Ap­pli­ka­tions­ar­ki­tekt til Ba­nedan­marks Bentley ap­pli­ka­tions­por­te­føl­je

Kan du stå for applikationsansvaret for et nøglesystem i Banedanmark?

Banedanmark bruger i stigende grad CAD-modeller og -data i forbindelse med projektering, gennemførelse og dokumentation af jernbaneprojekter. For at kunne håndtere og vedligeholde disse i hele livscyklus og på tværs af forskellige enheder i organisationen benyttes Bentley-platformen, herunder ProjectWise.

Vi søger en ny kollega til at stå for applikationsarkitekturen på platformen, både til at assistere brugerne af Bentle-applikationerne i at installere applikationerne, fejlfinde og løse udfordringer, når applikationerne fejler – men også deltage igennem projektforløb med implementering og idrifttagelse af nye applikationer og systemer.

Stort ansvar for en central platform i Banedanmark

Du bliver ansat i vores It-afdeling, hvor du sammen med vores erfarne Bentley-medarbejder vil stå for den løbende applikationsforvaltning af Bentley-platformen. I beslutter og gennemfører opgradering af Bentley-applikationer. Dermed har du til opgave at udarbejde installationsvejledning af applikationen og sende til udførsel hos Banedanmarks It driftsleverandør. Du står for test og efterfølgende godkendelse inden applikationspakken bliver frigivet til produktion.

Du vil løbende være med til at vedligeholde og opdatere dokumentationen af systemet og af alle testvejledninger og planer. Du kommer til at sidde med kontakten, både til Banedanmarks It-driftsleverandør og til Bentley i forhold til løsning og dokumentation af fejl.

Der vil være krævende, men spændende opgaver og hvor dine aktiviteter og leverancer vil være vigtige i forhold til, at vedligeholde og udvikle en central platform i Banedanmark. Du vil komme til at have en bred berøringsflade ud mod vores it-driftsleverandør og forretningen.

Du skal kunne tænke både langsigtet og strategisk, samtidig med at du kan udføre det praktiske arbejde med Bentley applikationsporteføljen og ProjectWise, så det fungerer til de opgaver, processer og krav der bliver defineret i samarbejde med ledelsen for Fremtidens Digitale Jernbane.

Det daglige arbejdssprog er dansk, men kommunikationen med It-driftsleverandøren og Bentley-support, samt nogle få afdelinger i Banedanmark foregår på engelsk, både mundtligt og skriftligt.

Vi tilbyder et job, hvor du kan udleve dine faglige ambitioner, uden at give afkald på work-life balance. Samtidig bidrager du til en vigtig samfundsmæssig opgave – nemlig en attraktiv, grøn jernbane. Du kommer til at arbejde på vores nye moderne hovedkontor tæt på Fisketorvet og Dybbølsbro station.

Flair for teknikken, planlægning og koordinering

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke vigtig, men vi ser gerne, at du har erfaring med support af Bentley ProjectWise installation og den øvrige Bentley-applikationsportefølje.

Du er i stand til selvstændigt at analysere, fejlsøge og komme med løsningsforslag eller løse akut opståede nedbrud på Bentley ProjectWise-installationen.

Du kan oprette sager på engelsk hos Bentley Support og assistere Bentley support med at løse udfordringerne. Du kan supportere både Bentley specialistteam (Bentley Support) og Banedanmarks It-drifts team (It Driftsleverandør) med at løse udfordringer, der er akutte opståede eller planlagte, nogle gange indenfor timer.

Løn

Hvis du har en akademisk baggrund, ansættes du i forhold til AC-overenskomsten, og lønnen fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer. 

Ansættelsen er ellers omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det statslige område og Organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/SAMDATA, Danmark samt protokollat for kontorfunktionærer ansat ved Banedanmark.

Som udgangspunkt er stillingen placeret i løngruppe 5. Den endelige lønindplacering beror på en vurdering af de individuelle kompetencer og kvalifikationer. Udover basislønnen kommer pension og eventuelle lokale tillæg. 

Ansøgning og kontakt

Vil du vide mere, så kontakt sektionschef Søren Lomholt Hansen. Søg elektronisk og send din ansøgning og cv hurtigst muligt. Vi vurderer ansøgningerne og indkalder løbende til samtale.

For at søge stillingen klikker du på linket ”Søg jobbet” nedenfor og følger instruktionerne.

Ansøgningsfrist: 25-10-2021

Kontakt: 

Søren Peter Lomholt Hansen 
SAP-projektchef
E-mail
25183275

Gem job