Ve­j­direk­t­or­at­ets Trafik­cen­ter søger to skarpe akademiske medarbe­jdere, der brænder for data


Vil du være med til at sikre, at ledelse af trafikken bygger på data af høj kvalitet? Har du erfaring med kvalitetsledelse eller anvendelse af data? Og brænder du for at sætte data i anvendelse til gavn for de tusindvis af trafikanter, der hver dag kører på statens veje? Så er du måske vores nye kollega.

Vi er i gang med at styrke vores arbejde med data og standarder, og søger derfor to nye kollegaer, der skal med på digitaliseringsrejsen for at sikre, at trafikken glider nemt og sikkert.    

”Digitaliseringen af samfundet og trafikken betyder, at der løbende opstår nye muligheder for smart at anvende data. Fx kan data fra biler anvendes til hurtigere at opdage uheld, glatte veje eller kødannelser på motorvejene. Der er store potentialer i at bruge de data optimalt i Trafikcentret, men det kræver et øget fokus på kvalitetsledelse, hvis potentialerne skal indfris”, fortæller afdelingsleder Stine Bendsen.  

Øget fokus på kvalitet i data

Adgangen til og mængden af data fra biler, vejsideudstyr og andre kilder stiger enormt. Samtidig udvikles og nuanceres de måder, vi i Trafikcentret bruger data til analyser. Det er bl.a. analyser af hvilke forskellige typer af hændelser, der håndteres i Trafikcentret, og analyser af samfundsøkonomisk tidstab ved kødannelser. Det øger behovet for at holde styr på data, sikre kvaliteten i data og have forståelse for metadata og datastandarder.

”En grundlæggende forståelse for datastandarder er væsentlig for Trafikcentret både ift. at modtage data fra forskellige kilder, men også ift. de data, vi udsender fra Trafikcentret om fx uheld, tabt gods eller vejarbejder. De data videreformidler vi som information til bl.a. trafikanternes navigationslæg”, fortæller afdelingsleder Stine Bendsen.

Øget fokus på smart anvendelse af data i det operative Trafikcentret

Vores operative Trafikcenter arbejder ud fra faste arbejdsgange, når der skal håndteres eksempelvis uheld eller farlige huller i asfalten. Håndtering er understøttet af information fra forskellige kilder som kameraer, 112-meldinger og trafikanthenvendelser. Vi ser store potentialer i at udvide brugen af data som kilde til information, så vi eksempelvis hurtigere kan opdage hændelser og bedre lede trafikken ad andre ruter. Det kræver øget fokus på, hvad data reelt fortæller og hvordan det kan oversættes til brug for konkrete operative handlinger.

"Uheld på motorvejene har stor betydning for samfundet og påvirker både sikkerhed og fremkommelighed. I Vejdirektoratets Trafikcenter håndterer vi årligt ca. 12.000 akutte hændelser på statsvejene og kan vi gøre det bedre ved brug af data, er det til stor gavn for samfundet”, fortæller afdelingsleder Stine Bendsen.

Forbedre grundlaget for Trafikcentrets arbejde med data

Trafikcentret søger to nye kollegaer til at styrke vores arbejde med data og digitalisering, som skal sikre sammenhæng mellem datakvalitet og anvendelse både i det operative Trafikcenter og til analyser.  

De to nye stillinger vil ikke være ens, men du vil efter kompetencer og erfaringer komme til at arbejde med:

  • Test af nuværende og nye datakilder. Du skal bl.a. assistere med at vurdere, om data har en kvalitet, så de kan bruges som grundlag for håndtering af hændelser som eksempelvis uheld.
  • Implementering af datakilder til praktisk brug samt løbende opfølgning, tilpasning og vedligehold af de datakilder, der anvendes operativt. Du bliver en vigtig brik i at sikre, at data bliver ved med at være relevante og at nye data beriger arbejdet med håndtering af hændelser, og du vurderer om det giver anledning til ændringer i arbejdsgrundlaget eller skaber et behov for uddannelse af vagterne i Trafikcentret.
  • At opbygge og drive en struktur til kvalitetsledelse af Trafikcentrets forskelligartede data i hele dataværdikæden. Fra data kommer ind i Trafikcentret til trafikmeldingerne stilles til rådighed for trafikanterne via trafikinfo.dk eller via Vejdirektoratets dataadgangspunkt (NAP) på andre aktørers tjenester og til disse data gemmes til senere analyser.
  • At oversætte hvad kvaliteten af data betyder for faglige kollegaer i forhold til analyser af fx bestemte typer sagsgange og sikre, at vi i vores analyser tolker data korrekt, så vi får de bedst mulige beslutningsgrundlag.
  • At tage et tværgående ansvar i forhold til datastandarder og brugen af nye eller ændrede standarder i samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere - herunder også at kunne føre den faglige overordnede dialog med Vejdirektoratets IT-område.

