Den Stor­kø­ben­havn­ske Di­gi­ta­li­se­rings­for­e­ning søger ny se­kre­ta­ri­ats­chef

Vil du være med til at løfte, udvikle og sætte dagsordenen i den kommunale digitalisering? Og vil du arbejde på et højt organisatorisk niveau for de 11 kommuner, der i 4 år har arbejdet sammen i Den storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD)? Så er det måske dig, der skal være vores nye sekretariatschef!

På digitaliseringsområdet står DSD foran en spændende udvikling. Vi har gennem de sidste fire år trådt vores barnesko gennem arbejdet med monopolbrudsprojekter og indkøb og implementeringen af større fælles systemer som omsorgssystemerne EOJ og ESJ. Samarbejdet har her været centreret om indkøb, contractmanagement og ikke mindst fælles erfaring med implementering. Nu er vi klar til at gå et udviklingstrin op til DSD 2.0.

Bestyrelsen, som består af kommunaldirektører og direktører fra de 11 kommuner, har gennem det sidste års tid drøftet videreudviklingen af foreningen til det vi kalder DSD 2.0, der nu arbejder i tre spor: Implementering og gevinstrealisering på nye fælleskommunale it-systemer, fælles indkøb af andre systemer, samt et udviklingsspor, hvor der p.t. arbejdes med udviklingen af RPA.

Fælles for bestyrelsen er et ønske om at høste endnu flere af de potentialer vi ser i foreningen og knytte de faglige områder i de 11 kommuner tættere på i forhold til at dele implementering, udvikling og gevinstrealisering på tværs af kommunerne. Centralt i dette arbejde er It- og Digitaliseringschefgruppen, som er de faste sparringspartnere for sekretariatschefen.

Der løses fortsat en lang række opgaver lokalt i kommunerne, og hver kommune har sin egen organisation til at gennemføre de enkelte projekter. Du bliver et koordinerende led mellem de 11 kommuner og kommer til at hjælpe os med at udføre en række tværgående opgaver og samtidig skal du kunne perspektivere udviklingen i den fælles forening, så ambitionerne på den fælles digitaliseringsfront løftes.

Som ny chef for sekretariatet for DSD, bliver du ligeledes nærmeste leder og sparringspartner for 3 selvkørende ansatte og en studentermedhjælp. Vi har to DPO’er der p.t. betjener 9 af de 11 kommuner og hjælper vores kommuner med at overholde GDPR-forordningen, en tilsynsmedarbejder, som fører tilsyn med kommunernes databehandleraftaler samt en studentermedhjælp.

Stillingens organisatoriske placering og referenceforhold

Du skal arbejde på tværs af og i de 11 kommuner - Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre, Solrød og Vallensbæk – men rent fysisk er din stilling pt. placeret i Hvidovre Kommune, hvor du refererer til kommunaldirektøren, der også er bestyrelsesformand for DSD. Hvis formandskabet flytter til en af de andre kommuner flytter sekretariatet med.

Ansvarsområder og opgaver i stillingen:

Du bliver ansvarlig for at udvikle og implementere fælles processer og arbejdsgange i DSD. Det vil blandt andet sige, at du skal:

 • Projektudvikle og få gennemført foranalyser forud for beslutning om nye projekter
 • Udvikle og styre fælles implementeringsaktiviteter
 • Sikre fælles metodeudvikling i forhold til fx business cases og gevinstrealisering
 • Sikre at der bliver gennemført evalueringer efter færdiggørelse af projekter.
 •  Du får også ansvaret for anskaffelser på tværs af DSD. Det vil sige:
  • Koordinere fælles indkøb (f.eks. EOJ / ESJ)
  • Koordinerende opgaver i forhold til fx arkitekturforhold, leverandørstyring, contract management på fælles kontrakter mv.
 • Kommunikation kommer også til at fylde en del i din opgaveportefølje. Det vil sige, at du blandt andet skal:
  • Forestå kommunikation med medlemskommunerne og med eksterne interessenter
  • Formidle analyser og koncepter (fx arbejdsgangsanalyser) udarbejdet i én samarbejdskommune så de kan anvendes i andre kommuner.

Sidst, men ikke mindst, får du det overordnede ansvar for at koordinere det faglige samarbejde, herunder:

 • At overvåge projekternes fremdrift i de enkelte kommuner
 • At koordinere samarbejdsopgaver, ressourceudlån og administrere økonomien i den forbindelse
 • At planlægge og facilitere månedlige møder med It- og digitaliseringschefgruppen, programledere for de enkelte monopolbrudsprojekter og andre faglige netværk.

Faglige kompetencer

Vi forventer, at du har:

 • Relevant uddannelsesmæssig baggrund
 • Indgående kendskab til kommunale forhold og gerne viden om indholdet i den fælleskommunale digitaliseringsplan og KOMBITs virke 
 • Dokumenteret erfaring med implementering af større digitaliseringsprojekter
 • Erfaring med at lede processer og gerne erfaring fra konsulentverdenen
 • Gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner
 • En fleksibel og serviceminded tilgang til dit arbejde.

Personlige kompetencer

Vi forventer, at du:

 • Er i besiddelse af et stort drive og evnen til at skabe resultater
 • Har stor personlig integritet
 • Arbejder målrettet, strategisk og analytisk
 • Kan bevare overblikket og humøret – også i pressede situationer
 • Evner at lede selvstændige og selvkørende medarbejdere

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen besættes på overenskomstvilkår med løn efter kvalifikationer

Praktiske oplysninger

Stillingen er på fuld tid. Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte konstitueret sekretariatschef Hanne Fjorbak Rasmussen på telefon 51587814 og bestyrelsesformand Nich Bendtsen på telefon 25 44 30 02.

Ansøgningsfrist 22. oktober og samtalerne finder sted i henholdsvis uge 43 og 45.

Som forberedelse til 2. samtale vil der blive anvendt test.

I Hvidovre Kommune bygger vores samarbejde på en anerkendende og positiv kultur, hvor forskellighed er en styrke, og hvor engagement, nysgerrighed og arbejdsglæde fremmer de nye idéer og den gode service til borgere, virksomheder, kulturliv og samarbejdspartnere.

Hvidovre er en grøn forstad med en stærk historie; tæt ved vandet og hovedstaden og lige midt i Øresundsregionen.

Hvidovre Kommune ser mangfoldighed som en ressource, og ønsker at afspejle samfundet. Derfor opfordres kvinder og mænd uanset alder, religion, seksuel orientering, handicap/funktionsnedsættelse og etnisk baggrund til at søge.

Gem job