It-pro­dukt­for­val­ter til stort ind­købs­sy­stem

Har du et hjerte, der banker for indkøb og logistik? Kan du leve dig ind i dine kollegers forretningsgange og understøtte dem? Og brænder du for at komme ind i en organisation med fokus på den enkelte medarbejder? Så læs videre her.

Du bliver en del af et team på i alt 5 kollegaer. Vi er ansvarlige for den daglige drift og vedligehold af Region Midtjyllands indkøbssystem og økonomistyringssystem. Dit primære ansvarsområde er på indkøbssystemet i tæt samarbejde med Region Midtjyllands Logistikkontor.

Indkøbssystemet – med brugerne i fokus

RM Indkøb er hele Region Midtjyllands fælles indkøbssystem, som dagligt håndterer flere tusinde ordrelinjer. Systemet er derfor helt centralt for de daglige vareleverancer til hospitalerne og afgørende for en god og effektiv patientbehandling.

Som it-produktforvalter bliver det din opgave at:

  • Indgå i den daglige drift og overvågning af systemerne
  • Yde 2. level support til indkøbsfunktionerne
  • Koordinere fejlrettelser med leverandørerne
  • Arbejde med vedligehold af stamdata
  • Indgå i planlægning og test af de løbende releases
  • Udøve Change Control på systemændringer
  • Vedligeholde systemdokumentation
  • Deltage i og bidrage til den digitale transformation af området

Flair for indkøb og logistik

Du skal have erfaring med indkøb og logistik og er nysgerrig på at udvide din faglige værktøjskasse – både it-fagligt og på regionens ordre- og vareflow. Du har en struktureret og analytisk tilgang til dine arbejdsopgaver, og du kan leve dig ind i dine kollegaers forretningsgange, som du skal være med til at støtte bedst muligt.

Vi hjælper i teamet hinanden med at få opgaverne løst, og din tilgang til dine samarbejdspartnere og kolleger er ansvarsfuld og opsøgende. Du kan skabe fremdrift og bevare overblikket, og vi forventer, at du udover at være dygtig til it, er fagligt engageret og samarbejdende.

I It-afdelingen vægter vi fagligheden på lige fod med stærke samarbejdsværdier. Det falder dig derfor naturligt at arbejde i et team, der skaber gode og tillidsfulde relationer til sine samarbejdspartnere.

Hvad kan vi tilbyde?

Vi har stor fokus på trivsel, arbejdsglæde og fleksible arbejdsrammer i It-afdelingen. Vores fleksible rammer giver mulighed for at veksle mellem at arbejde hjemme og på kontoret. I It har vi tillid til hinanden, og du vil blive en del af et stærkt fællesskab, hvor vi alle tager medansvar for at levere en sikker og stærk performance, til gavn for borgere, patienter og ansatte i Region Midtjylland.

Vi har fokus på din udvikling

Vi kan tilbyde et tilpasset introduktionsforløb, så du bliver klædt på til din start i It. Du får bl.a. en mentor fra dag et, og du vil løbende deltage på vores interne akademi, så du får en bred forståelse for hele It-afdelingen. Derudover vil du jævnligt deltage i udviklingssamtaler og 1:1-samtaler med din leder, så der hele tiden er stor fokus på både din trivsel og faglige udvikling.

Vi tager udgangspunkt i brugernes behov og den digitale udvikling

Vi er 27 produktforvaltere i området Administrative Produkter, og vi arbejder for at gøre det nemmere at være borger, patient og medarbejder i Region Midtjylland. Vores mission er at understøtte vores brugeres administrative arbejdsgange bedst muligt via it-løsninger, der tager udgangspunkt i brugernes behov og den digitale udvikling. Du lader dig derfor gerne inspirere af teknologiske muligheder, som du generelt tænker ind i din tilgang til jobbet – og du får i jobbet store muligheder for at deltage i og præge arbejdet med digitalisering af sundhedsvæsenet.

Kan du lide dialog, dygtighed og dristighed? Det er vores værdier

Hos os skal du kunne meget, men ikke alene. Vi er en stor og slagkraftig it-organisation, som du skal evne at spille god i en hurtig og effektiv opgaveløsning. Det gør du naturligvis, så vores brugere kan gøre det, de er bedst til – at betjene og behandle borgerne i Region Midtjylland.

Vi samarbejder professionelt og anvender ITIL som fælles forståelsesramme og grundlag for vores interne processer. Vi værdsætter det gode, sociale og anerkendende arbejdsmiljø med en uformel omgangstone og plads til forskelligheder og humor.

Er du interesseret?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeleder Klaus Natorp på 2924 1203 eller klaus.natorp@rm.dk

Send din ansøgning senest den 31. oktober. Vi forventer at holde 1. samtaler den 10. november og 2. samtaler den 19. november, og du må inden da forvente at skulle lave en personprofil.

Gem job