2 it-pro­dukt­for­val­te­re til stor it-afdeling i sund­heds­væ­se­net

Vil du være en del af et fællesskab, hvor faglig dygtighed går hånd i hånd med solide samarbejdsværdier? Er du dygtig til it, og vil du bruge dit engagement til at gøre det nemmere at være borger, patient og medarbejder i Region Midtjylland? – så er det dig vi søger!

Administrative it-systemer - fra vugge til grav

I It-Administrative Produkter er vi ansvarlige for en stor portefølje af Region Midtjyllands administrative it-systemer - fra vugge til grav. Som produktforvalter medvirker du til at afdække behov, finde og implementere løsninger, sikre vedligehold og udvikling indtil løsninger udfases og erstattes. Produktforvalteren er bindeleddet mellem brugerne, leverandørerne og vores kollegaer i It-drift.

Dine arbejdsopgaver bliver at:

  • Yde 2. line support på din produktportefølje
  • Koordinere og udføre fejlsøgning og –rettelser
  • Koordinere mindre implementeringer og opgraderinger
  • Udføre change control
  • Etablere og vedligeholde god dokumentation
  • Varetage leverandørkontakt

Vores portefølje er sammensat af et bredt spektrum af administrative it-systemer, og du skal være indstillet på at bruge din viden og kompetencer på tværs af mange systemer.

Hvem er du?

Vi forventer, at du har et grundlæggende kendskab til it-infrastruktur, og at du kan kommunikere effektivt med vores specialister på netværk, servere, databaser og klienter om opgaveløsningen.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med brugerstyring og centralt vedligehold af software i store organisationer – og det vil være et ekstra plus, hvis du også har erfaring med Citrix.

Til den ene stilling er det derudover nødvendigt, at du i tæt samarbejde med vores leverandør kan engagere dig i drift og udvikling af vores samarbejdsplatform, som er baseret på Alfresco.

Dine samarbejdsevner er lige så vigtige som dine faglige kompetencer – begge dele er nødvendige for din succes i jobbet, hvor du med blik for opgaven skal kunne spille dine kollegaer gode – både i eget område såvel som dine kolleger i organisationen.

Du er ansvarsfuld og opsøgende, både i det daglige arbejde, men også når ting går i stå. Du kan skabe og bevare overblikket, og vi forventer, at du udover at være dygtig til it, er fagligt engageret og samarbejdende.

Hvad kan vi tilbyde?

Vi har stor fokus på trivsel, arbejdsglæde og fleksible arbejdsrammer i It-afdelingen. Vores fleksible rammer giver mulighed for at veksle mellem at arbejde hjemme og på kontoret. I It har vi tillid til hinanden, og du vil blive en del af et stærkt fællesskab, hvor vi alle tager medansvar for at levere en sikker og stærk performance, til gavn for borgere, patienter og ansatte i Region Midtjylland.

Vi har fokus på din udvikling

Vi kan tilbyde et tilpasset introduktionsforløb, så du bliver klædt på til din start i It. Du får bl.a. en mentor fra dag et, og du vil løbende deltage på vores interne akademi, så du får en bred forståelse for hele It-afdelingen. Derudover vil du jævnligt deltage i udviklingssamtaler og 1:1-samtaler med din leder, så der hele tiden er stor fokus på både din trivsel og faglige udvikling.

Du bliver en del af en stor og slagkraftig it-organisation

Hos os skal du kunne meget, men ikke alene. Vi er en stor og slagkraftig it-organisation, som du skal evne at spille god i en hurtig og effektiv opgaveløsning. Det gør du naturligvis, så vores brugere på hospitalerne kan gøre det, de er bedst til – at betjene og behandle borgerne i Region Midtjylland.

Vi samarbejder professionelt og anvender ITIL som fælles forståelsesramme og grundlag for vores interne processer. Vi værdsætter det gode, sociale og anerkendende arbejdsmiljø med en uformel omgangstone og plads til forskelligheder og humor.

Hos os er ledelse og samarbejde baseret på tillid, vores værdier og på vores samarbejdsværdier, der vægter evnen til at kunne samarbejde professionelt ligeså højt som faglig kompetence.

Vi tager udgangspunkt i brugernes behov og den digitale udvikling

Vi er 27 produktforvaltere i området Administrative Produkter, og vi arbejder for at gøre det nemmere at være borger, patient og medarbejder i Region Midtjylland. Vores mission er at understøtte vores brugeres administrative arbejdsgange bedst muligt via it-løsninger, der tager udgangspunkt i brugernes behov og den digitale udvikling. Du lader dig derfor gerne inspirere af teknologiske muligheder, som du generelt tænker ind i din tilgang til jobbet – og du får i jobbet store muligheder for at deltage i og præge arbejdet med digitalisering af sundhedsvæsenet.

Er du interesseret?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeleder Klaus Natorp på 2924 1203 eller klaus.natorp@rm.dk

Send din ansøgning senest den 31. oktober. Vi forventer at holde 1. samtaler den 8. november og 2. samtaler den 17. november, og du må inden da forvente at skulle lave en personprofil.

Digitalisering på patientens og borgerens præmisser

It-afdelingen består af ca. 520 medarbejdere. Vi udvikler, drifter og supporterer it for de 36.000 brugere på hospitaler, institutioner og koncernstabe i Midtjylland. Vi er specialister i at udvikle samspillet mellem teknologien og de sundhedsprofessionelle. Vores strategi bygger på udvikling af digitale løsninger på patienternes og borgernes præmisser. Digitale løsninger skal gøre det nemmere at være ansat i regionen og nemmere at være borger.

Du kan læse mere om It-afdelingen på www.it.rm.dk.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Gem job