Din profil

Du har en videregående uddannelse på bachelorniveau eller mere. Det kan være, at du er kandidat i Informationsvidenskab og Kulturformidling, har en uddannelse fra ITU eller har anden relevant uddannelse.  

Du kan både være nyuddannet, eller have nogle års erhvervserfaring med håndtering af data. Det er en fordel, hvis du har erfaring med opbygning af en struktur til kvalitetsledelse af data. Det vil også være en fordel, hvis du har erfaring med test og brug af data.

Du skal være god til at koordinere og forventningsafstemme opgaver via dialogbaseret samarbejde på tværs af fagligheder. Og du sætter en ære i at finde løsninger, der understøtter de faglige behov, og som kan løses inden for de mulige rammer. Det vil også være en fordel, at du har arbejdet med eller har viden om forskellige typer datastandarder, men ikke nødvendigvis inden for transportområdet. 

Du har gode samarbejds- og kommunikationsevner, kan arbejde selvstændigt og systematisk. Du tager ansvar og vil gerne være med på både at drifte og at drive og bygge nyt op. Du er idé- og initiativrig og følger dine opgaver helt til dørs.

Velkommen til Vejdirektoratets Trafikcenter

Du får din daglige gang i Vejdirektoratets Trafikcenter. Vi overvåger trafikken på statsvejene og griber ind, hvis noget ikke er, som det bør være. Ved uheld støtter vi politiet og beredskabet i hurtigt at få ryddet vejen, så trafikken igen kan køre. Vi udsender data og trafikinformation, der gør trafikanterne i stand til at træffe valg om fx at køre ad en anden rute eller på et andet tidspunkt.

Trafikcentret består af en operativ 24/7-enhed og en ikke-operativ enhed, der sætter rammer og støtter op om det operative. Du bliver en del af den ikke-operative enhed med ca. 17 dygtige og engagerede kollegaer, hvor der er et bredt og solidt fagligt miljø med stor mulighed for faglig og personlig udvikling. Vi har en uformel og åben måde at arbejde sammen på og arbejder i en flad struktur i en række teams, hvor du vil indgå i de relevante for dine opgaver. 

Dine løn- og ansættelsesvilkår

Du vil blive ansat og aflønnet efter gældende statslig overenskomst med mulighed for forhandling af tillæg alt efter dine kvalifikationer. Arbejdstiden er indenfor ”normal arbejdstid” og er på 37 timer pr. uge i gennemsnit. Til stillingen er der tilknyttet en flekstidsordning, hvorfor det er muligt for dig i høj grad selv at tilrettelægge dine arbejdstider.

Vejdirektoratet er en styrelse under Transportministeriet. Dit ansættelsesområde vil være Transportministeriet med de til enhver tid tilhørende institutioner. Du vil blive ansat i Vejdirektoratet og arbejde fra Trafiktårnet i København, Carsten Niebuhrs Gade 49, 1577 København V.

Læs mere

Vil du vide mere om Vejdirektoratet, og hvad det vil sige at arbejde hos os, kan du læse mere om vores opgaver og medarbejdere på www.vejdirektoratet.dk.  Hvis du vil læse specifikt om Trafikcentret, kan du læse mere her: https://www.vejdirektoratet.dk/tema/saadan-arbejder-trafikcentret.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Stine Bendsen på 2126 2425 og/eller sbd@vd.dk eller chefkonsulent Jacob Langebæk Hegner på 2270 3415 og/eller jlh@vd.dk.

Er du interesseret?

Send din ansøgning senest onsdag den 27. oktober 2021. Vi forventer at afholde samtaler i uge 45, og 2. samtaler i uge 46. Forventet opstart er 1. januar 2022.

Søg stillingen ved at trykke på linket ”Søg jobbet her” eller via vores hjemmeside www.vejdirektoratet.dk. Vedhæft ansøgning, cv, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter.

Vejdirektoratet ønsker at afspejle det omgivende samfund i medarbejdersammensætningen og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Gem job

Vejdirektoratet
Publiceret: 5 October 2021

Arbejdssted

Location København