedsfunktionen og den interne supportfunktion
  • Udarbejde arkitekturdokumentation i samarbejde med vores eksterne IT-leverandører

Du bliver en del af IT & Datakontoret, som består af ca. 30 medarbejdere.

Ansættelsesvilkår

Ansættelsen er tidsbegrænset til udgangen af 2023, med mulighed for forlængelse. Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation.

Ansættelsesområdet er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med tilhørende institutioner, og tjenestestedet er Fiskeristyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Kontakt

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Jan Sohn +45 72 18 56 73 eller e-mail: jans@fiskeristyrelsen.dk

Ansøgning

Søg stillingen ved at sende en ansøgning inkl. CV, eksamensbevis og evt. referencer online i vores rekrutteringssystem (tryk på ”Søg jobbet her”) senest den 22. oktober 2021.

Samtaler forventes afholdt i uge 41.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Fiskeristyrelsen er en styrelse under Miljø- og Fødevareministeriet. Styrelsen beskæftiger ca. 260 medarbejdere og omfatter en central del, der består af en afdeling i København og en afdeling i Augustenborg, samt den regionale fiskerikontrol.

Gem job